Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.com

Đó là 4 jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Phần thưởng của hệ thống đa Jackpot trong thanpoker.com như theo dõi:

1. Cù lũ X 10 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 10 = 10,000)

2. Tứ quý X 250 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 250 = 250,000)

3. Sảnh đồng chất x 1,200 giá jackpot

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chipslà: 1000 X 1,200 = 1,200,000)

4. Thùng phá sảnh X 10,000 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips Là: 1000 X 10,000 = 10,000,000)

5. Siêu thùng phá sảnh X 30,000 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 30,000 = 30,000,000)


Ghi chú:

Phải có ít nhất 2 người chơi đặt cược đến khi hạ bài thì người chơi mới có thể thắng Jackpot. Nếu tất cả các người chơi bỏ bài, bạn sẽ không đủ điều kiện nhân thưởng Jackpot

Điều kiện:

Cù lũ là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá kết họp lại thành 1 bộ ba lá và 1 cặp. Ví dụ: 3 lá số 10 và 2 lá số 5.

Tứ quý là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá kết họp lại thành 4 lá bài có cùng số and 1 lá bài bất kỳ. Ví dụ: bạn lấy 4 lá bài số 3 (3-s, 3-h, 3-c, 3-d) và 1 lá bài bất kỳ.

Sảnh đồng chất ilà điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá có cùng chất và giá trị liên tiếp. Ví dụ: bạn có 5 lá bài liên tiếp là 5-h, 6-h, 7-h, 8-h, 9-h 10-h.

Thùng phá sảnh là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá có cùng chất và giá trị liên tiếp với lá bài nhỏ nhất là số 10. Ví dụ: 10-s, J-s, Q-s, K-s, và A-s.

Siêu thùng phá sảnh là điều kiện mà trong đó 2 lá bài bạn có trong tay kết hợp với 3 lá bài đầu tiên được mở trên bàn là thùng phá sảnh. Ví dụ: 2 lá bài đầu tiên của bạn là 10-s và Q-s và 3 lá tiếp theo trên bàn là J-s, K-s, và A-s.

trên đây là phần mô tả ngắn gọn về đa jackpot thanpoker.com. Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

