Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.com

Đó là 4 jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Phần thưởng của hệ thống đa Jackpot trong thanpoker.com như theo dõi:

1. Cù lũ X 10 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 10 = 10,000)

2. Tứ quý X 250 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 250 = 250,000)

3. Sảnh đồng chất x 1,200 giá jackpot

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chipslà: 1000 X 1,200 = 1,200,000)

4. Thùng phá sảnh X 10,000 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips Là: 1000 X 10,000 = 10,000,000)

5. Siêu thùng phá sảnh X 30,000 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 30,000 = 30,000,000)


Ghi chú:

Phải có ít nhất 2 người chơi đặt cược đến khi hạ bài thì người chơi mới có thể thắng Jackpot. Nếu tất cả các người chơi bỏ bài, bạn sẽ không đủ điều kiện nhân thưởng Jackpot

Điều kiện:

Cù lũ là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá kết họp lại thành 1 bộ ba lá và 1 cặp. Ví dụ: 3 lá số 10 và 2 lá số 5.

Tứ quý là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá kết họp lại thành 4 lá bài có cùng số and 1 lá bài bất kỳ. Ví dụ: bạn lấy 4 lá bài số 3 (3-s, 3-h, 3-c, 3-d) và 1 lá bài bất kỳ.

Sảnh đồng chất ilà điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá có cùng chất và giá trị liên tiếp. Ví dụ: bạn có 5 lá bài liên tiếp là 5-h, 6-h, 7-h, 8-h, 9-h 10-h.

Thùng phá sảnh là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá có cùng chất và giá trị liên tiếp với lá bài nhỏ nhất là số 10. Ví dụ: 10-s, J-s, Q-s, K-s, và A-s.

Siêu thùng phá sảnh là điều kiện mà trong đó 2 lá bài bạn có trong tay kết hợp với 3 lá bài đầu tiên được mở trên bàn là thùng phá sảnh. Ví dụ: 2 lá bài đầu tiên của bạn là 10-s và Q-s và 3 lá tiếp theo trên bàn là J-s, K-s, và A-s.

trên đây là phần mô tả ngắn gọn về đa jackpot thanpoker.com. Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

Siêu thùng phá sảnh
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 21/11 16:18 PAP_GAUL88 Siêu thùng phá sảnh 25,000,000
2 21/11 13:25 K0DSIVYPVZ Siêu thùng phá sảnh 100,000,000
3 21/11 12:55 HIAA25 Siêu thùng phá sảnh 10,000,000
4 21/11 07:15 FIKRES445 Siêu thùng phá sảnh 25,000,000
5 21/11 05:37 JON947 Siêu thùng phá sảnh 10,000,000
Thùng phá sảnh
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 21/11 17:50 NYIREUM03 Thùng phá sảnh 3,333,333.33
2 21/11 17:49 BLACKAS21 Thùng phá sảnh 3,333,333.33
3 21/11 17:48 PEKING77 Thùng phá sảnh 8,333,333.33
4 21/11 17:48 MUSTAPHA Thùng phá sảnh 8,333,333.33
5 21/11 17:38 ROH_JAHATT Thùng phá sảnh 3,333,333.33
Sảnh đồng chất
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 21/11 17:54 PANJI200 Sảnh đồng chất 2,000,000
2 21/11 17:53 ADIFA87 Sảnh đồng chất 400,000
3 21/11 17:52 TEEN17TH_ Sảnh đồng chất 2,000,000
4 21/11 17:52 FYNJLBE3H0 Sảnh đồng chất 2,000,000
5 21/11 17:50 RACUN_73 Sảnh đồng chất 1,000,000
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 21/11 17:59 MEY_ONE55 Cù lũ 8,333.33
2 21/11 17:59 KUNTIN01 Cù lũ 8,333.33
3 21/11 17:59 VIT2001 Cù lũ 8,333.33
4 21/11 17:59 AJQKA Cù lũ 16,666.66
5 21/11 17:59 MENANG1019 Cù lũ 16,666.66
6 21/11 17:59 DENY0906 Cù lũ 16,666.66
7 21/11 17:59 ANAKMAMEN Cù lũ 33,333.33
8 21/11 17:59 FAZLYONCES Cù lũ 16,666.66
9 21/11 17:59 TEEN17TH_ Tứ quý 416,666.66
10 21/11 17:59 INDAHSEKAL Cù lũ 8,333.33
11 21/11 17:59 VXY1GUNDAY44 Cù lũ 3,333.33
12 21/11 17:59 STAY45 Cù lũ 3,333.33
13 21/11 17:59 UC0N13 Tứ quý 20,833.33
14 21/11 17:59 IDAN1 Cù lũ 3,333.33
15 21/11 17:59 MEYLIA Cù lũ 333.33
16 21/11 17:59 LOVE1234 Cù lũ 1,666.66
17 21/11 17:59 DISMOGI90 Cù lũ 3,333.33
18 21/11 17:59 W4R_1 Cù lũ 3,333.33
19 21/11 17:59 CUANLAGI Cù lũ 3,333.33
20 21/11 17:59 PRABU069 Cù lũ 16,666.66
21 21/11 17:59 SIKENDU Cù lũ 833.33
22 21/11 17:59 AGE1TARUNA1 Cù lũ 3,333.33
23 21/11 17:59 BOGE72 Cù lũ 8,333.33
24 21/11 17:59 HENDRIK Cù lũ 8,333.33
25 21/11 17:59 TIKUSHBD Cù lũ 333.33
26 21/11 17:59 ASSS7 Cù lũ 166.66
27 21/11 17:59 DB68A753 Cù lũ 166.66
28 21/11 17:59 T1988T Cù lũ 8,333.33
29 21/11 17:58 LAMETUSOYO Cù lũ 16,666.66
30 21/11 17:58 ROSSII99 Cù lũ 8,333.33
31 21/11 17:58 XL88GA7OOB Cù lũ 833.33
32 21/11 17:58 D29IAN12664 Cù lũ 3,333.33
33 21/11 17:58 JAMPANG525 Cù lũ 1,666.66
34 21/11 17:58 REN303 Cù lũ 333.33
35 21/11 17:58 BAGOL999 Cù lũ 8,333.33
36 21/11 17:58 ECHA_98 Cù lũ 16,666.66
37 21/11 17:58 AGUS_SZ Cù lũ 8,333.33
38 21/11 17:58 SINGHOKI9 Tứ quý 208,333.33
39 21/11 17:58 MANJAWD88 Cù lũ 16,666.66
40 21/11 17:58 PIKAMA21 Cù lũ 16,666.66
41 21/11 17:58 XXHDK23 Cù lũ 8,333.33
42 21/11 17:58 RENDY334 Cù lũ 3,333.33
43 21/11 17:58 NATIVES Cù lũ 3,333.33
44 21/11 17:58 ANAKDISKO Cù lũ 33,333.33
45 21/11 17:58 GOKI Cù lũ 166.66
46 21/11 17:58 ILLANK1 Cù lũ 16,666.66
47 21/11 17:58 ABADI0014 Cù lũ 8,333.33
48 21/11 17:58 C50UWA70953 Cù lũ 8,333.33
49 21/11 17:58 AFRIDO97 Cù lũ 3,333.33
50 21/11 17:58 SKOYOMEN66 Cù lũ 1,666.66

Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.com.

Đây là 4 loại jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Giải thưởng của hệ thống đa jackpot trong thanpoker.com như sau :

1. Small Pure X 50 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 50 = 5,000)

2. Pure Large X 50 jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 50 = 5,000)

3. Double X 100 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 100 = 10,000)

4. Six Dewa X 6666 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 6666 = 666,600)

Trên đây là mô tả ngắn gọn về đa Jackpot thanpoker.com Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

TOP SIX DEWA
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 21/11 17:18 ERORR134 ENAM DEWA 11,110,000
2 21/11 15:13 B3740D33 ENAM DEWA 5,555,000
3 21/11 13:46 A_B_G18 ENAM DEWA 1,111,000
4 21/11 12:27 GEMPAZ88 ENAM DEWA 1,111,000
5 21/11 11:54 S4MUDR44 ENAM DEWA 11,110,000
TOP DOUBLE
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 21/11 17:58 MIRA56 BALAK 16,666.66
2 21/11 17:56 RANDI013 BALAK 166,666.66
3 21/11 17:56 ELSAHOKI BALAK 16,666.66
4 21/11 17:54 ACHE12345 BALAK 166,666.66
5 21/11 17:51 WAHID2016 BALAK 83,333.33
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 21/11 17:59 JENGKOL68 MURNI BESAR 8,333.33
2 21/11 17:58 KOKIPOL89 MURNI BESAR 83,333.33
3 21/11 17:58 MIRA56 BALAK 16,666.66
4 21/11 17:58 SUGEST04 MURNI BESAR 41,666.66
5 21/11 17:57 WIJAYA669 MURNI BESAR 83,333.33
6 21/11 17:57 CLOWN207 MURNI BESAR 83,333.33
7 21/11 17:57 MASTE03 MURNI KECIL 8,333.33
8 21/11 17:57 DANKER83 MURNI BESAR 83,333.33
9 21/11 17:56 E15IDAYAH110 MURNI KECIL 41,666.66
10 21/11 17:56 AV3NGER212 MURNI KECIL 83,333.33
11 21/11 17:56 RANDI013 BALAK 166,666.66
12 21/11 17:56 ELSAHOKI BALAK 16,666.66
13 21/11 17:56 BRONDOL001 MURNI KECIL 83,333.33
14 21/11 17:56 ZNL80 MURNI BESAR 83,333.33
15 21/11 17:55 SISERAM365 LUCKY99 16,666.66
16 21/11 17:55 JAMAN99 MURNI BESAR 83,333.33
17 21/11 17:54 AINGUBAY27 MURNI KECIL 83,333.33
18 21/11 17:54 ACHE12345 BALAK 166,666.66
19 21/11 17:54 B9DE2B2D MURNI BESAR 41,666.66
20 21/11 17:53 FERKAQQ MURNI BESAR 8,333.33
21 21/11 17:53 GONIAH99 MURNI BESAR 83,333.33
22 21/11 17:53 B36EGAR0112 MURNI BESAR 41,666.66
23 21/11 17:53 VALCO9999 LUCKY99 583,333.33
24 21/11 17:53 TUHAN14 MURNI KECIL 8,333.33
25 21/11 17:52 FACHRIJALZ MURNI KECIL 83,333.33
26 21/11 17:52 BONIHBON MURNI KECIL 83,333.33
27 21/11 17:52 BACHTIPAI MURNI BESAR 83,333.33
28 21/11 17:52 BEBY899 MURNI KECIL 41,666.66
29 21/11 17:52 ASEP981 LUCKY99 4,166.66
30 21/11 17:51 WAHID2016 BALAK 83,333.33
31 21/11 17:50 JONGKOK13 LUCKY99 83,333.33
32 21/11 17:50 ARISS11 MURNI BESAR 83,333.33
33 21/11 17:50 EBROLL29 MURNI KECIL 83,333.33
34 21/11 17:50 ZHARAF MURNI KECIL 83,333.33
35 21/11 17:50 MIOPL BALAK 83,333.33
36 21/11 17:50 BRONDOL001 MURNI BESAR 83,333.33
37 21/11 17:49 SINTIA_548 MURNI BESAR 83,333.33
38 21/11 17:49 BB550865 MURNI KECIL 41,666.66
39 21/11 17:49 FERLO MURNI KECIL 41,666.66
40 21/11 17:48 ENDANG666 MURNI BESAR 41,666.66
41 21/11 17:48 R4TN4_55 BALAK 166,666.66
42 21/11 17:48 DEBY06 MURNI BESAR 8,333.33
43 21/11 17:47 A81LAONG451 MURNI BESAR 41,666.66
44 21/11 17:47 HARIMANA MURNI BESAR 8,333.33
45 21/11 17:47 ENDANG666 MURNI KECIL 41,666.66
46 21/11 17:47 DA2NAR4A MURNI BESAR 41,666.66
47 21/11 17:47 SAMURAI300 LUCKY99 333,333.33
48 21/11 17:47 D13YADI88712 MURNI BESAR 8,333.33
49 21/11 17:47 NGAPOLER MURNI KECIL 83,333.33
50 21/11 17:47 BAIM200 MURNI KECIL 83,333.33

Hệ thống Ceme đa Jackpot

Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.
Jackpot được xem như là sự kết hợp cuat tất cả những lá bài của người chơi và dealer. Dealer nên mua nhiều jackpot của người chơi. Ví dụ: Nếu có 3 người đang ngồi chơi và dealer quyết định mua 100 CHIPS jackpot, trong khoảng thời gian này, Dealer đã mua jackpot là 3 X 100 = 300 CHIPS

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.com.

