Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.com

Đó là 4 jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Phần thưởng của hệ thống đa Jackpot trong thanpoker.com như theo dõi:

1. Cù lũ X 10 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 10 = 10,000)

2. Tứ quý X 250 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 250 = 250,000)

3. Sảnh đồng chất x 1,200 giá jackpot

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chipslà: 1000 X 1,200 = 1,200,000)

4. Thùng phá sảnh X 10,000 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips Là: 1000 X 10,000 = 10,000,000)

5. Siêu thùng phá sảnh X 30,000 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 30,000 = 30,000,000)


Ghi chú:

Phải có ít nhất 2 người chơi đặt cược đến khi hạ bài thì người chơi mới có thể thắng Jackpot. Nếu tất cả các người chơi bỏ bài, bạn sẽ không đủ điều kiện nhân thưởng Jackpot

Điều kiện:

Cù lũ là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá kết họp lại thành 1 bộ ba lá và 1 cặp. Ví dụ: 3 lá số 10 và 2 lá số 5.

Tứ quý là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá kết họp lại thành 4 lá bài có cùng số and 1 lá bài bất kỳ. Ví dụ: bạn lấy 4 lá bài số 3 (3-s, 3-h, 3-c, 3-d) và 1 lá bài bất kỳ.

Sảnh đồng chất ilà điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá có cùng chất và giá trị liên tiếp. Ví dụ: bạn có 5 lá bài liên tiếp là 5-h, 6-h, 7-h, 8-h, 9-h 10-h.

Thùng phá sảnh là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá có cùng chất và giá trị liên tiếp với lá bài nhỏ nhất là số 10. Ví dụ: 10-s, J-s, Q-s, K-s, và A-s.

Siêu thùng phá sảnh là điều kiện mà trong đó 2 lá bài bạn có trong tay kết hợp với 3 lá bài đầu tiên được mở trên bàn là thùng phá sảnh. Ví dụ: 2 lá bài đầu tiên của bạn là 10-s và Q-s và 3 lá tiếp theo trên bàn là J-s, K-s, và A-s.

trên đây là phần mô tả ngắn gọn về đa jackpot thanpoker.com. Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