Siêu thùng phá sảnh
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 25/01 00:50 GALONVIT66 Siêu thùng phá sảnh 25,000,000
2 24/01 21:26 EKO294 Siêu thùng phá sảnh 100,000,000
3 24/01 20:23 SPCLZ Siêu thùng phá sảnh 25,000,000
4 24/01 16:45 JAMQILANG Siêu thùng phá sảnh 25,000,000
5 24/01 15:20 WONS79 Siêu thùng phá sảnh 10,000,000
Thùng phá sảnh
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 25/01 03:03 NTATT80 Thùng phá sảnh 3,333,333.33
2 25/01 02:55 IRZZAD Thùng phá sảnh 3,333,333.33
3 25/01 02:49 ADMINTVONE Thùng phá sảnh 16,666,666.66
4 25/01 02:19 WADUK77 Thùng phá sảnh 16,666,666.66
5 25/01 02:17 STRAWHEAT Thùng phá sảnh 3,333,333.33
Sảnh đồng chất
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 25/01 03:03 NR5758 Sảnh đồng chất 4,000,000
2 25/01 03:02 CAHPORDJO Sảnh đồng chất 2,000,000
3 25/01 03:01 R1SK14 Sảnh đồng chất 1,000,000
4 25/01 02:59 ZONKBIII Sảnh đồng chất 200,000
5 25/01 02:58 AULIAFZH Sảnh đồng chất 200,000
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 25/01 03:05 D4GD1GDU9 Cù lũ 16,666.66
2 25/01 03:05 BUNTATS Cù lũ 8,333.33
3 25/01 03:05 IRDG88Y27T Cù lũ 833.33
4 25/01 03:05 JOMBO118 Cù lũ 333.33
5 25/01 03:05 SEBRUT17 Cù lũ 333.33
6 25/01 03:05 QQIU89 Cù lũ 16,666.66
7 25/01 03:05 ZOWX082JPN Cù lũ 333.33
8 25/01 03:05 AMD28 Cù lũ 3,333.33
9 25/01 03:05 A9ID0N9 Cù lũ 3,333.33
10 25/01 03:05 KARVINA Cù lũ 333.33
11 25/01 03:05 LGHOKIBOS Cù lũ 1,666.66
12 25/01 03:05 RIANGOKI Cù lũ 333.33
13 25/01 03:05 LENG_KET Cù lũ 1,666.66
14 25/01 03:05 LEAK_LODEK Cù lũ 166.66
15 25/01 03:05 KURAP123 Cù lũ 333.33
16 25/01 03:05 CUSI Cù lũ 333.33
17 25/01 03:05 ODIH617 Cù lũ 333.33
18 25/01 03:05 NGILER88 Cù lũ 333.33
19 25/01 03:05 TWOP412 Cù lũ 333.33
20 25/01 03:05 D36464B6 Cù lũ 8,333.33
21 25/01 03:05 ANDREAS991 Cù lũ 3,333.33
22 25/01 03:05 BODHONK Cù lũ 3,333.33
23 25/01 03:05 JAKAJAJAH Cù lũ 3,333.33
24 25/01 03:05 K_CONK23 Cù lũ 3,333.33
25 25/01 03:05 SERANGGA61 Cù lũ 166.66
26 25/01 03:05 SKB503Z959 Cù lũ 333.33
27 25/01 03:05 KIMKIM89 Cù lũ 16,666.66
28 25/01 03:05 WRKPOKE Cù lũ 1,666.66
29 25/01 03:05 MABUY88888 Cù lũ 3,333.33
30 25/01 03:05 CIBAY1212 Cù lũ 8,333.33
31 25/01 03:05 QCONG100 Cù lũ 8,333.33
32 25/01 03:05 ENJI777 Cù lũ 3,333.33
33 25/01 03:05 WINRARJP Tứ quý 83,333.33
34 25/01 03:05 YAND4 Tứ quý 333.33
35 25/01 03:05 PERKAWINAN Tứ quý 83.33
36 25/01 03:05 B996BB94 Tứ quý 833.33
37 25/01 03:05 EABD45C5 Cù lũ 33,333.33
38 25/01 03:05 CANGOR666 Cù lũ 3,333.33
39 25/01 03:05 JOEL8117 Cù lũ 1,666.66
40 25/01 03:05 MIKHA45 Cù lũ 1,666.66
41 25/01 03:05 AYAM_777 Cù lũ 33,333.33
42 25/01 03:05 TAKUR10JT Cù lũ 1,666.66
43 25/01 03:05 GONZO60 Cù lũ 16,666.66
44 25/01 03:05 B6A6402F Cù lũ 1,666.66
45 25/01 03:05 ACY88Y77 Cù lũ 8,333.33
46 25/01 03:05 WAHYU318 Cù lũ 83.33
47 25/01 03:05 TAKA333 Cù lũ 333.33
48 25/01 03:05 D93RANDAL99523 Cù lũ 166.66
49 25/01 03:05 D945D178 Cù lũ 33,333.33
50 25/01 03:05 URANGSUNDA Cù lũ 8,333.33

Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.com.

Đây là 4 loại jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Giải thưởng của hệ thống đa jackpot trong thanpoker.com như sau :

1. Small Pure X 50 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 50 = 5,000)

2. Pure Large X 50 jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 50 = 5,000)

3. Double X 100 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 100 = 10,000)

4. Six Dewa X 6666 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 6666 = 666,600)

Trên đây là mô tả ngắn gọn về đa Jackpot thanpoker.com Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

