Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.com

Đó là 4 jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Phần thưởng của hệ thống đa Jackpot trong thanpoker.com như theo dõi:

1. Cù lũ X 10 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 10 = 10,000)

2. Tứ quý X 250 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 250 = 250,000)

3. Sảnh đồng chất x 1,200 giá jackpot

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chipslà: 1000 X 1,200 = 1,200,000)

4. Thùng phá sảnh X 10,000 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips Là: 1000 X 10,000 = 10,000,000)

5. Siêu thùng phá sảnh X 30,000 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 30,000 = 30,000,000)


Ghi chú:

Phải có ít nhất 2 người chơi đặt cược đến khi hạ bài thì người chơi mới có thể thắng Jackpot. Nếu tất cả các người chơi bỏ bài, bạn sẽ không đủ điều kiện nhân thưởng Jackpot

Điều kiện:

Cù lũ là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá kết họp lại thành 1 bộ ba lá và 1 cặp. Ví dụ: 3 lá số 10 và 2 lá số 5.

Tứ quý là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá kết họp lại thành 4 lá bài có cùng số and 1 lá bài bất kỳ. Ví dụ: bạn lấy 4 lá bài số 3 (3-s, 3-h, 3-c, 3-d) và 1 lá bài bất kỳ.

Sảnh đồng chất ilà điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá có cùng chất và giá trị liên tiếp. Ví dụ: bạn có 5 lá bài liên tiếp là 5-h, 6-h, 7-h, 8-h, 9-h 10-h.

Thùng phá sảnh là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá có cùng chất và giá trị liên tiếp với lá bài nhỏ nhất là số 10. Ví dụ: 10-s, J-s, Q-s, K-s, và A-s.

Siêu thùng phá sảnh là điều kiện mà trong đó 2 lá bài bạn có trong tay kết hợp với 3 lá bài đầu tiên được mở trên bàn là thùng phá sảnh. Ví dụ: 2 lá bài đầu tiên của bạn là 10-s và Q-s và 3 lá tiếp theo trên bàn là J-s, K-s, và A-s.

trên đây là phần mô tả ngắn gọn về đa jackpot thanpoker.com. Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

