Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.com

Đó là 4 jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Phần thưởng của hệ thống đa Jackpot trong thanpoker.com như theo dõi:

1. Cù lũ X 10 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 10 = 10,000)

2. Tứ quý X 250 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 250 = 250,000)

3. Sảnh đồng chất x 1,200 giá jackpot

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chipslà: 1000 X 1,200 = 1,200,000)

4. Thùng phá sảnh X 10,000 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips Là: 1000 X 10,000 = 10,000,000)

5. Siêu thùng phá sảnh X 30,000 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 30,000 = 30,000,000)


Ghi chú:

Phải có ít nhất 2 người chơi đặt cược đến khi hạ bài thì người chơi mới có thể thắng Jackpot. Nếu tất cả các người chơi bỏ bài, bạn sẽ không đủ điều kiện nhân thưởng Jackpot

Điều kiện:

Cù lũ là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá kết họp lại thành 1 bộ ba lá và 1 cặp. Ví dụ: 3 lá số 10 và 2 lá số 5.

Tứ quý là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá kết họp lại thành 4 lá bài có cùng số and 1 lá bài bất kỳ. Ví dụ: bạn lấy 4 lá bài số 3 (3-s, 3-h, 3-c, 3-d) và 1 lá bài bất kỳ.

Sảnh đồng chất ilà điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá có cùng chất và giá trị liên tiếp. Ví dụ: bạn có 5 lá bài liên tiếp là 5-h, 6-h, 7-h, 8-h, 9-h 10-h.

Thùng phá sảnh là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá có cùng chất và giá trị liên tiếp với lá bài nhỏ nhất là số 10. Ví dụ: 10-s, J-s, Q-s, K-s, và A-s.

Siêu thùng phá sảnh là điều kiện mà trong đó 2 lá bài bạn có trong tay kết hợp với 3 lá bài đầu tiên được mở trên bàn là thùng phá sảnh. Ví dụ: 2 lá bài đầu tiên của bạn là 10-s và Q-s và 3 lá tiếp theo trên bàn là J-s, K-s, và A-s.

trên đây là phần mô tả ngắn gọn về đa jackpot thanpoker.com. Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

Siêu thùng phá sảnh
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
Thùng phá sảnh
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 14/07 17:30 DWRUC1 Thùng phá sảnh 8,333,333.33
2 14/07 01:32 LOLA88888 Thùng phá sảnh 16,666,666.66
3 13/07 15:39 SYIF27 Thùng phá sảnh 16,666,666.66
Sảnh đồng chất
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 15/07 03:41 PXC9BN8Q1G Sảnh đồng chất 1,000,000
2 15/07 01:44 SINOGHONZ Sảnh đồng chất 4,000,000
3 14/07 09:18 UNYILMAD3P Sảnh đồng chất 1,000,000
4 14/07 02:07 WESTERLING Sảnh đồng chất 4,000,000
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 15/07 08:53 D297D343A38976 833.33
2 15/07 08:53 ALANBAS 333.33
3 15/07 08:53 VIRANHA79 333.33
4 15/07 08:53 E481F612F4B992 166.66
5 15/07 08:53 HANABI1234 833.33
6 15/07 08:53 REDYROSE 333.33
7 15/07 08:53 SWOO 333.33
8 15/07 08:53 JAGAL009 333.33
9 15/07 08:53 IGBRJLGUDT 833.33
10 15/07 08:53 KORPS1BL 833.33
11 15/07 08:53 FITHANZZ 1,666.66
12 15/07 08:53 B8440CBF695520 166.66
13 15/07 08:53 BUTHERO 833.33
14 15/07 08:53 SUIT123 333.33
15 15/07 08:53 PIGK27 83.33
16 15/07 08:53 BATOM234 833.33
17 15/07 08:53 NEPOTISME8 333.33
18 15/07 08:53 DISKOTAKS 1,666.66
19 15/07 08:53 HOKKYSIST 333.33
20 15/07 08:53 BO63EL1384 3,333.33
21 15/07 08:53 QQSUW66 333.33
22 15/07 08:53 SUPIANNOR7 833.33
23 15/07 08:53 PERMATA131 333.33
24 15/07 08:53 LOKETPOK 833.33
25 15/07 08:53 ATTACK6 833.33
26 15/07 08:53 LIN_DAN 1,666.66
27 15/07 08:53 FGDGVGG 333.33
28 15/07 08:53 BRIGEZ043 333.33
29 15/07 08:53 CHIEPHIE93 333.33
30 15/07 08:53 KEJU74N 333.33
31 15/07 08:53 ACEPBONTOT 1,666.66
32 15/07 08:53 UNIT03 83.33
33 15/07 08:53 ARTTA 1,666.66
34 15/07 08:53 MANISS_99 333.33
35 15/07 08:53 SAFA1997 333.33
36 15/07 08:53 MONACO88 333.33
37 15/07 08:52 ZEIN177 1,666.66
38 15/07 08:52 AHUNAL2711 1,666.66
39 15/07 08:52 PEMBELAY 1,666.66
40 15/07 08:52 BUBU111 333.33
41 15/07 08:52 NEW_BET 333.33
42 15/07 08:52 HOKIWAE85 833.33
43 15/07 08:52 NMAX199 333.33
44 15/07 08:52 N6Q58TU974 333.33
45 15/07 08:52 KEMOD321 833.33
46 15/07 08:52 AMVPKP1953 166.66
47 15/07 08:52 CAMCROTTT 333.33
48 15/07 08:52 POTLOT11 1,666.66
49 15/07 08:52 KOMIK001 83.33
50 15/07 08:52 PIANRP 333.33

Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.com.

Đây là 4 loại jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Giải thưởng của hệ thống đa jackpot trong thanpoker.com như sau :

1. Small Pure X 50 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 50 = 5,000)

2. Pure Large X 50 jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 50 = 5,000)

3. Double X 100 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 100 = 10,000)

4. Six Dewa X 6666 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 6666 = 666,600)

Trên đây là mô tả ngắn gọn về đa Jackpot thanpoker.com Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

TOP SIX DEWA
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 15/07 05:54 SIDENDAM SIX GOD 166.66
2 15/07 04:16 ARB89B249 SIX GOD 1,666.66
3 15/07 04:14 PASMING99 SIX GOD 1,666.66
4 15/07 04:10 PIDRI321 SIX GOD 833.33
5 15/07 03:36 KULKASBARU SIX GOD 1,666.66
TOP DOUBLE
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 15/07 08:53 DARSIL88 TWINS 1,666.66
2 15/07 08:52 EBEH05 TWINS 833.33
3 15/07 08:52 ROYWD99 TWINS 1,666.66
4 15/07 08:51 TRIPLE111 TWINS 166.66
5 15/07 08:51 JADIKAU98 TWINS 1,666.66
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 15/07 08:53 JPSRF6315 PURE BIG 1,666.66
2 15/07 08:53 DARSIL88 TWINS 1,666.66
3 15/07 08:53 ASLIONG51 PURE SMALL 1,666.66
4 15/07 08:53 RATUSELIR PURE BIG 1,666.66
5 15/07 08:52 EBEH05 TWINS 833.33
6 15/07 08:52 GAISHAN27 PURE BIG 1,666.66
7 15/07 08:52 ROYWD99 TWINS 1,666.66
8 15/07 08:52 APOLO88Q PURE SMALL 1,666.66
9 15/07 08:51 TRIPLE111 TWINS 166.66
10 15/07 08:51 O012345 PURE BIG 1,666.66
11 15/07 08:51 JADIKAU98 TWINS 1,666.66
12 15/07 08:51 W88JUNAB92 PURE BIG 833.33
13 15/07 08:51 MLS0000 PURE SMALL 1,666.66
14 15/07 08:50 CMD212 PURE SMALL 1,666.66
15 15/07 08:49 HERIKUSWRA PURE SMALL 1,666.66
16 15/07 08:49 EBEH05 PURE BIG 833.33
17 15/07 08:49 VERLLY PURE BIG 1,666.66
18 15/07 08:49 MELY008 PURE SMALL 1,666.66
19 15/07 08:48 DIMAS0913 PURE BIG 1,666.66
20 15/07 08:48 SER23Y PURE SMALL 1,666.66
21 15/07 08:48 A70989AA83D25 PURE SMALL 1,666.66
22 15/07 08:47 C55CAC05C22216 TWINS 166.66
23 15/07 08:47 K0K00_ TWINS 1,666.66
24 15/07 08:47 B368A2A821D351 PURE BIG 166.66
25 15/07 08:46 RAGIELE PURE BIG 1,666.66
26 15/07 08:46 ZOLOHOK1 PURE SMALL 1,666.66
27 15/07 08:46 CIKOTOT TWINS 833.33
28 15/07 08:46 MAYIT33 PURE BIG 166.66
29 15/07 08:45 QITAL TWINS 833.33
30 15/07 08:45 DADAN96 PURE BIG 1,666.66
31 15/07 08:45 D79156BT PURE SMALL 1,666.66
32 15/07 08:45 DACOTA79 PURE SMALL 833.33
33 15/07 08:45 HAZIE82 PURE SMALL 1,666.66
34 15/07 08:45 SOJUU69 TWINS 833.33
35 15/07 08:45 WHO3210 TWINS 833.33
36 15/07 08:45 AMT33 PURE SMALL 833.33
37 15/07 08:45 CAANTER012 PURE BIG 1,666.66
38 15/07 08:45 UYIL888 PURE BIG 166.66
39 15/07 08:44 KUGGY TWINS 1,666.66
40 15/07 08:44 SIMBRET PURE SMALL 166.66
41 15/07 08:44 HOKIPRETT PURE SMALL 166.66
42 15/07 08:43 EN0R00 PURE BIG 166.66
43 15/07 08:43 ODEN20 TWINS 1,666.66
44 15/07 08:43 TENGKUH22 PURE SMALL 1,666.66
45 15/07 08:43 KUGGY TWINS 1,666.66
46 15/07 08:43 IDNDRAJIT PURE BIG 1,666.66
47 15/07 08:43 JUFRI585 PURE BIG 166.66
48 15/07 08:43 MARSHA007 TWINS 166.66
49 15/07 08:43 DEWAKULA PURE SMALL 1,666.66
50 15/07 08:43 VBPOK0011 PURE BIG 833.33

Hệ thống Ceme đa Jackpot

Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.
Jackpot được xem như là sự kết hợp cuat tất cả những lá bài của người chơi và dealer. Dealer nên mua nhiều jackpot của người chơi. Ví dụ: Nếu có 3 người đang ngồi chơi và dealer quyết định mua 100 CHIPS jackpot, trong khoảng thời gian này, Dealer đã mua jackpot là 3 X 100 = 300 CHIPS

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.com.

Đây là 4 loại jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Giải thưởng của hệ thống đa Jackpot trong thanpoker.com như sau:

 1. Small Pure X 50 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 50 = 5,000)
 2. Pure Large X 50 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 50 = 5,000)
 3. Double X 150 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 150 = 15,000)
 4. Six Dewa X 6666 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 6666 = 666,600)

Trên đây là mô tả ngắn gọn về đa Jackpot thanpoker.com Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