TOP SIX DEWA
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 25/01 03:05 MAMETMARI ENAM DEWA 1,111,000
2 25/01 01:54 QVZVOG0YP6 ENAM DEWA 1,111,000
3 25/01 01:32 SUNANGRANA ENAM DEWA 11,110,000
4 25/01 01:20 JPBOS151 ENAM DEWA 11,110,000
5 25/01 01:07 BELAIAN ENAM DEWA 5,555,000
TOP DOUBLE
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 25/01 03:04 AMALIYA BALAK 16,666.66
2 25/01 03:00 B4H412 BALAK 166,666.66
3 25/01 03:00 DOKODEO BALAK 166,666.66
4 25/01 02:58 HPJADUL BALAK 166,666.66
5 25/01 02:56 RANCA79 BALAK 16,666.66
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 25/01 03:05 BLACK_SKY MURNI BESAR 83,333.33
2 25/01 03:05 MAMETMARI MURNI ENAM 1,111,000
3 25/01 03:05 BRESUS28 MURNI BESAR 8,333.33
4 25/01 03:04 UTHESODON MURNI BESAR 8,333.33
5 25/01 03:04 FAYOLAAAA MURNI KECIL 41,666.66
6 25/01 03:04 AMALIYA BALAK 16,666.66
7 25/01 03:04 DIDEY MURNI BESAR 83,333.33
8 25/01 03:04 ALLDINO712 MURNI KECIL 8,333.33
9 25/01 03:04 ANTO8800 MURNI KECIL 83,333.33
10 25/01 03:04 J0ZZTRS MURNI KECIL 8,333.33
11 25/01 03:03 RANCA79 MURNI BESAR 8,333.33
12 25/01 03:03 RINI2890 MURNI BESAR 41,666.66
13 25/01 03:01 EJNTN1IVSJ MURNI KECIL 41,666.66
14 25/01 03:01 LV8R2YIB36 MURNI BESAR 83,333.33
15 25/01 03:00 HATI_SUKA MURNI KECIL 41,666.66
16 25/01 03:00 B4H412 BALAK 166,666.66
17 25/01 03:00 JZRIA MURNI BESAR 41,666.66
18 25/01 03:00 DOKODEO BALAK 166,666.66
19 25/01 02:59 RAFID12CUT MURNI KECIL 83,333.33
20 25/01 02:59 BAMCIBUNGU MURNI BESAR 83,333.33
21 25/01 02:58 MANIACJUDI MURNI BESAR 83,333.33
22 25/01 02:58 TARIH0RAN MURNI KECIL 8,333.33
23 25/01 02:58 BIJOENK19 MURNI BESAR 83,333.33
24 25/01 02:58 MAMETMARI MURNI BESAR 8,333.33
25 25/01 02:58 HPJADUL BALAK 166,666.66
26 25/01 02:57 FAMILY889 MURNI BESAR 83,333.33
27 25/01 02:57 ALIE80 MURNI KECIL 83,333.33
28 25/01 02:57 NIPONG179 MURNI BESAR 83,333.33
29 25/01 02:57 GHGGA47ILZ MURNI KECIL 8,333.33
30 25/01 02:57 YURA1712 LUCKY99 41,666.66
31 25/01 02:56 RANCA79 BALAK 16,666.66
32 25/01 02:56 PSDTM99KL MURNI BESAR 8,333.33
33 25/01 02:56 RAJAJUDI_ BALAK 166,666.66
34 25/01 02:56 ALIE80 BALAK 166,666.66
35 25/01 02:56 KERA_77 MURNI KECIL 83,333.33
36 25/01 02:56 VIALLI11 BALAK 166,666.66
37 25/01 02:55 SEU8LCQXQW MURNI BESAR 83,333.33
38 25/01 02:55 KAN01TUT MURNI BESAR 41,666.66
39 25/01 02:55 ZINTAN99 MURNI KECIL 41,666.66
40 25/01 02:55 A7AF8F0C LUCKY99 4,166.66
41 25/01 02:54 DUGOL BALAK 83,333.33
42 25/01 02:54 COSL MURNI KECIL 41,666.66
43 25/01 02:54 LV8R2YIB36 MURNI BESAR 83,333.33
44 25/01 02:54 KONABIE MURNI BESAR 41,666.66
45 25/01 02:54 KHATIK MURNI KECIL 41,666.66
46 25/01 02:53 OK300 BALAK 83,333.33
47 25/01 02:53 RSMTBS MURNI BESAR 83,333.33
48 25/01 02:53 E70K124316 MURNI KECIL 41,666.66
49 25/01 02:53 FERGUSO012 MURNI BESAR 83,333.33
50 25/01 02:52 C60KI00938 MURNI KECIL 41,666.66

Hệ thống Ceme đa Jackpot

Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.
Jackpot được xem như là sự kết hợp cuat tất cả những lá bài của người chơi và dealer. Dealer nên mua nhiều jackpot của người chơi. Ví dụ: Nếu có 3 người đang ngồi chơi và dealer quyết định mua 100 CHIPS jackpot, trong khoảng thời gian này, Dealer đã mua jackpot là 3 X 100 = 300 CHIPS

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.com.

Đây là 4 loại jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Giải thưởng của hệ thống đa Jackpot trong thanpoker.com như sau:

 1. Small Pure X 50 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 50 = 5,000)
 2. Pure Large X 50 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 50 = 5,000)
 3. Double X 200 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 200 = 20,000)
 4. Six Dewa X 6666 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 6666 = 666,600)

Trên đây là mô tả ngắn gọn về đa Jackpot thanpoker.com Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