Siêu thùng phá sảnh
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
Thùng phá sảnh
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 31/05 16:25 SGATOP Thùng phá sảnh 33,333,333.33
2 31/05 15:43 AK5ILI6XIW Thùng phá sảnh 33,333,333.33
3 31/05 00:37 CGYHYH2Q85 Thùng phá sảnh 16,666,666.66
4 30/05 17:56 CMD110769 Thùng phá sảnh 16,666,666.66
Sảnh đồng chất
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 01/06 18:49 KIP_31 Sảnh đồng chất 4,000,000
2 01/06 16:48 B145BC00 Sảnh đồng chất 4,000,000
3 01/06 16:40 ANDREWW008 Sảnh đồng chất 4,000,000
4 01/06 15:52 IONK7F57ZF Sảnh đồng chất 4,000,000
5 01/06 03:56 BUAKKKKK Sảnh đồng chất 2,000,000
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 01/06 18:50 UCA2123 833.33
2 01/06 18:50 RANRANN92 333.33
3 01/06 18:50 PRAJAGO 833.33
4 01/06 18:50 B1KND0T 333.33
5 01/06 18:50 ENOMAEGA19 833.33
6 01/06 18:50 A2040B86 833.33
7 01/06 18:50 CATTLELIA Cù lũ 33,333.33
8 01/06 18:50 EDA7B1FD Cù lũ 33,333.33
9 01/06 18:50 EKFMRMYBKJ Cù lũ 333.33
10 01/06 18:50 JEBOT123 Cù lũ 833.33
11 01/06 18:50 MOHAMLB990 Cù lũ 333.33
12 01/06 18:50 PHANTOM123 Cù lũ 1,666.66
13 01/06 18:50 INTRAPRAJA Cù lũ 3,333.33
14 01/06 18:50 BALIHAI98 Cù lũ 1,666.66
15 01/06 18:50 MALING9090 Cù lũ 1,666.66
16 01/06 18:50 TUKANG888 Cù lũ 333.33
17 01/06 18:50 BELO57 Cù lũ 333.33
18 01/06 18:50 XKOMANDOX Cù lũ 333.33
19 01/06 18:50 DONITRALA1 Cù lũ 83.33
20 01/06 18:50 HALIMAH779 Cù lũ 333.33
21 01/06 18:50 AGUSWEB22 Cù lũ 333.33
22 01/06 18:50 AB4NG_JS Cù lũ 833.33
23 01/06 18:50 ALEXEWE Cù lũ 833.33
24 01/06 18:50 BEJOTOYA Cù lũ 833.33
25 01/06 18:50 STROOMNET Cù lũ 333.33
26 01/06 18:50 CETOT_1 Cù lũ 166.66
27 01/06 18:50 COVIDTOK Cù lũ 83.33
28 01/06 18:50 DIGGIE05 Cù lũ 333.33
29 01/06 18:50 E483B245 Cù lũ 333.33
30 01/06 18:50 BEGGONK Cù lũ 833.33
31 01/06 18:50 DANSYA Cù lũ 333.33
32 01/06 18:50 BANYO Cù lũ 1,666.66
33 01/06 18:50 HIJAUXX Cù lũ 1,666.66
34 01/06 18:50 D61UAREZ99877 Cù lũ 833.33
35 01/06 18:50 DUMPAK92 Cù lũ 333.33
36 01/06 18:50 KHALFATIH9 Cù lũ 83.33
37 01/06 18:50 MNH_ Cù lũ 83.33
38 01/06 18:50 HYLOSS1980 Cù lũ 333.33
39 01/06 18:50 C9695AB4 Cù lũ 333.33
40 01/06 18:50 QUEENAKQJ Cù lũ 3,333.33
41 01/06 18:50 HERIPOLO Cù lũ 1,666.66
42 01/06 18:50 PAKET1_5 Cù lũ 333.33
43 01/06 18:50 NEURALGI4 Cù lũ 83.33
44 01/06 18:50 FWD202 Cù lũ 3,333.33
45 01/06 18:50 RAY21 Cù lũ 333.33
46 01/06 18:50 DMWAYYU Cù lũ 333.33
47 01/06 18:50 IZ241312 Cù lũ 3,333.33
48 01/06 18:50 KANEKES21 Cù lũ 166.66
49 01/06 18:50 SAHHI1112 Cù lũ 833.33
50 01/06 18:50 MEXES88 Cù lũ 333.33

Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.com.

Đây là 4 loại jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Giải thưởng của hệ thống đa jackpot trong thanpoker.com như sau :

1. Small Pure X 50 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 50 = 5,000)

2. Pure Large X 50 jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 50 = 5,000)

3. Double X 100 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 100 = 10,000)

4. Six Dewa X 6666 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 6666 = 666,600)

Trên đây là mô tả ngắn gọn về đa Jackpot thanpoker.com Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

TOP SIX DEWA
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 01/06 18:30 SKAA88 SIX GOD 833.33
2 01/06 18:15 SECON123 SIX GOD 1,666.66
3 01/06 17:33 PEBOTPEBOT SIX GOD 166.66
4 01/06 17:28 QNET987 SIX GOD 1,666.66
5 01/06 17:24 LUNATOWEL SIX GOD 166.66
TOP DOUBLE
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 01/06 18:49 ALIJ28 TWINS 1,666.66
2 01/06 18:49 IRSAN26889 TWINS 166.66
3 01/06 18:49 ESSECHANG_ TWINS 1,666.66
4 01/06 18:47 MCU97 TWINS 1,666.66
5 01/06 18:47 PRILLY TWINS 1,666.66
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 01/06 18:50 JURI8888 PURE SMALL 1,666.66
2 01/06 18:50 ABADIJYA1 PURE SMALL 833.33
3 01/06 18:50 ITILGACENG PURE SMALL 1,666.66
4 01/06 18:50 B61ANTI751 PURE SMALL 166.66
5 01/06 18:50 MSAM7 PURE SMALL 1,666.66
6 01/06 18:50 DDUNHIL25 PURE BIG 833.33
7 01/06 18:50 POKEHAYAM PURE BIG 166.66
8 01/06 18:50 TUKANGBAJA PURE BIG 833.33
9 01/06 18:50 B45719FD PURE SMALL 166.66
10 01/06 18:49 REYGA01 PURE SMALL 1,666.66
11 01/06 18:49 FARIZI1234 PURE SMALL 166.66
12 01/06 18:49 KARLITO6 PURE BIG 166.66
13 01/06 18:49 MSAM7 PURE BIG 1,666.66
14 01/06 18:49 TORIK888 PURE BIG 1,666.66
15 01/06 18:49 ALIJ28 TWINS 1,666.66
16 01/06 18:49 E1777354491229 PURE SMALL 1,666.66
17 01/06 18:49 IRSAN26889 TWINS 166.66
18 01/06 18:49 ERBE262626 PURE SMALL 833.33
19 01/06 18:49 RAHMA234 PURE SMALL 1,666.66
20 01/06 18:49 ESSECHANG_ TWINS 1,666.66
21 01/06 18:49 A40D7C37 PURE BIG 1,666.66
22 01/06 18:48 TEJOO11 PURE BIG 166.66
23 01/06 18:48 SAHRI11 PURE BIG 1,666.66
24 01/06 18:48 ANGKATAN PURE SMALL 833.33
25 01/06 18:47 MCU97 TWINS 1,666.66
26 01/06 18:47 FURY04 PURE BIG 166.66
27 01/06 18:47 KUPATAHU93 PURE BIG 1,666.66
28 01/06 18:47 PRILLY TWINS 1,666.66
29 01/06 18:47 MALEBU09 PURE SMALL 1,666.66
30 01/06 18:46 AADDBADD71 PURE SMALL 833.33
31 01/06 18:46 YANSENN PURE BIG 1,666.66
32 01/06 18:46 CIUM011 PURE SMALL 166.66
33 01/06 18:46 MAS111MN PURE SMALL 833.33
34 01/06 18:46 RIADY00700 PURE SMALL 1,666.66
35 01/06 18:46 DUREKT1 PURE SMALL 833.33
36 01/06 18:46 NICEWIN09 PURE SMALL 833.33
37 01/06 18:46 ALAMAK54 TWINS 166.66
38 01/06 18:46 RONALDO1I1 PURE BIG 166.66
39 01/06 18:46 FURY04 TWINS 166.66
40 01/06 18:46 G16226F5C7863 PURE SMALL 833.33
41 01/06 18:46 MSMPKR9H PURE SMALL 1,666.66
42 01/06 18:46 SIMBIOSIS2 PURE BIG 833.33
43 01/06 18:45 MARTIANA96 PURE SMALL 166.66
44 01/06 18:45 LANROCK007 TWINS 833.33
45 01/06 18:45 MOVEON69 TWINS 833.33
46 01/06 18:45 OLAY8787 PURE SMALL 833.33
47 01/06 18:45 MSAM7 TWINS 1,666.66
48 01/06 18:45 SIPAKAHUA1 PURE BIG 1,666.66
49 01/06 18:44 BERKAH006 TWINS 166.66
50 01/06 18:44 PECA3212 TWINS 833.33

Hệ thống Ceme đa Jackpot

Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.
Jackpot được xem như là sự kết hợp cuat tất cả những lá bài của người chơi và dealer. Dealer nên mua nhiều jackpot của người chơi. Ví dụ: Nếu có 3 người đang ngồi chơi và dealer quyết định mua 100 CHIPS jackpot, trong khoảng thời gian này, Dealer đã mua jackpot là 3 X 100 = 300 CHIPS

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.com.

Đây là 4 loại jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Giải thưởng của hệ thống đa Jackpot trong thanpoker.com như sau:

 1. Small Pure X 50 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 50 = 5,000)
 2. Pure Large X 50 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 50 = 5,000)
 3. Double X 150 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 150 = 15,000)
 4. Six Dewa X 6666 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 6666 = 666,600)

Trên đây là mô tả ngắn gọn về đa Jackpot thanpoker.com Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

TOP SIX DEWA
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 01/06 18:42 SUHARTO01 SIX GOD 833.33
2 01/06 18:42 DEDDOT_ SIX GOD 166.66
3 01/06 18:38 KAKASVT SIX GOD 1,666.66
4 01/06 18:19 G4120NG SIX GOD 1,666.66
5 01/06 18:19 TIPISWAE SIX GOD 166.66
TOP DOUBLE
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 01/06 18:50 SHELAS TWINS 1,666.66
2 01/06 18:50 0FB1S1V861 TWINS 1,666.66
3 01/06 18:50 C600FFF5F7B329 TWINS 833.33
4 01/06 18:50 D18049D58D6571 TWINS 1,666.66
5 01/06 18:50 AGENIDN9 TWINS 833.33
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 01/06 18:50 GAVINDJ PURE BIG 1,666.66
2 01/06 18:50 M1B3R11 PURE SMALL 1,666.66
3 01/06 18:50 SHELAS TWINS 1,666.66
4 01/06 18:50 0FB1S1V861 TWINS 1,666.66
5 01/06 18:50 SOLIKIN88 PURE SMALL 1,666.66
6 01/06 18:50 HERU011 PURE BIG 166.66
7 01/06 18:50 WIRYO123 PURE BIG 1,666.66
8 01/06 18:50 CANDRAERIK PURE BIG 166.66
9 01/06 18:50 JENGKO093 PURE BIG 833.33
10 01/06 18:50 PAIMA PURE BIG 833.33
11 01/06 18:50 VIYANTO PURE SMALL 1,666.66
12 01/06 18:50 SUKURR PURE SMALL 1,666.66
13 01/06 18:50 TOTOS46 PURE SMALL 1,666.66
14 01/06 18:50 KASUGE00 PURE SMALL 1,666.66
15 01/06 18:50 ZIKRII PURE BIG 1,666.66
16 01/06 18:50 SINARQIU66 PURE BIG 1,666.66
17 01/06 18:50 CHENGENK PURE BIG 1,666.66
18 01/06 18:50 C600FFF5F7B329 TWINS 833.33
19 01/06 18:50 MEO1234 PURE BIG 166.66
20 01/06 18:50 RWX87MJQCC PURE BIG 833.33
21 01/06 18:50 RWX87MJQCC PURE BIG 833.33
22 01/06 18:50 BYNEWSURA PURE BIG 833.33
23 01/06 18:50 QEVA030107 PURE BIG 166.66
24 01/06 18:50 AKUDAH01 PURE SMALL 1,666.66
25 01/06 18:50 SUNBOW PURE BIG 833.33
26 01/06 18:50 NAJIP12 PURE BIG 833.33
27 01/06 18:50 D18049D58D6571 TWINS 1,666.66
28 01/06 18:50 AGENIDN9 TWINS 833.33
29 01/06 18:49 DWBTADWI12 PURE BIG 166.66
30 01/06 18:49 HANSAPLAS PURE BIG 166.66
31 01/06 18:49 JEXPOT66 TWINS 833.33
32 01/06 18:49 BIANGQIU PURE BIG 166.66
33 01/06 18:49 DHE170284 PURE SMALL 833.33
34 01/06 18:49 LAPANG233 PURE SMALL 166.66
35 01/06 18:49 MAISURYA99 PURE SMALL 1,666.66
36 01/06 18:49 TUMPULTARK PURE BIG 166.66
37 01/06 18:49 SINARQIU66 TWINS 1,666.66
38 01/06 18:49 HERU491 TWINS 833.33
39 01/06 18:49 CITRAMAS01 TWINS 1,666.66
40 01/06 18:49 BUY4N618 PURE BIG 166.66
41 01/06 18:49 BAJILAAK PURE BIG 1,666.66
42 01/06 18:49 MASBEGE04 TWINS 1,666.66
43 01/06 18:49 KICHIR0Y4L TWINS 1,666.66
44 01/06 18:49 KOTAK_567 TWINS 1,666.66
45 01/06 18:49 ROPJOFRUFF PURE BIG 166.66
46 01/06 18:49 SNI38866 PURE BIG 1,666.66
47 01/06 18:49 AYOHAJAR_ PURE SMALL 166.66
48 01/06 18:49 ALVINO19 PURE BIG 166.66
49 01/06 18:49 DICKYVENEN PURE BIG 166.66
50 01/06 18:49 MELLON99 TWINS 166.66