Siêu thùng phá sảnh
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 16/07 03:15 ARORA25127 Siêu thùng phá sảnh 50,000,000
2 15/07 22:33 TARAELEH55 Siêu thùng phá sảnh 25,000,000
3 15/07 22:06 HIRO008 Siêu thùng phá sảnh 25,000,000
4 15/07 21:22 CIHKO14 Siêu thùng phá sảnh 25,000,000
5 15/07 19:51 MANOK1896 Siêu thùng phá sảnh 25,000,000
Thùng phá sảnh
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 16/07 05:14 KLARAP86 Thùng phá sảnh 8,333,333.33
2 16/07 05:10 TELURPUYUH Thùng phá sảnh 16,666,666.66
3 16/07 05:04 TEDJO17 Thùng phá sảnh 3,333,333.33
4 16/07 04:56 SEPTIANIII Thùng phá sảnh 3,333,333.33
5 16/07 04:41 4SAPKACA Thùng phá sảnh 8,333,333.33
Sảnh đồng chất
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 16/07 05:16 OPERASIVES Sảnh đồng chất 400,000
2 16/07 05:16 CORINE13 Sảnh đồng chất 400,000
3 16/07 05:14 VENIAMIR Sảnh đồng chất 400,000
4 16/07 05:12 SYAHRU57 Sảnh đồng chất 1,000,000
5 16/07 05:12 BAPER50JT Sảnh đồng chất 200,000
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 16/07 05:19 JOKER513 Cù lũ 3,333.33
2 16/07 05:19 SAWONG22 Cù lũ 3,333.33
3 16/07 05:19 BONOBOBO Cù lũ 8,333.33
4 16/07 05:19 BEE70 Cù lũ 8,333.33
5 16/07 05:19 J1BZTE7BK6 Cù lũ 8,333.33
6 16/07 05:19 OCHA1903 Cù lũ 3,333.33
7 16/07 05:19 USIADE2112 Cù lũ 1,666.66
8 16/07 05:19 ADPRIZEWLA Cù lũ 1,666.66
9 16/07 05:19 GD_SIAW Cù lũ 8,333.33
10 16/07 05:19 ATAH Cù lũ 8,333.33
11 16/07 05:19 YUNANKIW88 Cù lũ 16,666.66
12 16/07 05:19 OXVFVJ9Q3N Cù lũ 33,333.33
13 16/07 05:19 TENCHU Cù lũ 8,333.33
14 16/07 05:19 SOGGOL123 Cù lũ 3,333.33
15 16/07 05:19 SANGEKKAW Cù lũ 833.33
16 16/07 05:19 VARIO6081 Cù lũ 1,666.66
17 16/07 05:19 SU21BYHQ7O Cù lũ 3,333.33
18 16/07 05:19 UPHY25 Cù lũ 33,333.33
19 16/07 05:19 AASHIQ90 Cù lũ 16,666.66
20 16/07 05:19 PEDOY09 Cù lũ 3,333.33
21 16/07 05:19 AMIIEN Cù lũ 8,333.33
22 16/07 05:19 KUWU96 Cù lũ 8,333.33
23 16/07 05:19 GERU122 Cù lũ 1,666.66
24 16/07 05:19 CESTER123 Cù lũ 1,666.66
25 16/07 05:19 ENCEP3 Cù lũ 16,666.66
26 16/07 05:19 BA1017TE Tứ quý 208,333.33
27 16/07 05:19 LANJUUUUUT Cù lũ 3,333.33
28 16/07 05:19 S3TTIA69 Cù lũ 1,666.66
29 16/07 05:18 RCESLYWD Cù lũ 8,333.33
30 16/07 05:18 AANKP4M9 Cù lũ 8,333.33
31 16/07 05:18 FAIRYTL666 Cù lũ 3,333.33
32 16/07 05:18 B1993 Cù lũ 8,333.33
33 16/07 05:18 ALMEERA77 Cù lũ 16,666.66
34 16/07 05:18 HOQIBOS Cù lũ 16,666.66
35 16/07 05:18 AANG_ Cù lũ 3,333.33
36 16/07 05:18 B24_CUPL01 Cù lũ 3,333.33
37 16/07 05:18 KUAHIII99 Cù lũ 3,333.33
38 16/07 05:18 IYOK14 Cù lũ 8,333.33
39 16/07 05:18 CITEKITE Cù lũ 3,333.33
40 16/07 05:18 BKSGYYA Cù lũ 8,333.33
41 16/07 05:18 PINTO87 Cù lũ 16,666.66
42 16/07 05:18 ANJIING88 Cù lũ 33,333.33
43 16/07 05:18 GWAZWEI Cù lũ 16,666.66
44 16/07 05:18 L4ND0NK_99 Cù lũ 3,333.33
45 16/07 05:18 SABU805 Cù lũ 16,666.66
46 16/07 05:18 SIMANDEBO0 Cù lũ 3,333.33
47 16/07 05:18 OWLBEJA_9 Cù lũ 3,333.33
48 16/07 05:18 KENE_BULAK Cù lũ 8,333.33
49 16/07 05:18 ADAAKU Cù lũ 16,666.66
50 16/07 05:18 NUFUS02 Cù lũ 3,333.33

Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.com.

Đây là 4 loại jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Giải thưởng của hệ thống đa jackpot trong thanpoker.com như sau :

1. Small Pure X 50 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 50 = 5,000)

2. Pure Large X 50 jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 50 = 5,000)

3. Double X 100 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 100 = 10,000)

4. Six Dewa X 6666 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 6666 = 666,600)

Trên đây là mô tả ngắn gọn về đa Jackpot thanpoker.com Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

