Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.com

Đó là 4 jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Phần thưởng của hệ thống đa Jackpot trong thanpoker.com như theo dõi:

1. Cù lũ X 10 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 10 = 10,000)

2. Tứ quý X 250 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 250 = 250,000)

3. Sảnh đồng chất x 1,200 giá jackpot

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chipslà: 1000 X 1,200 = 1,200,000)

4. Thùng phá sảnh X 10,000 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips Là: 1000 X 10,000 = 10,000,000)

5. Siêu thùng phá sảnh X 30,000 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 30,000 = 30,000,000)


Ghi chú:

Phải có ít nhất 2 người chơi đặt cược đến khi hạ bài thì người chơi mới có thể thắng Jackpot. Nếu tất cả các người chơi bỏ bài, bạn sẽ không đủ điều kiện nhân thưởng Jackpot

Điều kiện:

Cù lũ là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá kết họp lại thành 1 bộ ba lá và 1 cặp. Ví dụ: 3 lá số 10 và 2 lá số 5.

Tứ quý là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá kết họp lại thành 4 lá bài có cùng số and 1 lá bài bất kỳ. Ví dụ: bạn lấy 4 lá bài số 3 (3-s, 3-h, 3-c, 3-d) và 1 lá bài bất kỳ.

Sảnh đồng chất ilà điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá có cùng chất và giá trị liên tiếp. Ví dụ: bạn có 5 lá bài liên tiếp là 5-h, 6-h, 7-h, 8-h, 9-h 10-h.

Thùng phá sảnh là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá có cùng chất và giá trị liên tiếp với lá bài nhỏ nhất là số 10. Ví dụ: 10-s, J-s, Q-s, K-s, và A-s.

Siêu thùng phá sảnh là điều kiện mà trong đó 2 lá bài bạn có trong tay kết hợp với 3 lá bài đầu tiên được mở trên bàn là thùng phá sảnh. Ví dụ: 2 lá bài đầu tiên của bạn là 10-s và Q-s và 3 lá tiếp theo trên bàn là J-s, K-s, và A-s.

trên đây là phần mô tả ngắn gọn về đa jackpot thanpoker.com. Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

Siêu thùng phá sảnh
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 25/01 00:50 GALONVIT66 Siêu thùng phá sảnh 25,000,000
2 24/01 21:26 EKO294 Siêu thùng phá sảnh 100,000,000
3 24/01 20:23 SPCLZ Siêu thùng phá sảnh 25,000,000
4 24/01 16:45 JAMQILANG Siêu thùng phá sảnh 25,000,000
5 24/01 15:20 WONS79 Siêu thùng phá sảnh 10,000,000
Thùng phá sảnh
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 25/01 02:19 WADUK77 Thùng phá sảnh 16,666,666.66
2 25/01 02:17 STRAWHEAT Thùng phá sảnh 3,333,333.33
3 25/01 02:17 B6C5BUI7RU Thùng phá sảnh 8,333,333.33
4 25/01 02:17 E9ED60E7 Thùng phá sảnh 8,333,333.33
5 25/01 02:13 LANANGHOK1 Thùng phá sảnh 16,666,666.66
Sảnh đồng chất
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 25/01 02:41 C84NAYLA21455 Sảnh đồng chất 200,000
2 25/01 02:40 RAHMIBOTOL Sảnh đồng chất 1,000,000
3 25/01 02:40 C315FD87 Sảnh đồng chất 1,000,000
4 25/01 02:39 POMPOM123 Sảnh đồng chất 400,000
5 25/01 02:39 S1UNGTAJAM Sảnh đồng chất 1,000,000
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 25/01 02:41 BED68587 Cù lũ 3,333.33
2 25/01 02:41 DEDI7180 Cù lũ 1,666.66
3 25/01 02:41 BUTHERO Cù lũ 1,666.66
4 25/01 02:41 JOHAN96 Cù lũ 8,333.33
5 25/01 02:41 MISKINSBGT Cù lũ 3,333.33
6 25/01 02:41 JAMIN1907 Cù lũ 166.66
7 25/01 02:41 NASU_34 Cù lũ 166.66
8 25/01 02:41 DONI3456 Cù lũ 3,333.33
9 25/01 02:41 SINYO_09 Cù lũ 3,333.33
10 25/01 02:41 DOMBA_4 Cù lũ 333.33
11 25/01 02:41 C1E74DEB Cù lũ 1,666.66
12 25/01 02:41 B775B043 Cù lũ 166.66
13 25/01 02:41 CAMBA99 Cù lũ 833.33
14 25/01 02:41 VARIOCBS12 Cù lũ 166.66
15 25/01 02:41 KODE_3 Cù lũ 833.33
16 25/01 02:41 AMANDA79 Cù lũ 33,333.33
17 25/01 02:41 SANUCI16 Cù lũ 333.33
18 25/01 02:41 JAWEX Cù lũ 833.33
19 25/01 02:41 JOEHENDRA Cù lũ 333.33
20 25/01 02:41 MUMUN21 Cù lũ 833.33
21 25/01 02:41 GEM_PASS4 Cù lũ 8,333.33
22 25/01 02:41 CAHYA44 Cù lũ 833.33
23 25/01 02:41 DEPOTOLEN Cù lũ 833.33
24 25/01 02:41 RICHMARC Cù lũ 833.33
25 25/01 02:41 MOBILION77 Cù lũ 333.33
26 25/01 02:41 GILENIA Cù lũ 333.33
27 25/01 02:41 BOCON123 Cù lũ 333.33
28 25/01 02:41 WULAN15 Cù lũ 833.33
29 25/01 02:41 SINYE699 Cù lũ 333.33
30 25/01 02:41 HANTU12 Cù lũ 333.33
31 25/01 02:41 AE7DF72A Cù lũ 333.33
32 25/01 02:41 D98IPA160 Cù lũ 166.66
33 25/01 02:41 SEMBURAT12 Cù lũ 166.66
34 25/01 02:41 KACRUT07 Cù lũ 16,666.66
35 25/01 02:41 B84ZY123471 Cù lũ 8,333.33
36 25/01 02:41 SUFI_02 Cù lũ 166.66
37 25/01 02:41 D58AMINTABA722 Cù lũ 833.33
38 25/01 02:41 DUPULIHA Cù lũ 833.33
39 25/01 02:41 C84NAYLA21455 Sảnh đồng chất 200,000
40 25/01 02:41 SUNYON88 Sảnh đồng chất 333.33
41 25/01 02:41 MAIN35 Sảnh đồng chất 166.66
42 25/01 02:41 GEVIIO Sảnh đồng chất 333.33
43 25/01 02:41 A42I00517 Sảnh đồng chất 166.66
44 25/01 02:41 CDED9CBD Cù lũ 1,666.66
45 25/01 02:41 NEWSHOES Cù lũ 833.33
46 25/01 02:41 UJIIEE88 Cù lũ 333.33
47 25/01 02:41 SNDALAK77 Cù lũ 16,666.66
48 25/01 02:41 C03AM88288 Cù lũ 3,333.33
49 25/01 02:41 EMPOGAYONG Cù lũ 333.33
50 25/01 02:41 AFIFAH1343 Cù lũ 833.33

Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.com.

Đây là 4 loại jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Giải thưởng của hệ thống đa jackpot trong thanpoker.com như sau :

1. Small Pure X 50 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 50 = 5,000)

2. Pure Large X 50 jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 50 = 5,000)

3. Double X 100 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 100 = 10,000)

4. Six Dewa X 6666 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 6666 = 666,600)

Trên đây là mô tả ngắn gọn về đa Jackpot thanpoker.com Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

TOP SIX DEWA
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 25/01 01:54 QVZVOG0YP6 ENAM DEWA 1,111,000
2 25/01 01:32 SUNANGRANA ENAM DEWA 11,110,000
3 25/01 01:20 JPBOS151 ENAM DEWA 11,110,000
4 25/01 01:07 BELAIAN ENAM DEWA 5,555,000
5 25/01 01:01 QIUQIU2101 ENAM DEWA 11,110,000
TOP DOUBLE
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 25/01 02:41 RIA_BUGIL BALAK 16,666.66
2 25/01 02:40 ICONG880 BALAK 166,666.66
3 25/01 02:37 UU131530 BALAK 166,666.66
4 25/01 02:36 QIUQIU2101 BALAK 166,666.66
5 25/01 02:35 LIMPUS99 BALAK 83,333.33
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 25/01 02:41 JOKT_123 MURNI BESAR 83,333.33
2 25/01 02:41 MERINTIS08 MURNI KECIL 41,666.66
3 25/01 02:41 ARQYE99 LUCKY99 41,666.66
4 25/01 02:41 RIA_BUGIL BALAK 16,666.66
5 25/01 02:40 SONGE123 MURNI KECIL 41,666.66
6 25/01 02:40 WIWIYULI LUCKY99 83,333.33
7 25/01 02:40 BUJUR100 MURNI BESAR 8,333.33
8 25/01 02:40 ICONG880 BALAK 166,666.66
9 25/01 02:39 HSIX MURNI BESAR 41,666.66
10 25/01 02:39 AJONG79 MURNI KECIL 83,333.33
11 25/01 02:38 FERGUSO012 MURNI BESAR 83,333.33
12 25/01 02:37 RAFID12CUT MURNI KECIL 83,333.33
13 25/01 02:37 UU131530 BALAK 166,666.66
14 25/01 02:36 QIUQIU2101 BALAK 166,666.66
15 25/01 02:36 LIMPUS99 MURNI BESAR 41,666.66
16 25/01 02:36 A64H_666 MURNI KECIL 41,666.66
17 25/01 02:36 RENTREE MURNI KECIL 8,333.33
18 25/01 02:35 EIGER10 MURNI KECIL 8,333.33
19 25/01 02:35 FRSWJ MURNI BESAR 41,666.66
20 25/01 02:35 TY411 MURNI KECIL 83,333.33
21 25/01 02:35 LIMPUS99 BALAK 83,333.33
22 25/01 02:35 SEDOTKUY MURNI KECIL 41,666.66
23 25/01 02:35 W4YW4Y MURNI KECIL 83,333.33
24 25/01 02:35 HIMAYATUN1 MURNI KECIL 83,333.33
25 25/01 02:34 ENKING1369 MURNI KECIL 83,333.33
26 25/01 02:33 POKERDIKI LUCKY99 16,666.66
27 25/01 02:33 DEBA25 BALAK 166,666.66
28 25/01 02:33 KAFTEN12 BALAK 166,666.66
29 25/01 02:32 CTLASER MURNI BESAR 41,666.66
30 25/01 02:32 S1CULUNK MURNI BESAR 41,666.66
31 25/01 02:31 ENKING1369 MURNI KECIL 83,333.33
32 25/01 02:31 RAZAKI66 LUCKY99 16,666.66
33 25/01 02:31 NANANG46 MURNI KECIL 83,333.33
34 25/01 02:31 PM705 BALAK 166,666.66
35 25/01 02:30 AZRABOY93 BALAK 16,666.66
36 25/01 02:30 OY0NG MURNI BESAR 83,333.33
37 25/01 02:29 BONEK999 MURNI BESAR 83,333.33
38 25/01 02:29 MEISYA28 MURNI KECIL 83,333.33
39 25/01 02:28 CASTELLO04 MURNI KECIL 83,333.33
40 25/01 02:28 TUMPUL_008 MURNI KECIL 8,333.33
41 25/01 02:28 TEKKUI12 MURNI BESAR 41,666.66
42 25/01 02:28 APH12 LUCKY99 16,666.66
43 25/01 02:28 BEBAS_2019 MURNI BESAR 41,666.66
44 25/01 02:27 ZINTAN99 MURNI BESAR 83,333.33
45 25/01 02:27 DENI969 BALAK 166,666.66
46 25/01 02:27 D1M4S2019 MURNI KECIL 83,333.33
47 25/01 02:27 SUARDI_199 BALAK 83,333.33
48 25/01 02:27 SULEE8 MURNI KECIL 8,333.33
49 25/01 02:26 BEHA76 LUCKY99 83,333.33
50 25/01 02:26 AS345GGHY BALAK 166,666.66

Hệ thống Ceme đa Jackpot

Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.
Jackpot được xem như là sự kết hợp cuat tất cả những lá bài của người chơi và dealer. Dealer nên mua nhiều jackpot của người chơi. Ví dụ: Nếu có 3 người đang ngồi chơi và dealer quyết định mua 100 CHIPS jackpot, trong khoảng thời gian này, Dealer đã mua jackpot là 3 X 100 = 300 CHIPS

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.com.

Đây là 4 loại jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Giải thưởng của hệ thống đa Jackpot trong thanpoker.com như sau:

 1. Small Pure X 50 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 50 = 5,000)
 2. Pure Large X 50 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 50 = 5,000)
 3. Double X 200 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 200 = 20,000)
 4. Six Dewa X 6666 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 6666 = 666,600)

Trên đây là mô tả ngắn gọn về đa Jackpot thanpoker.com Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

TOP SIX DEWA
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 25/01 02:36 AMALINDA99 ENAM DEWA 11,110,000
2 25/01 02:32 LESLEY31 ENAM DEWA 1,111,000
3 25/01 02:14 IKHLAS222 ENAM DEWA 5,555,000
4 25/01 02:10 SIBRE ENAM DEWA 1,111,000
5 25/01 02:09 KODOKDEMAM ENAM DEWA 5,555,000
TOP DOUBLE
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 25/01 02:41 RAMBUTJAG0 BALAK 333,333.33
2 25/01 02:41 VIVO_993 BALAK 333,333.33
3 25/01 02:41 BIUS86 BALAK 333,333.33
4 25/01 02:41 AWSMM BALAK 333,333.33
5 25/01 02:41 YUK16 BALAK 333,333.33
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 25/01 02:41 RAMBUTJAG0 BALAK 333,333.33
2 25/01 02:41 VIVO_993 BALAK 333,333.33
3 25/01 02:41 MR_KIRAN MURNI KECIL 83,333.33
4 25/01 02:41 BIUS86 BALAK 333,333.33
5 25/01 02:41 AWSMM BALAK 333,333.33
6 25/01 02:41 KELUPEAN0S MURNI KECIL 8,333.33
7 25/01 02:41 KOTAPRO MURNI BESAR 83,333.33
8 25/01 02:41 MPJVGVE20Y MURNI KECIL 83,333.33
9 25/01 02:41 YUK16 BALAK 333,333.33
10 25/01 02:41 LIYAN97169 BALAK 33,333.33
11 25/01 02:41 EXPERT66 MURNI KECIL 8,333.33
12 25/01 02:41 ALUSWAEQQ MURNI KECIL 83,333.33
13 25/01 02:41 BOSKU1406 MURNI KECIL 83,333.33
14 25/01 02:41 DEMANG66 MURNI BESAR 83,333.33
15 25/01 02:41 YAQQ MURNI BESAR 8,333.33
16 25/01 02:41 BANJIRRJP7 BALAK 333,333.33
17 25/01 02:40 JPBOS_03 MURNI BESAR 83,333.33
18 25/01 02:40 KELUPEAN0S MURNI BESAR 8,333.33
19 25/01 02:40 SINNA88 MURNI KECIL 83,333.33
20 25/01 02:40 DRY33 MURNI KECIL 41,666.66
21 25/01 02:40 BOKERMC MURNI BESAR 8,333.33
22 25/01 02:40 ZAY99 MURNI KECIL 41,666.66
23 25/01 02:40 WAHYUDI11X MURNI KECIL 8,333.33
24 25/01 02:40 MELLAFI7RI MURNI BESAR 83,333.33
25 25/01 02:40 MAKAR2019 MURNI KECIL 83,333.33
26 25/01 02:40 T_REXXX MURNI KECIL 83,333.33
27 25/01 02:40 INT4N81 BALAK 166,666.66
28 25/01 02:40 NTANGHOKI BALAK 333,333.33
29 25/01 02:39 KUTIL_04 MURNI BESAR 83,333.33
30 25/01 02:39 AVAN9797 MURNI BESAR 83,333.33
31 25/01 02:39 PANKI001 BALAK 333,333.33
32 25/01 02:39 WADUKMONO MURNI BESAR 83,333.33
33 25/01 02:39 MXR28994 BALAK 166,666.66
34 25/01 02:39 AGUSS81 MURNI KECIL 83,333.33
35 25/01 02:39 WILDAN1409 MURNI KECIL 41,666.66
36 25/01 02:39 ALUSWAEQQ BALAK 333,333.33
37 25/01 02:39 ASASKING11 MURNI KECIL 41,666.66
38 25/01 02:38 EKA188 MURNI KECIL 83,333.33
39 25/01 02:38 HEN1187 MURNI KECIL 83,333.33
40 25/01 02:38 DAYUTOGEL9 MURNI BESAR 83,333.33
41 25/01 02:38 MONDE6666 MURNI KECIL 83,333.33
42 25/01 02:38 MAXZZI9 MURNI KECIL 41,666.66
43 25/01 02:38 SUINGSON MURNI BESAR 83,333.33
44 25/01 02:38 PARMEN7537 MURNI BESAR 8,333.33
45 25/01 02:38 SUINGSON MURNI BESAR 83,333.33
46 25/01 02:38 C41M0NG MURNI BESAR 83,333.33
47 25/01 02:38 ANDIAG210 MURNI BESAR 41,666.66
48 25/01 02:38 TONGKOL303 MURNI BESAR 8,333.33
49 25/01 02:38 BRUCE212 MURNI BESAR 41,666.66
50 25/01 02:38 ARSID12 BALAK 33,333.33