TOP SIX DEWA
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 15/07 08:40 ANJELIN SIX GOD 1,666.66
2 15/07 08:34 SKUZY SIX GOD 166.66
3 15/07 08:27 SUGIHTRUS SIX GOD 1,666.66
4 15/07 08:27 GUPPY1688 SIX GOD 1,666.66
5 15/07 08:21 CANAM99 SIX GOD 1,666.66
TOP DOUBLE
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 15/07 08:53 ANAK_SIAL TWINS 1,666.66
2 15/07 08:53 VVIP_84 TWINS 1,666.66
3 15/07 08:53 ONTEL93 TWINS 1,666.66
4 15/07 08:53 D27RULINAD2402 TWINS 1,666.66
5 15/07 08:53 ZLD86 TWINS 833.33
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 15/07 08:53 BREMBON PURE BIG 1,666.66
2 15/07 08:53 ANAK_SIAL TWINS 1,666.66
3 15/07 08:53 VVIP_84 TWINS 1,666.66
4 15/07 08:53 ETOCK11 PURE SMALL 1,666.66
5 15/07 08:53 ONTEL93 TWINS 1,666.66
6 15/07 08:53 D27RULINAD2402 TWINS 1,666.66
7 15/07 08:53 KOYAI15 PURE SMALL 1,666.66
8 15/07 08:53 JHOIN45 PURE BIG 1,666.66
9 15/07 08:53 UDJADJ5BPA PURE SMALL 1,666.66
10 15/07 08:53 GAMBIT239R PURE BIG 1,666.66
11 15/07 08:53 KEMEM69696 PURE BIG 1,666.66
12 15/07 08:53 ZLD86 TWINS 833.33
13 15/07 08:52 BEDEGONG18 PURE SMALL 1,666.66
14 15/07 08:52 THAKESYCAA PURE SMALL 833.33
15 15/07 08:52 KHALILIH PURE SMALL 1,666.66
16 15/07 08:52 JLITENG123 TWINS 1,666.66
17 15/07 08:52 PANIN6666 TWINS 1,666.66
18 15/07 08:52 SAIKOEN PURE SMALL 1,666.66
19 15/07 08:52 NICK84 PURE SMALL 1,666.66
20 15/07 08:52 THOPEKS TWINS 1,666.66
21 15/07 08:52 BOSBEJO88 PURE SMALL 833.33
22 15/07 08:52 KOYAI15 PURE BIG 833.33
23 15/07 08:52 ROPANG123 PURE BIG 1,666.66
24 15/07 08:52 CARIREZEK8 PURE BIG 1,666.66
25 15/07 08:52 AKBART22 TWINS 1,666.66
26 15/07 08:51 NDILOW TWINS 1,666.66
27 15/07 08:51 NOMBUNG19 PURE SMALL 1,666.66
28 15/07 08:51 PANTURA121 PURE BIG 1,666.66
29 15/07 08:51 CONSCRIPT6 PURE BIG 1,666.66
30 15/07 08:51 CONSCRIPT6 PURE BIG 1,666.66
31 15/07 08:51 ARFAN_63 PURE SMALL 1,666.66
32 15/07 08:51 WARCOC_ PURE SMALL 833.33
33 15/07 08:51 DEMPLON15 PURE BIG 1,666.66
34 15/07 08:51 VENOT98 PURE BIG 1,666.66
35 15/07 08:51 PELOR53 PURE BIG 1,666.66
36 15/07 08:51 PELER3456 PURE BIG 833.33
37 15/07 08:51 AKBART22 PURE BIG 1,666.66
38 15/07 08:51 KOSAY PURE SMALL 1,666.66
39 15/07 08:51 PUPUTH90 PURE SMALL 833.33
40 15/07 08:51 GUNUNGTUA0 PURE SMALL 1,666.66
41 15/07 08:51 QUBIIL PURE SMALL 166.66
42 15/07 08:50 PUSDIK44 PURE SMALL 166.66
43 15/07 08:50 OPIK85 PURE BIG 166.66
44 15/07 08:50 ALFRED08 PURE SMALL 833.33
45 15/07 08:50 MAGANDANG TWINS 166.66
46 15/07 08:50 AKBART22 TWINS 1,666.66
47 15/07 08:50 ANJELIN PURE BIG 1,666.66
48 15/07 08:50 TOKEK57 PURE SMALL 166.66
49 15/07 08:50 DENK019 PURE SMALL 1,666.66
50 15/07 08:50 PENGILING PURE SMALL 1,666.66