TOP SIX DEWA
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 16/07 04:58 SINIDONK12 ENAM DEWA 11,110,000
2 16/07 04:38 KURIK9 ENAM DEWA 5,555,000
3 16/07 02:57 PARTNER87 ENAM DEWA 5,555,000
4 16/07 01:52 JI3NK94 ENAM DEWA 5,555,000
5 16/07 01:37 DDYDDE ENAM DEWA 11,110,000
TOP DOUBLE
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 16/07 05:14 YAW_27 BALAK 166,666.66
2 16/07 05:10 D88C80C2 BALAK 166,666.66
3 16/07 05:05 ANTHIK12 BALAK 16,666.66
4 16/07 05:05 JOK0134 BALAK 16,666.66
5 16/07 05:00 POKERPIT10 BALAK 16,666.66
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 16/07 05:19 EMPAU08 MURNI BESAR 41,666.66
2 16/07 05:19 AXIANGXX MURNI KECIL 8,333.33
3 16/07 05:19 CAHYA34 MURNI BESAR 8,333.33
4 16/07 05:18 AC18514B MURNI BESAR 8,333.33
5 16/07 05:17 FRIDERWINT MURNI KECIL 83,333.33
6 16/07 05:17 WAHYUB3 MURNI BESAR 41,666.66
7 16/07 05:15 JQA2201 LUCKY99 41,666.66
8 16/07 05:15 DEWISYG MURNI BESAR 8,333.33
9 16/07 05:14 YAW_27 BALAK 166,666.66
10 16/07 05:13 MATSAHID01 MURNI BESAR 8,333.33
11 16/07 05:13 GGML05 MURNI BESAR 41,666.66
12 16/07 05:11 MATSAHID01 MURNI BESAR 8,333.33
13 16/07 05:11 JAMES19 MURNI KECIL 83,333.33
14 16/07 05:11 DONGKRAK14 MURNI KECIL 83,333.33
15 16/07 05:11 IGU15 MURNI KECIL 83,333.33
16 16/07 05:10 TERSERA123 MURNI KECIL 41,666.66
17 16/07 05:10 D88C80C2 BALAK 166,666.66
18 16/07 05:10 TUIT88QQ MURNI BESAR 83,333.33
19 16/07 05:09 BUSULU MURNI BESAR 83,333.33
20 16/07 05:08 BODON966 MURNI KECIL 41,666.66
21 16/07 05:08 AJHA236 MURNI BESAR 83,333.33
22 16/07 05:07 RO5ID LUCKY99 16,666.66
23 16/07 05:06 PERINTISS MURNI BESAR 83,333.33
24 16/07 05:06 AX3377RVMU MURNI BESAR 83,333.33
25 16/07 05:05 ZHANETAKU2 MURNI KECIL 83,333.33
26 16/07 05:05 ANTHIK12 BALAK 16,666.66
27 16/07 05:05 JOK0134 BALAK 16,666.66
28 16/07 05:04 A27F764C MURNI KECIL 83,333.33
29 16/07 05:03 LINCE_S MURNI KECIL 8,333.33
30 16/07 05:02 KECE81 MURNI BESAR 8,333.33
31 16/07 05:02 EME999Q MURNI BESAR 83,333.33
32 16/07 05:02 MATAH471 MURNI KECIL 41,666.66
33 16/07 05:00 POKERPIT10 BALAK 16,666.66
34 16/07 04:59 ZIDAD88 BALAK 83,333.33
35 16/07 04:59 NYAMUK288 MURNI KECIL 8,333.33
36 16/07 04:59 KHAN1979 MURNI BESAR 83,333.33
37 16/07 04:58 ALEKY12 MURNI BESAR 83,333.33
38 16/07 04:58 SINIDONK12 MURNI ENAM 11,110,000
39 16/07 04:58 DANA_BESAR MURNI BESAR 41,666.66
40 16/07 04:58 LOBET83 MURNI BESAR 8,333.33
41 16/07 04:57 GABE_04 MURNI KECIL 83,333.33
42 16/07 04:56 BAU007 MURNI BESAR 41,666.66
43 16/07 04:56 DODOS66 BALAK 16,666.66
44 16/07 04:55 DAAPAL99 BALAK 166,666.66
45 16/07 04:55 TRAAEE13 MURNI KECIL 83,333.33
46 16/07 04:54 BODON966 MURNI BESAR 41,666.66
47 16/07 04:52 SAKAR12 MURNI BESAR 83,333.33
48 16/07 04:51 SINIDONK12 MURNI BESAR 83,333.33
49 16/07 04:51 AXIANGXX MURNI BESAR 8,333.33
50 16/07 04:51 POLTOB05 MURNI KECIL 83,333.33

Hệ thống Ceme đa Jackpot

Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.
Jackpot được xem như là sự kết hợp cuat tất cả những lá bài của người chơi và dealer. Dealer nên mua nhiều jackpot của người chơi. Ví dụ: Nếu có 3 người đang ngồi chơi và dealer quyết định mua 100 CHIPS jackpot, trong khoảng thời gian này, Dealer đã mua jackpot là 3 X 100 = 300 CHIPS

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.com.

