Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.com

Đó là 4 jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Phần thưởng của hệ thống đa Jackpot trong thanpoker.com như theo dõi:

1. Cù lũ X 10 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 10 = 10,000)

2. Tứ quý X 250 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 250 = 250,000)

3. Sảnh đồng chất x 1,200 giá jackpot

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chipslà: 1000 X 1,200 = 1,200,000)

4. Thùng phá sảnh X 10,000 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips Là: 1000 X 10,000 = 10,000,000)

5. Siêu thùng phá sảnh X 30,000 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 30,000 = 30,000,000)


Ghi chú:

Phải có ít nhất 2 người chơi đặt cược đến khi hạ bài thì người chơi mới có thể thắng Jackpot. Nếu tất cả các người chơi bỏ bài, bạn sẽ không đủ điều kiện nhân thưởng Jackpot

Điều kiện:

Cù lũ là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá kết họp lại thành 1 bộ ba lá và 1 cặp. Ví dụ: 3 lá số 10 và 2 lá số 5.

Tứ quý là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá kết họp lại thành 4 lá bài có cùng số and 1 lá bài bất kỳ. Ví dụ: bạn lấy 4 lá bài số 3 (3-s, 3-h, 3-c, 3-d) và 1 lá bài bất kỳ.

Sảnh đồng chất ilà điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá có cùng chất và giá trị liên tiếp. Ví dụ: bạn có 5 lá bài liên tiếp là 5-h, 6-h, 7-h, 8-h, 9-h 10-h.

Thùng phá sảnh là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá có cùng chất và giá trị liên tiếp với lá bài nhỏ nhất là số 10. Ví dụ: 10-s, J-s, Q-s, K-s, và A-s.

Siêu thùng phá sảnh là điều kiện mà trong đó 2 lá bài bạn có trong tay kết hợp với 3 lá bài đầu tiên được mở trên bàn là thùng phá sảnh. Ví dụ: 2 lá bài đầu tiên của bạn là 10-s và Q-s và 3 lá tiếp theo trên bàn là J-s, K-s, và A-s.

trên đây là phần mô tả ngắn gọn về đa jackpot thanpoker.com. Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