TOP SIX DEWA
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 25/01 03:03 ERDEZHEN84 ENAM DEWA 11,110,000
2 25/01 03:03 MASTER711 ENAM DEWA 11,110,000
3 25/01 02:45 ARUDIN89 ENAM DEWA 11,110,000
4 25/01 02:43 BENYSETI ENAM DEWA 1,111,000
5 25/01 02:43 BAELO ENAM DEWA 11,110,000
TOP DOUBLE
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 25/01 03:05 STAKEN88 BALAK 166,666.66
2 25/01 03:05 AYUUYU1 BALAK 333,333.33
3 25/01 03:05 ACHAY0712 BALAK 333,333.33
4 25/01 03:04 DEWAAAA11 BALAK 33,333.33
5 25/01 03:04 ILHAM2801 BALAK 166,666.66
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 25/01 03:05 STAKEN88 BALAK 166,666.66
2 25/01 03:05 HENDRAD MURNI KECIL 83,333.33
3 25/01 03:05 AYUUYU1 BALAK 333,333.33
4 25/01 03:05 ACHAY0712 BALAK 333,333.33
5 25/01 03:05 DE740 MURNI BESAR 83,333.33
6 25/01 03:05 JAPANESE23 MURNI BESAR 41,666.66
7 25/01 03:05 IFRAIM12 MURNI BESAR 41,666.66
8 25/01 03:04 BATU13 MURNI BESAR 41,666.66
9 25/01 03:04 ALEKWIKWIK MURNI BESAR 83,333.33
10 25/01 03:04 SAKE8 MURNI KECIL 83,333.33
11 25/01 03:04 KARIN2015 MURNI BESAR 83,333.33
12 25/01 03:04 KINGM4N MURNI KECIL 41,666.66
13 25/01 03:04 CIJAGO513 MURNI KECIL 8,333.33
14 25/01 03:04 DEWAAAA11 BALAK 33,333.33
15 25/01 03:04 JAHANAMLAL MURNI KECIL 8,333.33
16 25/01 03:04 STAKEN88 MURNI BESAR 41,666.66
17 25/01 03:04 LEEET84 MURNI KECIL 83,333.33
18 25/01 03:04 DINANDN MURNI KECIL 83,333.33
19 25/01 03:04 AMIKI30 MURNI KECIL 83,333.33
20 25/01 03:04 ABIAN98 MURNI KECIL 83,333.33
21 25/01 03:04 ILHAM2801 BALAK 166,666.66
22 25/01 03:04 TOPLEZ1905 BALAK 333,333.33
23 25/01 03:04 DENI969 MURNI BESAR 83,333.33
24 25/01 03:04 DE740 MURNI KECIL 83,333.33
25 25/01 03:04 BR4VO88 MURNI KECIL 83,333.33
26 25/01 03:03 GANURS77 MURNI KECIL 8,333.33
27 25/01 03:03 PACE_79 MURNI KECIL 41,666.66
28 25/01 03:03 ERDEZHEN84 MURNI ENAM 11,110,000
29 25/01 03:03 MASTER711 MURNI ENAM 11,110,000
30 25/01 03:03 DUGONG1988 MURNI KECIL 8,333.33
31 25/01 03:03 HEN1187 MURNI KECIL 83,333.33
32 25/01 03:03 BOM2MOKMER MURNI BESAR 8,333.33
33 25/01 03:03 ZAY99 MURNI KECIL 41,666.66
34 25/01 03:03 HIYMDSRO0Q MURNI KECIL 41,666.66
35 25/01 03:03 BERKAT_01 MURNI KECIL 83,333.33
36 25/01 03:03 GOSI84 MURNI BESAR 83,333.33
37 25/01 03:03 ST001 MURNI BESAR 83,333.33
38 25/01 03:03 BRMNRG MURNI KECIL 83,333.33
39 25/01 03:03 SANDAL555 MURNI KECIL 41,666.66
40 25/01 03:03 WAKYET MURNI KECIL 8,333.33
41 25/01 03:02 AZEREZA17 MURNI KECIL 83,333.33
42 25/01 03:02 EAGLEYE58 MURNI KECIL 8,333.33
43 25/01 03:02 CAKMENG MURNI KECIL 8,333.33
44 25/01 03:02 NURSIP86 MURNI BESAR 83,333.33
45 25/01 03:02 BURHAN_PP MURNI BESAR 83,333.33
46 25/01 03:02 FYRA30 MURNI KECIL 41,666.66
47 25/01 03:02 JAZZ94 MURNI BESAR 83,333.33
48 25/01 03:02 NGAPAK001 MURNI BESAR 83,333.33
49 25/01 03:02 BAG11JPOM MURNI BESAR 83,333.33
50 25/01 03:02 PRIKITIWE MURNI KECIL 83,333.33