Đây là 4 loại jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Giải thưởng của hệ thống đa Jackpot trong thanpoker.com như sau:

 1. Small Pure X 50 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 50 = 5,000)
 2. Pure Large X 50 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 50 = 5,000)
 3. Double X 200 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 200 = 20,000)
 4. Six Dewa X 6666 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 6666 = 666,600)

Trên đây là mô tả ngắn gọn về đa Jackpot thanpoker.com Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

TOP SIX DEWA
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 16/07 05:18 MAGNA8888 ENAM DEWA 11,110,000
2 16/07 05:18 DILAH25 ENAM DEWA 1,111,000
3 16/07 05:10 DETO66 ENAM DEWA 11,110,000
4 16/07 04:16 SLOMOT ENAM DEWA 5,555,000
5 16/07 04:08 PRXSUC899 ENAM DEWA 11,110,000
TOP DOUBLE
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 16/07 05:19 BNGKIT BALAK 333,333.33
2 16/07 05:19 FRIANKA BALAK 166,666.66
3 16/07 05:18 TIO321 BALAK 333,333.33
4 16/07 05:18 SUNDEL92 BALAK 333,333.33
5 16/07 05:18 ZENK67 BALAK 166,666.66
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 16/07 05:19 ADITTIA15 MURNI KECIL 8,333.33
2 16/07 05:19 FD5A53B9 MURNI KECIL 83,333.33
3 16/07 05:19 BANKER13 MURNI KECIL 8,333.33
4 16/07 05:19 BNGKIT BALAK 333,333.33
5 16/07 05:19 FRIANKA BALAK 166,666.66
6 16/07 05:19 RIZKI00005 MURNI BESAR 8,333.33
7 16/07 05:19 DIANWANDI8 MURNI BESAR 41,666.66
8 16/07 05:19 CELENG98 MURNI KECIL 41,666.66
9 16/07 05:18 TRIOUPS MURNI KECIL 41,666.66
10 16/07 05:18 DEDI234 MURNI KECIL 83,333.33
11 16/07 05:18 MARNISU88 MURNI KECIL 83,333.33
12 16/07 05:18 ARCHER77 MURNI KECIL 83,333.33
13 16/07 05:18 SUNDEL92 MURNI KECIL 83,333.33
14 16/07 05:18 FDB65CA5 MURNI KECIL 83,333.33
15 16/07 05:18 MATSENGKE MURNI KECIL 41,666.66
16 16/07 05:18 YOTOSE7 MURNI KECIL 83,333.33
17 16/07 05:18 SATRIO379 MURNI KECIL 83,333.33
18 16/07 05:18 HAJICABUL9 MURNI KECIL 83,333.33
19 16/07 05:18 JABLAY002 MURNI KECIL 41,666.66
20 16/07 05:18 DEN77 MURNI KECIL 41,666.66
21 16/07 05:18 OKTO25 MURNI KECIL 8,333.33
22 16/07 05:18 MAGNA8888 MURNI ENAM 11,110,000
23 16/07 05:18 DILAH25 MURNI ENAM 1,111,000
24 16/07 05:18 TIO321 BALAK 333,333.33
25 16/07 05:18 DIKITEA89 MURNI KECIL 83,333.33
26 16/07 05:18 SOGHA MURNI KECIL 8,333.33
27 16/07 05:18 SUNDEL92 BALAK 333,333.33
28 16/07 05:18 ZENK67 BALAK 166,666.66
29 16/07 05:18 A84WATI833 BALAK 333,333.33
30 16/07 05:18 RON4L77 MURNI KECIL 8,333.33
31 16/07 05:17 J4MBU69 MURNI KECIL 83,333.33
32 16/07 05:17 YANTTO88 MURNI KECIL 41,666.66
33 16/07 05:17 OPERLAH12 MURNI BESAR 41,666.66
34 16/07 05:17 TRI1063 BALAK 33,333.33
35 16/07 05:17 SIENTA333 MURNI KECIL 83,333.33
36 16/07 05:17 MORIKA124 MURNI KECIL 83,333.33
37 16/07 05:17 SIENTA333 BALAK 333,333.33
38 16/07 05:17 BUDIQQ88 MURNI KECIL 83,333.33
39 16/07 05:17 CHENIL94 MURNI KECIL 83,333.33
40 16/07 05:17 OZNEROL MURNI KECIL 41,666.66
41 16/07 05:17 WINTRS2 MURNI KECIL 8,333.33
42 16/07 05:17 JOHNY11 MURNI BESAR 41,666.66
43 16/07 05:17 FITRIA2828 MURNI KECIL 8,333.33
44 16/07 05:17 EC908DEB MURNI KECIL 83,333.33
45 16/07 05:17 DJENGL0T MURNI KECIL 83,333.33
46 16/07 05:17 ARIY30722 MURNI KECIL 41,666.66
47 16/07 05:17 GERMOCOK MURNI KECIL 83,333.33
48 16/07 05:17 RYANP MURNI KECIL 8,333.33
49 16/07 05:17 BOY_007 MURNI KECIL 83,333.33
50 16/07 05:16 ASKONENG99 MURNI KECIL 83,333.33