Siêu thùng phá sảnh
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 20/09 16:49 OBI251 Siêu thùng phá sảnh 2,500,000
2 20/09 14:43 VAR212 Siêu thùng phá sảnh 10,000,000
3 20/09 14:18 KANG_4W4Y Siêu thùng phá sảnh 2,500,000
4 20/09 10:33 GNUWIK Siêu thùng phá sảnh 10,000,000
5 20/09 06:51 DARMA15 Siêu thùng phá sảnh 25,000,000
Thùng phá sảnh
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 20/09 16:36 PAKTARNO04 Thùng phá sảnh 3,333,333.33
2 20/09 16:30 FUCCK Thùng phá sảnh 1,666,666.66
3 20/09 16:23 SPGRAYA Thùng phá sảnh 8,333,333.33
4 20/09 16:11 HERUU889 Thùng phá sảnh 3,333,333.33
5 20/09 16:07 DARE018 Thùng phá sảnh 1,666,666.66
Sảnh đồng chất
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 20/09 16:50 KACUH Sảnh đồng chất 400,000
2 20/09 16:50 D73LA123202 Sảnh đồng chất 400,000
3 20/09 16:47 D98NA188769 Sảnh đồng chất 400,000
4 20/09 16:47 8IUXZK6POA Sảnh đồng chất 200,000
5 20/09 16:47 ZETA99 Sảnh đồng chất 1,000,000
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 20/09 16:52 JQKJP12 Cù lũ 3,333.33
2 20/09 16:52 MARLANANG Cù lũ 333.33
3 20/09 16:52 UPEK85 Cù lũ 3,333.33
4 20/09 16:52 THEBEST09 Cù lũ 16,666.66
5 20/09 16:52 KARNIRANI Cù lũ 3,333.33
6 20/09 16:52 MAULIATE87 Cù lũ 1,666.66
7 20/09 16:52 MR_KIM25 Cù lũ 8,333.33
8 20/09 16:52 BAWUAK Cù lũ 16,666.66
9 20/09 16:52 DWBTAGUS39 Cù lũ 8,333.33
10 20/09 16:52 CARIBAREHH Cù lũ 3,333.33
11 20/09 16:52 OHZYNGA Cù lũ 3,333.33
12 20/09 16:52 ANTONI77 Cù lũ 16,666.66
13 20/09 16:52 LIBAZ22 Tứ quý 416,666.66
14 20/09 16:52 SUPIBALLAK Cù lũ 3,333.33
15 20/09 16:52 QQARSAS Cù lũ 8,333.33
16 20/09 16:52 NUR9MENANG Cù lũ 8,333.33
17 20/09 16:52 CIT5RUK Cù lũ 8,333.33
18 20/09 16:52 KIAOM65CIV Cù lũ 3,333.33
19 20/09 16:51 SINBE83 Cù lũ 16,666.66
20 20/09 16:51 DOING57 Tứ quý 208,333.33
21 20/09 16:51 LIA789 Cù lũ 33,333.33
22 20/09 16:51 BANGRONI12 Cù lũ 8,333.33
23 20/09 16:51 DHIISC00T Cù lũ 3,333.33
24 20/09 16:51 FERYZTA111 Cù lũ 8,333.33
25 20/09 16:51 B05_MUD4 Cù lũ 8,333.33
26 20/09 16:51 JANITRA10 Cù lũ 16,666.66
27 20/09 16:51 DWBTPEA65 Cù lũ 33,333.33
28 20/09 16:51 MANDRA87 Cù lũ 33,333.33
29 20/09 16:51 TEMPEKELEN Cù lũ 16,666.66
30 20/09 16:51 MERIDA05 Cù lũ 16,666.66
31 20/09 16:51 ALFAMEDI Cù lũ 1,666.66
32 20/09 16:51 TIPX666 Cù lũ 3,333.33
33 20/09 16:51 ALFARAZT4 Cù lũ 8,333.33
34 20/09 16:51 GUN1234 Cù lũ 33,333.33
35 20/09 16:51 AMBAX77 Tứ quý 208,333.33
36 20/09 16:51 BONTODS88 Cù lũ 3,333.33
37 20/09 16:51 KOTOK44 Cù lũ 3,333.33
38 20/09 16:51 REZA3211 Cù lũ 3,333.33
39 20/09 16:51 MIKSUSU Cù lũ 3,333.33
40 20/09 16:51 JSVAJBVDG6 Cù lũ 8,333.33
41 20/09 16:51 ZERYCKS10 Cù lũ 16,666.66
42 20/09 16:51 MO_NE Cù lũ 8,333.33
43 20/09 16:51 ERWIN555 Cù lũ 8,333.33
44 20/09 16:51 TXXXY Cù lũ 3,333.33
45 20/09 16:51 BBSR171 Cù lũ 8,333.33
46 20/09 16:51 JEJEPAPAPS Cù lũ 166.66
47 20/09 16:51 T3KEB1UNG Cù lũ 16,666.66
48 20/09 16:51 R1PCURLL Cù lũ 1,666.66
49 20/09 16:51 POKERNOOB8 Cù lũ 16,666.66
50 20/09 16:51 ASEE123 Tứ quý 41,666.66

Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.com.

Đây là 4 loại jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Giải thưởng của hệ thống đa jackpot trong thanpoker.com như sau :

1. Small Pure X 50 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 50 = 5,000)

2. Pure Large X 50 jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 50 = 5,000)

3. Double X 100 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 100 = 10,000)

4. Six Dewa X 6666 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 6666 = 666,600)

Trên đây là mô tả ngắn gọn về đa Jackpot thanpoker.com Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

TOP SIX DEWA
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 20/09 12:59 BANPOL_AJA ENAM DEWA 11,110,000
2 20/09 12:06 TITITLOYO ENAM DEWA 11,110,000
3 20/09 10:59 HAKUNA23 ENAM DEWA 11,110,000
4 20/09 09:02 JEMINAH17 ENAM DEWA 11,110,000
5 20/09 06:27 HANUNGRUDI ENAM DEWA 11,110,000
TOP DOUBLE
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 20/09 16:51 B484P BALAK 166,666.66
2 20/09 16:50 UYU6NG BALAK 83,333.33
3 20/09 16:47 BEBEC98 BALAK 83,333.33
4 20/09 16:44 GRABFOOD45 BALAK 16,666.66
5 20/09 16:43 PEXXCOY BALAK 16,666.66
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 20/09 16:51 B484P BALAK 166,666.66
2 20/09 16:50 UYU6NG BALAK 83,333.33
3 20/09 16:50 GUS9898 MURNI KECIL 83,333.33
4 20/09 16:49 XITABU MURNI BESAR 83,333.33
5 20/09 16:49 JANGKUNG98 MURNI KECIL 8,333.33
6 20/09 16:49 ASEP557 MURNI KECIL 83,333.33
7 20/09 16:49 NEVADAMAN9 MURNI KECIL 83,333.33
8 20/09 16:49 UJINYALI87 MURNI BESAR 83,333.33
9 20/09 16:49 PANJUL0 MURNI KECIL 41,666.66
10 20/09 16:49 FORTUNA12 MURNI KECIL 83,333.33
11 20/09 16:48 EPINHOKI99 MURNI BESAR 83,333.33
12 20/09 16:47 BEBEC98 BALAK 83,333.33
13 20/09 16:47 RJUDI999 LUCKY99 333,333.33
14 20/09 16:46 SEMURAYAM_ MURNI BESAR 83,333.33
15 20/09 16:46 RUBEN90 MURNI BESAR 8,333.33
16 20/09 16:45 SITUBATU77 MURNI BESAR 41,666.66
17 20/09 16:44 VEYZ92 MURNI BESAR 83,333.33
18 20/09 16:44 GRABFOOD45 BALAK 16,666.66
19 20/09 16:44 BG6410H MURNI KECIL 41,666.66
20 20/09 16:44 ROZIROMA MURNI BESAR 41,666.66
21 20/09 16:44 KARCA99 MURNI BESAR 41,666.66
22 20/09 16:43 PEXXCOY BALAK 16,666.66
23 20/09 16:43 SULTANSATU MURNI BESAR 8,333.33
24 20/09 16:42 JOHAN72388 BALAK 83,333.33
25 20/09 16:41 GIBEI88 MURNI KECIL 83,333.33
26 20/09 16:40 BOIM3 MURNI BESAR 8,333.33
27 20/09 16:40 LB888628 MURNI KECIL 8,333.33
28 20/09 16:39 CANTENG4N MURNI KECIL 83,333.33
29 20/09 16:38 PRAHARA7 LUCKY99 16,666.66
30 20/09 16:38 PR0BMW MURNI KECIL 83,333.33
31 20/09 16:38 DELLY91 MURNI BESAR 41,666.66
32 20/09 16:38 B484P MURNI KECIL 83,333.33
33 20/09 16:37 DEDYGP MURNI BESAR 83,333.33
34 20/09 16:37 SLUMUN11 MURNI BESAR 83,333.33
35 20/09 16:36 BAHLUL23 MURNI BESAR 83,333.33
36 20/09 16:35 B0N9K4RL4H MURNI KECIL 8,333.33
37 20/09 16:35 WINFOOD MURNI KECIL 8,333.33
38 20/09 16:35 HONGIBI BALAK 166,666.66
39 20/09 16:34 S1SC4234 MURNI KECIL 83,333.33
40 20/09 16:34 PKPT21 MURNI KECIL 83,333.33
41 20/09 16:34 KARUNIA91 MURNI KECIL 41,666.66
42 20/09 16:34 CHORTEZ99 MURNI KECIL 8,333.33
43 20/09 16:34 ROZIROMA BALAK 83,333.33
44 20/09 16:34 A4ZLI4RDI MURNI BESAR 83,333.33
45 20/09 16:34 RUBEN90 MURNI KECIL 8,333.33
46 20/09 16:33 KISUD88 MURNI KECIL 41,666.66
47 20/09 16:33 HONGIBI BALAK 166,666.66
48 20/09 16:33 GIGIH89 MURNI BESAR 41,666.66
49 20/09 16:32 TODES600SJ MURNI KECIL 8,333.33
50 20/09 16:32 RUNYBOY BALAK 166,666.66

Hệ thống Ceme đa Jackpot

Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.
Jackpot được xem như là sự kết hợp cuat tất cả những lá bài của người chơi và dealer. Dealer nên mua nhiều jackpot của người chơi. Ví dụ: Nếu có 3 người đang ngồi chơi và dealer quyết định mua 100 CHIPS jackpot, trong khoảng thời gian này, Dealer đã mua jackpot là 3 X 100 = 300 CHIPS

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.com.

Đây là 4 loại jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Giải thưởng của hệ thống đa Jackpot trong thanpoker.com như sau:

 1. Small Pure X 50 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 50 = 5,000)
 2. Pure Large X 50 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 50 = 5,000)
 3. Double X 200 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 200 = 20,000)
 4. Six Dewa X 6666 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 6666 = 666,600)

Trên đây là mô tả ngắn gọn về đa Jackpot thanpoker.com Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

TOP SIX DEWA
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 20/09 16:39 HK21POKER29 ENAM DEWA 11,110,000
2 20/09 16:39 LETTERB ENAM DEWA 1,111,000
3 20/09 16:37 SHELADIT ENAM DEWA 11,110,000
4 20/09 16:37 PUJA123456 ENAM DEWA 5,555,000
5 20/09 16:22 MASITAH542 ENAM DEWA 11,110,000
TOP DOUBLE
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 20/09 16:51 BADBOY1995 BALAK 166,666.66
2 20/09 16:51 UNYILWA BALAK 166,666.66
3 20/09 16:50 BAPAKCAN BALAK 33,333.33
4 20/09 16:50 KET785 BALAK 33,333.33
5 20/09 16:50 KATEM07 BALAK 333,333.33
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 20/09 16:52 MIKHALIM MURNI KECIL 83,333.33
2 20/09 16:52 PICKMODULE MURNI KECIL 41,666.66
3 20/09 16:52 YUSUK333 MURNI BESAR 83,333.33
4 20/09 16:52 VIDA_NET MURNI BESAR 8,333.33
5 20/09 16:51 BADBOY1995 BALAK 166,666.66
6 20/09 16:51 UNYILWA BALAK 166,666.66
7 20/09 16:51 RIDUAN_011 MURNI KECIL 41,666.66
8 20/09 16:51 S96VERSACE MURNI KECIL 8,333.33
9 20/09 16:51 BAOJI88 MURNI BESAR 41,666.66
10 20/09 16:51 DGPOKER27 MURNI KECIL 8,333.33
11 20/09 16:51 CHLARISSA1 MURNI KECIL 83,333.33
12 20/09 16:51 GERYGRACIA MURNI BESAR 83,333.33
13 20/09 16:51 SOEYAN08 MURNI BESAR 83,333.33
14 20/09 16:51 BAGOL_922 MURNI BESAR 41,666.66
15 20/09 16:51 PANCER77 MURNI KECIL 41,666.66
16 20/09 16:51 BATH1 MURNI KECIL 83,333.33
17 20/09 16:51 ZUHDI99 MURNI KECIL 83,333.33
18 20/09 16:51 R3MBE MURNI KECIL 41,666.66
19 20/09 16:51 BALI7888 MURNI BESAR 83,333.33
20 20/09 16:51 HOKI980 MURNI BESAR 83,333.33
21 20/09 16:51 HAPPYLIN MURNI KECIL 83,333.33
22 20/09 16:51 TOPAN_88 MURNI KECIL 83,333.33
23 20/09 16:50 PUCUL MURNI KECIL 83,333.33
24 20/09 16:50 PINKA77 MURNI KECIL 83,333.33
25 20/09 16:50 BAPAKCAN BALAK 33,333.33
26 20/09 16:50 KET785 BALAK 33,333.33
27 20/09 16:50 KATEM07 BALAK 333,333.33
28 20/09 16:50 EDY7896 MURNI KECIL 8,333.33
29 20/09 16:50 BAGOLCUY BALAK 33,333.33
30 20/09 16:50 A80MAMEN597 MURNI KECIL 83,333.33
31 20/09 16:50 GROSIR07 MURNI KECIL 83,333.33
32 20/09 16:50 SARIDAMARA MURNI BESAR 83,333.33
33 20/09 16:50 EXTENZJR2G MURNI KECIL 83,333.33
34 20/09 16:50 SARIDAMARA BALAK 333,333.33
35 20/09 16:50 MATA_MUU BALAK 333,333.33
36 20/09 16:50 YEUM222 MURNI BESAR 83,333.33
37 20/09 16:50 DQHSQDANZK MURNI KECIL 83,333.33
38 20/09 16:50 DONIISWAND MURNI KECIL 83,333.33
39 20/09 16:50 THEKING11 MURNI KECIL 41,666.66
40 20/09 16:50 NAWI47 BALAK 166,666.66
41 20/09 16:50 ZJACKPOT BALAK 333,333.33
42 20/09 16:49 E0700567 MURNI KECIL 83,333.33
43 20/09 16:49 OMED27 MURNI KECIL 83,333.33
44 20/09 16:49 ROY08 MURNI KECIL 83,333.33
45 20/09 16:49 ONCOM666 MURNI BESAR 8,333.33
46 20/09 16:49 AKUANG91 MURNI BESAR 83,333.33
47 20/09 16:49 BIBUHALI BALAK 333,333.33
48 20/09 16:49 AABBAANNGG MURNI KECIL 83,333.33
49 20/09 16:49 NEO7C4EM MURNI KECIL 41,666.66
50 20/09 16:49 ZEKSANI MURNI KECIL 83,333.33