Đây là 4 loại jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Giải thưởng của hệ thống đa Jackpot trong thanpoker.com như sau:

 1. Small Pure X 50 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 50 = 5,000)
 2. Pure Large X 50 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 50 = 5,000)
 3. Double X 200 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 200 = 20,000)
 4. Six Dewa X 6666 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 6666 = 666,600)

Trên đây là mô tả ngắn gọn về đa Jackpot thanpoker.com Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

TOP SIX DEWA
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 21/11 17:49 BAY262 ENAM DEWA 11,110,000
2 21/11 17:38 DSVIAE3TD8 ENAM DEWA 11,110,000
3 21/11 17:22 QUEEN1018 ENAM DEWA 1,111,000
4 21/11 17:20 DOLOP447 ENAM DEWA 11,110,000
5 21/11 17:13 TELOK97 ENAM DEWA 11,110,000
TOP DOUBLE
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 21/11 17:58 CHOCHO123 BALAK 333,333.33
2 21/11 17:58 ADEADE123 BALAK 33,333.33
3 21/11 17:58 RAF123 BALAK 33,333.33
4 21/11 17:58 FPWK88 BALAK 33,333.33
5 21/11 17:58 SAETHO_123 BALAK 33,333.33
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 21/11 17:59 NIHER007 MURNI KECIL 83,333.33
2 21/11 17:59 PEDUT29 MURNI KECIL 83,333.33
3 21/11 17:59 PEDUT29 MURNI KECIL 83,333.33
4 21/11 17:59 BIMASOBIIN MURNI BESAR 83,333.33
5 21/11 17:58 D65ALBI84399 MURNI KECIL 83,333.33
6 21/11 17:58 B40LIYADI19927 MURNI KECIL 83,333.33
7 21/11 17:58 UTUHLELEH MURNI KECIL 8,333.33
8 21/11 17:58 CHOCHO123 BALAK 333,333.33
9 21/11 17:58 ADEADE123 BALAK 33,333.33
10 21/11 17:58 SHUMI MURNI KECIL 83,333.33
11 21/11 17:58 RAF123 BALAK 33,333.33
12 21/11 17:58 FPWK88 BALAK 33,333.33
13 21/11 17:58 SAETHO_123 BALAK 33,333.33
14 21/11 17:58 HAZRAT BALAK 333,333.33
15 21/11 17:58 CUWK27 BALAK 333,333.33
16 21/11 17:58 P4STIPOKER MURNI KECIL 83,333.33
17 21/11 17:58 AGASTA7222 BALAK 333,333.33
18 21/11 17:58 SIAU1986 BALAK 333,333.33
19 21/11 17:58 KEANEKEN01 MURNI KECIL 83,333.33
20 21/11 17:58 KEANEKEN01 MURNI KECIL 83,333.33
21 21/11 17:58 SASA1992 MURNI KECIL 41,666.66
22 21/11 17:58 SIXTYSIX66 MURNI KECIL 83,333.33
23 21/11 17:58 AYUDII MURNI BESAR 8,333.33
24 21/11 17:57 BANYUGENI BALAK 333,333.33
25 21/11 17:57 U54HA BALAK 33,333.33
26 21/11 17:57 MASRADEN99 MURNI KECIL 83,333.33
27 21/11 17:57 ALFI070 MURNI KECIL 8,333.33
28 21/11 17:57 MO5JEGTH34 BALAK 33,333.33
29 21/11 17:57 BECKOM16 BALAK 333,333.33
30 21/11 17:57 ALTHA1414 BALAK 333,333.33
31 21/11 17:57 GHOZALI13 BALAK 166,666.66
32 21/11 17:57 BAWOKWANGI MURNI BESAR 83,333.33
33 21/11 17:57 WIN17588 MURNI BESAR 83,333.33
34 21/11 17:57 MAZZBEGHH MURNI KECIL 41,666.66
35 21/11 17:57 IDO2128 MURNI KECIL 41,666.66
36 21/11 17:57 BACK MURNI KECIL 83,333.33
37 21/11 17:57 PAPAW_123 MURNI KECIL 83,333.33
38 21/11 17:57 DOOR998 MURNI KECIL 41,666.66
39 21/11 17:57 K4K3KO MURNI KECIL 8,333.33
40 21/11 17:57 JUNO09 MURNI KECIL 83,333.33
41 21/11 17:57 FIAN8899 MURNI KECIL 83,333.33
42 21/11 17:57 S4K0 MURNI KECIL 8,333.33
43 21/11 17:57 FIAN8899 MURNI KECIL 83,333.33
44 21/11 17:57 BEDUL1 MURNI BESAR 83,333.33
45 21/11 17:57 TAKAL_AUR MURNI KECIL 83,333.33
46 21/11 17:57 MYGOD86 MURNI KECIL 83,333.33
47 21/11 17:57 JMRWANT MURNI KECIL 83,333.33
48 21/11 17:57 BOBOIIBOYY MURNI BESAR 83,333.33
49 21/11 17:57 WAHYU_888 MURNI BESAR 41,666.66
50 21/11 17:56 ZAKI1406 MURNI BESAR 83,333.33