Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.com

Đó là 4 jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Phần thưởng của hệ thống đa Jackpot trong thanpoker.com như theo dõi:

1. Cù lũ X 10 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 10 = 10,000)

2. Tứ quý X 250 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 250 = 250,000)

3. Sảnh đồng chất x 1,200 giá jackpot

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chipslà: 1000 X 1,200 = 1,200,000)

4. Thùng phá sảnh X 10,000 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips Là: 1000 X 10,000 = 10,000,000)

5. Siêu thùng phá sảnh X 30,000 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 30,000 = 30,000,000)


Ghi chú:

Phải có ít nhất 2 người chơi đặt cược đến khi hạ bài thì người chơi mới có thể thắng Jackpot. Nếu tất cả các người chơi bỏ bài, bạn sẽ không đủ điều kiện nhân thưởng Jackpot

Điều kiện:

Cù lũ là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá kết họp lại thành 1 bộ ba lá và 1 cặp. Ví dụ: 3 lá số 10 và 2 lá số 5.

Tứ quý là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá kết họp lại thành 4 lá bài có cùng số and 1 lá bài bất kỳ. Ví dụ: bạn lấy 4 lá bài số 3 (3-s, 3-h, 3-c, 3-d) và 1 lá bài bất kỳ.

Sảnh đồng chất ilà điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá có cùng chất và giá trị liên tiếp. Ví dụ: bạn có 5 lá bài liên tiếp là 5-h, 6-h, 7-h, 8-h, 9-h 10-h.

Thùng phá sảnh là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá có cùng chất và giá trị liên tiếp với lá bài nhỏ nhất là số 10. Ví dụ: 10-s, J-s, Q-s, K-s, và A-s.

Siêu thùng phá sảnh là điều kiện mà trong đó 2 lá bài bạn có trong tay kết hợp với 3 lá bài đầu tiên được mở trên bàn là thùng phá sảnh. Ví dụ: 2 lá bài đầu tiên của bạn là 10-s và Q-s và 3 lá tiếp theo trên bàn là J-s, K-s, và A-s.

trên đây là phần mô tả ngắn gọn về đa jackpot thanpoker.com. Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

