Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.com

Đó là 4 jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Phần thưởng của hệ thống đa Jackpot trong thanpoker.com như theo dõi:

1. Cù lũ X 10 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 10 = 10,000)

2. Tứ quý X 250 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 250 = 250,000)

3. Sảnh đồng chất x 1,200 giá jackpot

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chipslà: 1000 X 1,200 = 1,200,000)

4. Thùng phá sảnh X 10,000 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips Là: 1000 X 10,000 = 10,000,000)

5. Siêu thùng phá sảnh X 30,000 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 30,000 = 30,000,000)


Ghi chú:

Phải có ít nhất 2 người chơi đặt cược đến khi hạ bài thì người chơi mới có thể thắng Jackpot. Nếu tất cả các người chơi bỏ bài, bạn sẽ không đủ điều kiện nhân thưởng Jackpot

Điều kiện:

Cù lũ là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá kết họp lại thành 1 bộ ba lá và 1 cặp. Ví dụ: 3 lá số 10 và 2 lá số 5.

Tứ quý là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá kết họp lại thành 4 lá bài có cùng số and 1 lá bài bất kỳ. Ví dụ: bạn lấy 4 lá bài số 3 (3-s, 3-h, 3-c, 3-d) và 1 lá bài bất kỳ.

Sảnh đồng chất ilà điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá có cùng chất và giá trị liên tiếp. Ví dụ: bạn có 5 lá bài liên tiếp là 5-h, 6-h, 7-h, 8-h, 9-h 10-h.

Thùng phá sảnh là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá có cùng chất và giá trị liên tiếp với lá bài nhỏ nhất là số 10. Ví dụ: 10-s, J-s, Q-s, K-s, và A-s.

Siêu thùng phá sảnh là điều kiện mà trong đó 2 lá bài bạn có trong tay kết hợp với 3 lá bài đầu tiên được mở trên bàn là thùng phá sảnh. Ví dụ: 2 lá bài đầu tiên của bạn là 10-s và Q-s và 3 lá tiếp theo trên bàn là J-s, K-s, và A-s.

trên đây là phần mô tả ngắn gọn về đa jackpot thanpoker.com. Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

Siêu thùng phá sảnh
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 05/04 16:45 D053GCN2SJ Siêu thùng phá sảnh 25,000,000
2 05/04 14:17 B47MEN77301 Siêu thùng phá sảnh 25,000,000
3 05/04 12:40 BARLI999 Siêu thùng phá sảnh 10,000,000
4 05/04 10:20 DASDINGGO Siêu thùng phá sảnh 10,000,000
5 04/04 20:23 JOKER__378 Siêu thùng phá sảnh 10,000,000
Thùng phá sảnh
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 06/04 01:51 HOKI3554 Thùng phá sảnh 3,333,333.33
2 06/04 00:39 LUCKY137 Thùng phá sảnh 8,333,333.33
3 06/04 00:15 FLUS22 Thùng phá sảnh 1,666,666.66
4 05/04 23:58 IPOEENK Thùng phá sảnh 8,333,333.33
5 05/04 23:47 LAYSHA88 Thùng phá sảnh 8,333,333.33
Sảnh đồng chất
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 06/04 02:14 RAMPET09 Sảnh đồng chất 1,000,000
2 06/04 02:13 NICE313 Sảnh đồng chất 400,000
3 06/04 02:08 LASTURI181 Sảnh đồng chất 400,000
4 06/04 02:02 HADI890 Sảnh đồng chất 1,000,000
5 06/04 02:00 RENAULT99 Sảnh đồng chất 400,000
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 06/04 02:15 GJ71QM822F Cù lũ 16,666.66
2 06/04 02:15 BACANG88 Cù lũ 333.33
3 06/04 02:15 BXWYHZ2000 Cù lũ 333.33
4 06/04 02:15 ILHAM8899 Cù lũ 333.33
5 06/04 02:15 ATTA2886 Cù lũ 333.33
6 06/04 02:15 POKERKU911 Cù lũ 333.33
7 06/04 02:15 JH75A652JG Cù lũ 333.33
8 06/04 02:15 XGLGX Cù lũ 166.66
9 06/04 02:15 SYFAAA06 Cù lũ 166.66
10 06/04 02:15 NHYATIK Cù lũ 333.33
11 06/04 02:15 GOBLOQQ Cù lũ 166.66
12 06/04 02:15 RABBITT303 Cù lũ 333.33
13 06/04 02:15 TOLE48 Cù lũ 166.66
14 06/04 02:15 DONSAEY Cù lũ 16,666.66
15 06/04 02:15 WAWAN1311 Cù lũ 3,333.33
16 06/04 02:15 EEE9ADD0 Cù lũ 166.66
17 06/04 02:15 JINGJITT1 Cù lũ 1,666.66
18 06/04 02:15 IDAJS_26 Cù lũ 833.33
19 06/04 02:15 SIKORENG99 Cù lũ 1,666.66
20 06/04 02:15 DENNY230 Cù lũ 833.33
21 06/04 02:15 AYUU199 Cù lũ 333.33
22 06/04 02:15 CURVA97 Cù lũ 1,666.66
23 06/04 02:15 UJANGLU Cù lũ 833.33
24 06/04 02:15 I07ODFA1E4 Cù lũ 833.33
25 06/04 02:15 FEDRO76 Cù lũ 833.33
26 06/04 02:15 JANAHTUN_ Cù lũ 833.33
27 06/04 02:15 RA26022018 Cù lũ 333.33
28 06/04 02:15 CINOSRIP Cù lũ 333.33
29 06/04 02:15 BETORO711 Cù lũ 333.33
30 06/04 02:15 POUR253 Cù lũ 333.33
31 06/04 02:15 HARKEN78 Cù lũ 833.33
32 06/04 02:15 FF7WWJV9JC Cù lũ 833.33
33 06/04 02:15 TN2309 Cù lũ 833.33
34 06/04 02:15 RIZKY9966 Cù lũ 333.33
35 06/04 02:15 GUSBRI Cù lũ 166.66
36 06/04 02:15 SUCI212 Cù lũ 333.33
37 06/04 02:15 RORMENDUT Cù lũ 333.33
38 06/04 02:15 DEWAYUKI00 Cù lũ 333.33
39 06/04 02:15 E4108620DEC155 Cù lũ 3,333.33
40 06/04 02:15 BOYAH_84 Cù lũ 3,333.33
41 06/04 02:15 ROOKOK Cù lũ 1,666.66
42 06/04 02:15 S1HANI123 Cù lũ 1,666.66
43 06/04 02:15 BACANG88 Cù lũ 333.33
44 06/04 02:15 LUNALOLI01 Cù lũ 166.66
45 06/04 02:15 WISESA1717 Cù lũ 166.66
46 06/04 02:15 TANI_11 Cù lũ 3,333.33
47 06/04 02:15 PEMBURUCIP Cù lũ 1,666.66
48 06/04 02:15 POKERR24 Cù lũ 333.33
49 06/04 02:15 KAMSIA12 Cù lũ 833.33
50 06/04 02:15 UGB12 Cù lũ 833.33

Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.com.

Đây là 4 loại jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Giải thưởng của hệ thống đa jackpot trong thanpoker.com như sau :

1. Small Pure X 50 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 50 = 5,000)

2. Pure Large X 50 jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 50 = 5,000)

3. Double X 100 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 100 = 10,000)

4. Six Dewa X 6666 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 6666 = 666,600)

Trên đây là mô tả ngắn gọn về đa Jackpot thanpoker.com Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

TOP SIX DEWA
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
TOP DOUBLE
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng

Hệ thống Ceme đa Jackpot

Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.
Jackpot được xem như là sự kết hợp cuat tất cả những lá bài của người chơi và dealer. Dealer nên mua nhiều jackpot của người chơi. Ví dụ: Nếu có 3 người đang ngồi chơi và dealer quyết định mua 100 CHIPS jackpot, trong khoảng thời gian này, Dealer đã mua jackpot là 3 X 100 = 300 CHIPS

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.com.

Đây là 4 loại jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Giải thưởng của hệ thống đa Jackpot trong thanpoker.com như sau:

 1. Small Pure X 50 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 50 = 5,000)
 2. Pure Large X 50 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 50 = 5,000)
 3. Double X 150 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 150 = 15,000)
 4. Six Dewa X 6666 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 6666 = 666,600)

Trên đây là mô tả ngắn gọn về đa Jackpot thanpoker.com Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

TOP SIX DEWA
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
TOP DOUBLE
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng