Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.com

Đó là 4 jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Phần thưởng của hệ thống đa Jackpot trong thanpoker.com như theo dõi:

1. Cù lũ X 10 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 10 = 10,000)

2. Tứ quý X 250 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 250 = 250,000)

3. Sảnh đồng chất x 1,200 giá jackpot

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chipslà: 1000 X 1,200 = 1,200,000)

4. Thùng phá sảnh X 10,000 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips Là: 1000 X 10,000 = 10,000,000)

5. Siêu thùng phá sảnh X 30,000 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 30,000 = 30,000,000)


Ghi chú:

Phải có ít nhất 2 người chơi đặt cược đến khi hạ bài thì người chơi mới có thể thắng Jackpot. Nếu tất cả các người chơi bỏ bài, bạn sẽ không đủ điều kiện nhân thưởng Jackpot

Điều kiện:

Cù lũ là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá kết họp lại thành 1 bộ ba lá và 1 cặp. Ví dụ: 3 lá số 10 và 2 lá số 5.

Tứ quý là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá kết họp lại thành 4 lá bài có cùng số and 1 lá bài bất kỳ. Ví dụ: bạn lấy 4 lá bài số 3 (3-s, 3-h, 3-c, 3-d) và 1 lá bài bất kỳ.

Sảnh đồng chất ilà điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá có cùng chất và giá trị liên tiếp. Ví dụ: bạn có 5 lá bài liên tiếp là 5-h, 6-h, 7-h, 8-h, 9-h 10-h.

Thùng phá sảnh là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá có cùng chất và giá trị liên tiếp với lá bài nhỏ nhất là số 10. Ví dụ: 10-s, J-s, Q-s, K-s, và A-s.

Siêu thùng phá sảnh là điều kiện mà trong đó 2 lá bài bạn có trong tay kết hợp với 3 lá bài đầu tiên được mở trên bàn là thùng phá sảnh. Ví dụ: 2 lá bài đầu tiên của bạn là 10-s và Q-s và 3 lá tiếp theo trên bàn là J-s, K-s, và A-s.

trên đây là phần mô tả ngắn gọn về đa jackpot thanpoker.com. Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

Siêu thùng phá sảnh
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 25/02 17:45 THAILASO88 Siêu thùng phá sảnh 5,000,000
2 25/02 14:44 KIRIKADM1 Siêu thùng phá sảnh 100,000,000
3 25/02 14:41 SASINO_01 Siêu thùng phá sảnh 50,000,000
4 24/02 18:53 SEMAR_MSEM Siêu thùng phá sảnh 5,000,000
5 24/02 00:31 R0Y4LFLV5H Siêu thùng phá sảnh 25,000,000
Thùng phá sảnh
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 26/02 00:27 VICTOR_02 Thùng phá sảnh 16,666,666.66
2 26/02 00:23 ERLANDA86 Thùng phá sảnh 33,333,333.33
3 26/02 00:06 MRKOPOK Thùng phá sảnh 3,333,333.33
4 25/02 23:55 SITARMAN__ Thùng phá sảnh 1,666,666.66
5 25/02 23:50 A20AN303543 Thùng phá sảnh 16,666,666.66
Sảnh đồng chất
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 26/02 00:25 JANDAHITAM Sảnh đồng chất 2,000,000
2 26/02 00:24 AC0NG99 Sảnh đồng chất 1,000,000
3 26/02 00:24 ADA86 Sảnh đồng chất 2,000,000
4 26/02 00:24 KOSOVO88 Sảnh đồng chất 200,000
5 26/02 00:22 F8FA9905 Sảnh đồng chất 400,000
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 26/02 00:28 C60ALL546 Cù lũ 16,666.66
2 26/02 00:28 PUTRO13 Cù lũ 333.33
3 26/02 00:28 TOKEMUDE86 Cù lũ 833.33
4 26/02 00:28 G198EQ6A1K Cù lũ 833.33
5 26/02 00:28 KESSOY Cù lũ 833.33
6 26/02 00:28 VINALES1 Cù lũ 333.33
7 26/02 00:28 UNIQUES989 Cù lũ 3,333.33
8 26/02 00:28 ALBANJARY Cù lũ 166.66
9 26/02 00:28 MGHDH905ZZ Cù lũ 166.66
10 26/02 00:28 VIZ1 Cù lũ 3,333.33
11 26/02 00:28 H9QMGZJZ8U Cù lũ 833.33
12 26/02 00:28 JELABUT12 Cù lũ 333.33
13 26/02 00:28 HAUMANRP Cù lũ 333.33
14 26/02 00:28 LALALALAL Cù lũ 8,333.33
15 26/02 00:28 SUDO01 Cù lũ 833.33
16 26/02 00:28 YAMANZG Cù lũ 833.33
17 26/02 00:28 POPONG211 Cù lũ 333.33
18 26/02 00:28 UP555 Cù lũ 8,333.33
19 26/02 00:28 BABUYF99 Cù lũ 8,333.33
20 26/02 00:28 GANTENGDW Cù lũ 833.33
21 26/02 00:28 B61NI972 Cù lũ 333.33
22 26/02 00:28 L0D4K99 Cù lũ 333.33
23 26/02 00:28 DAVID5758 Cù lũ 166.66
24 26/02 00:28 ULNRYME1IR Cù lũ 166.66
25 26/02 00:28 JHGGGG Cù lũ 3,333.33
26 26/02 00:28 GROW_UP88 Cù lũ 8,333.33
27 26/02 00:28 XWG2V9DUJK Cù lũ 3,333.33
28 26/02 00:28 FERRY689 Cù lũ 333.33
29 26/02 00:28 LANGIIIT Cù lũ 333.33
30 26/02 00:28 DN009 Cù lũ 333.33
31 26/02 00:28 ATAXARENA Cù lũ 83.33
32 26/02 00:28 STVN1999 Cù lũ 333.33
33 26/02 00:28 QIYAN18 Cù lũ 333.33
34 26/02 00:28 AULIAAKBAR Cù lũ 1,666.66
35 26/02 00:28 VAYNARDBEN Cù lũ 16,666.66
36 26/02 00:28 ILEL Cù lũ 1,666.66
37 26/02 00:28 MJUJUIK Cù lũ 833.33
38 26/02 00:28 LAMBIT_KOI Cù lũ 833.33
39 26/02 00:28 MICK08 Cù lũ 333.33
40 26/02 00:28 KOKOMEY Cù lũ 333.33
41 26/02 00:28 CK6757 Cù lũ 3,333.33
42 26/02 00:28 INSOMNIA33 Cù lũ 3,333.33
43 26/02 00:28 JPDPOX2ZH1 Cù lũ 166.66
44 26/02 00:28 CENGEK147 Cù lũ 333.33
45 26/02 00:28 HIRO212 Cù lũ 166.66
46 26/02 00:28 BUNDACTK Tứ quý 208,333.33
47 26/02 00:28 QQKINGQ9 Tứ quý 833.33
48 26/02 00:28 ANAKKUADHD Tứ quý 3,333.33
49 26/02 00:28 ATENG747 Tứ quý 333.33
50 26/02 00:28 ANDIT87 Tứ quý 333.33

Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.com.

Đây là 4 loại jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Giải thưởng của hệ thống đa jackpot trong thanpoker.com như sau :

1. Small Pure X 50 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 50 = 5,000)

2. Pure Large X 50 jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 50 = 5,000)

3. Double X 100 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 100 = 10,000)

4. Six Dewa X 6666 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 6666 = 666,600)

Trên đây là mô tả ngắn gọn về đa Jackpot thanpoker.com Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

TOP SIX DEWA
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 26/02 00:22 MENSEN90 ENAM DEWA 1,111,000
2 25/02 23:31 NANTITOB4T ENAM DEWA 1,111,000
3 25/02 22:18 ABAS21 ENAM DEWA 11,110,000
4 25/02 19:49 RAMBEPKR ENAM DEWA 1,111,000
5 25/02 19:47 PREMAAAN8 ENAM DEWA 11,110,000
TOP DOUBLE
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 26/02 00:27 DESVIN BALAK 166,666.66
2 26/02 00:26 CERUTU400 BALAK 166,666.66
3 26/02 00:26 A27AN14 BALAK 16,666.66
4 26/02 00:25 B6101758 BALAK 16,666.66
5 26/02 00:25 EVHI888 BALAK 166,666.66
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 26/02 00:27 SEPATU313 MURNI BESAR 41,666.66
2 26/02 00:27 ARDY001 MURNI KECIL 8,333.33
3 26/02 00:27 BASPAKER99 MURNI BESAR 8,333.33
4 26/02 00:27 DESVIN BALAK 166,666.66
5 26/02 00:27 ANDIKHA75 MURNI KECIL 8,333.33
6 26/02 00:27 CMCETOLZZD MURNI KECIL 83,333.33
7 26/02 00:26 CERUTU400 BALAK 166,666.66
8 26/02 00:26 A27AN14 BALAK 16,666.66
9 26/02 00:26 UNTUNGVIP8 MURNI KECIL 8,333.33
10 26/02 00:25 NIZA118 LUCKY99 4,166.66
11 26/02 00:25 RAJAJUDI_ MURNI BESAR 83,333.33
12 26/02 00:25 B6101758 BALAK 16,666.66
13 26/02 00:25 EVHI888 BALAK 166,666.66
14 26/02 00:25 CHARLIE99 BALAK 83,333.33
15 26/02 00:24 B903BAY BALAK 166,666.66
16 26/02 00:24 D189XXX429 MURNI BESAR 41,666.66
17 26/02 00:24 E535A9B6 BALAK 83,333.33
18 26/02 00:23 YONO_99 MURNI BESAR 83,333.33
19 26/02 00:23 ALRIS29 MURNI KECIL 83,333.33
20 26/02 00:23 KALIBO18 MURNI BESAR 83,333.33
21 26/02 00:23 LOAKAK01 MURNI KECIL 8,333.33
22 26/02 00:23 TMN07 MURNI KECIL 83,333.33
23 26/02 00:22 SILVI335 MURNI KECIL 83,333.33
24 26/02 00:22 PR0WIN77 MURNI KECIL 41,666.66
25 26/02 00:22 PANDIJACK MURNI BESAR 41,666.66
26 26/02 00:22 AMINUDDIN MURNI BESAR 8,333.33
27 26/02 00:22 KURSA70 MURNI BESAR 83,333.33
28 26/02 00:22 MENSEN90 MURNI ENAM 1,111,000
29 26/02 00:21 PEBRIANDIM MURNI BESAR 83,333.33
30 26/02 00:21 TIARA99ACE MURNI KECIL 8,333.33
31 26/02 00:21 BUMN1996 MURNI BESAR 41,666.66
32 26/02 00:21 VRE09PDDFL MURNI KECIL 8,333.33
33 26/02 00:20 BOSCOM_789 MURNI KECIL 41,666.66
34 26/02 00:20 EMPOYUDI89 BALAK 16,666.66
35 26/02 00:20 EMPOYUDI89 BALAK 16,666.66
36 26/02 00:20 PENTILNYA4 MURNI KECIL 8,333.33
37 26/02 00:20 PKM888 BALAK 166,666.66
38 26/02 00:20 AMINUDDIN MURNI BESAR 8,333.33
39 26/02 00:20 A3142F82314929 MURNI BESAR 41,666.66
40 26/02 00:19 DGKARIM12 MURNI KECIL 41,666.66
41 26/02 00:19 WAGISO99 MURNI BESAR 41,666.66
42 26/02 00:19 AJOR98 BALAK 166,666.66
43 26/02 00:19 BAC281101 BALAK 16,666.66
44 26/02 00:18 PORBIDKI9 MURNI KECIL 83,333.33
45 26/02 00:18 NURSEHA12 MURNI KECIL 41,666.66
46 26/02 00:18 CERUTU400 MURNI KECIL 83,333.33
47 26/02 00:18 FL4V477 LUCKY99 4,166.66
48 26/02 00:18 BHULE123 LUCKY99 83,333.33
49 26/02 00:18 RANDI013 MURNI KECIL 83,333.33
50 26/02 00:18 GANZ9999 MURNI BESAR 83,333.33

Hệ thống Ceme đa Jackpot

Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.
Jackpot được xem như là sự kết hợp cuat tất cả những lá bài của người chơi và dealer. Dealer nên mua nhiều jackpot của người chơi. Ví dụ: Nếu có 3 người đang ngồi chơi và dealer quyết định mua 100 CHIPS jackpot, trong khoảng thời gian này, Dealer đã mua jackpot là 3 X 100 = 300 CHIPS

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.com.

Đây là 4 loại jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Giải thưởng của hệ thống đa Jackpot trong thanpoker.com như sau:

 1. Small Pure X 50 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 50 = 5,000)
 2. Pure Large X 50 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 50 = 5,000)
 3. Double X 200 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 200 = 20,000)
 4. Six Dewa X 6666 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 6666 = 666,600)

Trên đây là mô tả ngắn gọn về đa Jackpot thanpoker.com Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

TOP SIX DEWA
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 26/02 00:19 E04D125D2F7924 ENAM DEWA 1,111,000
2 26/02 00:19 KAMUSTARUH ENAM DEWA 5,555,000
3 26/02 00:06 HENDRI969 ENAM DEWA 5,555,000
4 25/02 23:53 JONI233 ENAM DEWA 11,110,000
5 25/02 23:53 TAII ENAM DEWA 5,555,000
TOP DOUBLE
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 26/02 00:28 KLX444 BALAK 333,333.33
2 26/02 00:28 OUNTY22 BALAK 333,333.33
3 26/02 00:28 DHAMPO BALAK 166,666.66
4 26/02 00:28 CLEMEK28 BALAK 166,666.66
5 26/02 00:27 QQRESS886 BALAK 333,333.33
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 26/02 00:28 KLX444 BALAK 333,333.33
2 26/02 00:28 OUNTY22 BALAK 333,333.33
3 26/02 00:28 DHAMPO BALAK 166,666.66
4 26/02 00:28 CLEMEK28 BALAK 166,666.66
5 26/02 00:28 SATRIAPERK MURNI KECIL 83,333.33
6 26/02 00:28 JACK0822 MURNI KECIL 8,333.33
7 26/02 00:28 S1C2Z9 MURNI BESAR 83,333.33
8 26/02 00:28 ACOY55 MURNI BESAR 83,333.33
9 26/02 00:28 TUMAAN MURNI KECIL 41,666.66
10 26/02 00:28 BLCKDRGN99 MURNI KECIL 83,333.33
11 26/02 00:28 TUMAAN MURNI KECIL 41,666.66
12 26/02 00:28 DITA_KSM MURNI KECIL 83,333.33
13 26/02 00:28 FDM MURNI KECIL 83,333.33
14 26/02 00:28 KUSNIATI MURNI KECIL 41,666.66
15 26/02 00:28 MFAJAR1010 MURNI KECIL 83,333.33
16 26/02 00:28 SEMBIIRING MURNI KECIL 83,333.33
17 26/02 00:27 MARYAN_224 MURNI KECIL 83,333.33
18 26/02 00:27 ZAKI1406 MURNI BESAR 83,333.33
19 26/02 00:27 GOTEM008 MURNI BESAR 83,333.33
20 26/02 00:27 JPWARGA21 MURNI KECIL 83,333.33
21 26/02 00:27 MANAFAR MURNI BESAR 83,333.33
22 26/02 00:27 DOWOR1 MURNI BESAR 41,666.66
23 26/02 00:27 POL6789 MURNI BESAR 41,666.66
24 26/02 00:27 GUNDIL_SH MURNI BESAR 8,333.33
25 26/02 00:27 QQRESS886 BALAK 333,333.33
26 26/02 00:27 KAJITIPENG BALAK 33,333.33
27 26/02 00:27 DONOKS MURNI KECIL 8,333.33
28 26/02 00:27 RUSWANDA1 MURNI KECIL 8,333.33
29 26/02 00:27 REJEKI9WEI BALAK 333,333.33
30 26/02 00:27 KEANE85 MURNI KECIL 83,333.33
31 26/02 00:27 DILMQ44BU6 MURNI KECIL 83,333.33
32 26/02 00:27 DESILAWATI MURNI BESAR 83,333.33
33 26/02 00:27 AW35VV3TOK MURNI KECIL 83,333.33
34 26/02 00:27 CPCD123 MURNI KECIL 83,333.33
35 26/02 00:27 PANCEN88 MURNI KECIL 83,333.33
36 26/02 00:27 MARBUNQQ MURNI KECIL 83,333.33
37 26/02 00:27 TAKURSIGN1 MURNI BESAR 41,666.66
38 26/02 00:27 BADABADA1 MURNI BESAR 8,333.33
39 26/02 00:27 BUYONG MURNI BESAR 83,333.33
40 26/02 00:27 JOGJA303 BALAK 333,333.33
41 26/02 00:27 ANKERBIR78 BALAK 333,333.33
42 26/02 00:27 FDM MURNI KECIL 83,333.33
43 26/02 00:26 ACHIE77 MURNI KECIL 83,333.33
44 26/02 00:26 MR_ARISAN MURNI KECIL 83,333.33
45 26/02 00:26 TAUCHID99 BALAK 333,333.33
46 26/02 00:26 NINESIX96 BALAK 333,333.33
47 26/02 00:26 JANCLOK BALAK 333,333.33
48 26/02 00:26 DIVXDVD BALAK 333,333.33
49 26/02 00:26 R4NDY33 MURNI KECIL 83,333.33
50 26/02 00:26 RISNA08 MURNI KECIL 83,333.33