Siêu thùng phá sảnh
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 05/04 16:45 D053GCN2SJ Siêu thùng phá sảnh 25,000,000
2 05/04 14:17 B47MEN77301 Siêu thùng phá sảnh 25,000,000
3 05/04 12:40 BARLI999 Siêu thùng phá sảnh 10,000,000
4 05/04 10:20 DASDINGGO Siêu thùng phá sảnh 10,000,000
5 04/04 20:23 JOKER__378 Siêu thùng phá sảnh 10,000,000
Thùng phá sảnh
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 06/04 00:39 LUCKY137 Thùng phá sảnh 8,333,333.33
2 06/04 00:15 FLUS22 Thùng phá sảnh 1,666,666.66
3 05/04 23:58 IPOEENK Thùng phá sảnh 8,333,333.33
4 05/04 23:47 LAYSHA88 Thùng phá sảnh 8,333,333.33
5 05/04 21:03 KERTASDEP0 Thùng phá sảnh 8,333,333.33
Sảnh đồng chất
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 06/04 01:21 BEAT1664 Sảnh đồng chất 4,000,000
2 06/04 01:21 JPB0OSS Sảnh đồng chất 1,000,000
3 06/04 01:20 RZL240611 Sảnh đồng chất 2,000,000
4 06/04 01:18 JUDAS08 Sảnh đồng chất 400,000
5 06/04 01:16 ISANCETAR Sảnh đồng chất 2,000,000
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 06/04 01:28 KAZAKS212 1,666.66
2 06/04 01:28 VXHHHH 166.66
3 06/04 01:28 ULINGG45 333.33
4 06/04 01:28 ASTA9A 833.33
5 06/04 01:28 MOJO229 333.33
6 06/04 01:28 RPL1L4BPZZ 1,666.66
7 06/04 01:28 BANGKOK007 333.33
8 06/04 01:28 AHMAD29 333.33
9 06/04 01:28 VACUM575 333.33
10 06/04 01:28 KAKAP7878 3,333.33
11 06/04 01:28 MONEY_5JT 833.33
12 06/04 01:28 MURAI443 3,333.33
13 06/04 01:28 INGOT11 833.33
14 06/04 01:28 BANJIRI8XX 833.33
15 06/04 01:28 LAWINK 333.33
16 06/04 01:28 MPABDULL 833.33
17 06/04 01:28 HAHAII92 333.33
18 06/04 01:28 PATOK6 166.66
19 06/04 01:28 SAPPUJAGAT 833.33
20 06/04 01:28 RLHCHEPFYM 333.33
21 06/04 01:28 BELAAA 333.33
22 06/04 01:28 BAGUS4J4 83.33
23 06/04 01:28 RAYVIX88 333.33
24 06/04 01:28 B1COPUHV7H 1,666.66
25 06/04 01:28 D0247937 1,666.66
26 06/04 01:28 KARTUAS__ 333.33
27 06/04 01:28 JMRWANT 833.33
28 06/04 01:28 NURIE456 833.33
29 06/04 01:28 B805F493C2A34 Cù lũ 8,333.33
30 06/04 01:28 MIDORI666 Cù lũ 3,333.33
31 06/04 01:28 SRIAYUU Cù lũ 833.33
32 06/04 01:28 VERDIANTDI Cù lũ 333.33
33 06/04 01:28 HOR4SSSS Cù lũ 833.33
34 06/04 01:28 COKIM87 Cù lũ 3,333.33
35 06/04 01:28 RUSMIATI4 Cù lũ 333.33
36 06/04 01:28 BEBPZ21598 Cù lũ 333.33
37 06/04 01:28 SDR_DEDY Cù lũ 166.66
38 06/04 01:28 MERCURE009 Cù lũ 833.33
39 06/04 01:28 KOPLERXXX Cù lũ 333.33
40 06/04 01:28 IGABAKAR34 Cù lũ 333.33
41 06/04 01:28 MBRENG18 Cù lũ 833.33
42 06/04 01:28 RAFIALBAE8 Cù lũ 833.33
43 06/04 01:28 STRAIGTH91 Cù lũ 166.66
44 06/04 01:28 DAADAE2D Cù lũ 833.33
45 06/04 01:28 ANDREKA99 Cù lũ 333.33
46 06/04 01:28 FLOQIL897 Cù lũ 1,666.66
47 06/04 01:28 KAPNAY Cù lũ 1,666.66
48 06/04 01:28 LEOBESTSIR Cù lũ 1,666.66
49 06/04 01:28 STHAFID Cù lũ 333.33
50 06/04 01:27 C79Y25QQQ3 Cù lũ 333.33

Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.com.

Đây là 4 loại jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Giải thưởng của hệ thống đa jackpot trong thanpoker.com như sau :

1. Small Pure X 50 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 50 = 5,000)

2. Pure Large X 50 jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 50 = 5,000)

3. Double X 100 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 100 = 10,000)

4. Six Dewa X 6666 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 6666 = 666,600)

Trên đây là mô tả ngắn gọn về đa Jackpot thanpoker.com Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

TOP SIX DEWA
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
TOP DOUBLE
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng

Hệ thống Ceme đa Jackpot

Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.
Jackpot được xem như là sự kết hợp cuat tất cả những lá bài của người chơi và dealer. Dealer nên mua nhiều jackpot của người chơi. Ví dụ: Nếu có 3 người đang ngồi chơi và dealer quyết định mua 100 CHIPS jackpot, trong khoảng thời gian này, Dealer đã mua jackpot là 3 X 100 = 300 CHIPS

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.com.

Đây là 4 loại jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Giải thưởng của hệ thống đa Jackpot trong thanpoker.com như sau:

 1. Small Pure X 50 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 50 = 5,000)
 2. Pure Large X 50 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 50 = 5,000)
 3. Double X 150 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 150 = 15,000)
 4. Six Dewa X 6666 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 6666 = 666,600)

Trên đây là mô tả ngắn gọn về đa Jackpot thanpoker.com Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

TOP SIX DEWA
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
TOP DOUBLE
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng