Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.com

Đó là 4 jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Phần thưởng của hệ thống đa Jackpot trong thanpoker.com như theo dõi:

1. Cù lũ X 10 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 10 = 10,000)

2. Tứ quý X 250 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 250 = 250,000)

3. Sảnh đồng chất x 1,200 giá jackpot

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chipslà: 1000 X 1,200 = 1,200,000)

4. Thùng phá sảnh X 10,000 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips Là: 1000 X 10,000 = 10,000,000)

5. Siêu thùng phá sảnh X 30,000 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 30,000 = 30,000,000)


Ghi chú:

Phải có ít nhất 2 người chơi đặt cược đến khi hạ bài thì người chơi mới có thể thắng Jackpot. Nếu tất cả các người chơi bỏ bài, bạn sẽ không đủ điều kiện nhân thưởng Jackpot

Điều kiện:

Cù lũ là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá kết họp lại thành 1 bộ ba lá và 1 cặp. Ví dụ: 3 lá số 10 và 2 lá số 5.

Tứ quý là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá kết họp lại thành 4 lá bài có cùng số and 1 lá bài bất kỳ. Ví dụ: bạn lấy 4 lá bài số 3 (3-s, 3-h, 3-c, 3-d) và 1 lá bài bất kỳ.

Sảnh đồng chất ilà điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá có cùng chất và giá trị liên tiếp. Ví dụ: bạn có 5 lá bài liên tiếp là 5-h, 6-h, 7-h, 8-h, 9-h 10-h.

Thùng phá sảnh là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá có cùng chất và giá trị liên tiếp với lá bài nhỏ nhất là số 10. Ví dụ: 10-s, J-s, Q-s, K-s, và A-s.

Siêu thùng phá sảnh là điều kiện mà trong đó 2 lá bài bạn có trong tay kết hợp với 3 lá bài đầu tiên được mở trên bàn là thùng phá sảnh. Ví dụ: 2 lá bài đầu tiên của bạn là 10-s và Q-s và 3 lá tiếp theo trên bàn là J-s, K-s, và A-s.

trên đây là phần mô tả ngắn gọn về đa jackpot thanpoker.com. Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

Siêu thùng phá sảnh
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 22/08 15:57 DP20RBU Siêu thùng phá sảnh 25,000,000
2 22/08 13:59 VELSS97 Siêu thùng phá sảnh 25,000,000
3 22/08 13:21 ENPE99 Siêu thùng phá sảnh 50,000,000
4 22/08 08:11 MILARUKMIA Siêu thùng phá sảnh 5,000,000
5 22/08 07:16 LOVELOVE13 Siêu thùng phá sảnh 5,000,000
Thùng phá sảnh
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 22/08 18:12 TIYIT54LHJ Thùng phá sảnh 16,666,666.66
2 22/08 18:11 GOYZZZ Thùng phá sảnh 8,333,333.33
3 22/08 18:02 TOROK17 Thùng phá sảnh 16,666,666.66
4 22/08 17:55 KINGDOR00 Thùng phá sảnh 8,333,333.33
5 22/08 17:46 KUNKU Thùng phá sảnh 3,333,333.33
Sảnh đồng chất
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 22/08 18:18 VEN2018 Sảnh đồng chất 2,000,000
2 22/08 18:17 CERBIFINO Sảnh đồng chất 400,000
3 22/08 18:16 AWANGCPK Sảnh đồng chất 2,000,000
4 22/08 18:14 A8687592 Sảnh đồng chất 400,000
5 22/08 18:13 CRIKET99 Sảnh đồng chất 400,000
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 22/08 18:20 HOKYJP1397 Cù lũ 3,333.33
2 22/08 18:20 JAPANULIK5 Cù lũ 33,333.33
3 22/08 18:20 ROHIMSS Cù lũ 3,333.33
4 22/08 18:20 CARO24 Cù lũ 1,666.66
5 22/08 18:20 B01NG8759 Cù lũ 3,333.33
6 22/08 18:20 BINSAR86 Tứ quý 208,333.33
7 22/08 18:20 RIZAL8708 Cù lũ 3,333.33
8 22/08 18:20 OGIN58 Cù lũ 3,333.33
9 22/08 18:20 PUTRI1199 Cù lũ 3,333.33
10 22/08 18:20 NOORMAD Cù lũ 1,666.66
11 22/08 18:20 ANGGITA432 Cù lũ 333.33
12 22/08 18:20 PERANTAU41 Cù lũ 166.66
13 22/08 18:20 BAKPA0W Cù lũ 3,333.33
14 22/08 18:20 GUSTI234 Cù lũ 16,666.66
15 22/08 18:20 HERMANZ7 Cù lũ 8,333.33
16 22/08 18:20 CC0GDD21LF Cù lũ 3,333.33
17 22/08 18:20 BELI212 Cù lũ 3,333.33
18 22/08 18:20 LERONG123 Tứ quý 83,333.33
19 22/08 18:20 SIGITZ99 Cù lũ 8,333.33
20 22/08 18:20 URC_025 Cù lũ 3,333.33
21 22/08 18:20 C9650239 Cù lũ 8,333.33
22 22/08 18:20 GEPZ07QIU Cù lũ 8,333.33
23 22/08 18:20 KETEL44 Cù lũ 3,333.33
24 22/08 18:20 SPREMPY_44 Cù lũ 3,333.33
25 22/08 18:20 W0N0KR0M0 Cù lũ 16,666.66
26 22/08 18:20 LIDAHDEWA Cù lũ 33,333.33
27 22/08 18:20 SUGIONO14 Cù lũ 833.33
28 22/08 18:20 PADI088 Cù lũ 1,666.66
29 22/08 18:20 EVOGW3617Q Cù lũ 3,333.33
30 22/08 18:20 HEACKER08 Cù lũ 1,666.66
31 22/08 18:20 C03OET87999 Cù lũ 16,666.66
32 22/08 18:20 TECALATKAU Cù lũ 16,666.66
33 22/08 18:20 A1KUBRO Cù lũ 333.33
34 22/08 18:20 BORIL99 Cù lũ 3,333.33
35 22/08 18:20 B278D9A3 Cù lũ 83.33
36 22/08 18:20 MR_CIBALLA Cù lũ 3,333.33
37 22/08 18:20 MARLITA500 Cù lũ 8,333.33
38 22/08 18:20 M73V2IFLMI Cù lũ 8,333.33
39 22/08 18:20 KUNING2 Cù lũ 33,333.33
40 22/08 18:20 RANI155 Tứ quý 208,333.33
41 22/08 18:20 SI1P2 Cù lũ 8,333.33
42 22/08 18:20 PANDAVO Cù lũ 3,333.33
43 22/08 18:20 SILAU21 Cù lũ 8,333.33
44 22/08 18:20 SUYANTO02 Cù lũ 3,333.33
45 22/08 18:20 AYARI Cù lũ 1,666.66
46 22/08 18:20 KIPONG333 Cù lũ 8,333.33
47 22/08 18:20 NS12345678 Cù lũ 16,666.66
48 22/08 18:20 WINDRAW999 Cù lũ 16,666.66
49 22/08 18:20 MEGABOY111 Cù lũ 333.33
50 22/08 18:20 REGEREGE12 Cù lũ 333.33

Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.com.

Đây là 4 loại jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Giải thưởng của hệ thống đa jackpot trong thanpoker.com như sau :

1. Small Pure X 50 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 50 = 5,000)

2. Pure Large X 50 jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 50 = 5,000)

3. Double X 100 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 100 = 10,000)

4. Six Dewa X 6666 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 6666 = 666,600)

Trên đây là mô tả ngắn gọn về đa Jackpot thanpoker.com Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

TOP SIX DEWA
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 22/08 18:19 PU_TRA33 ENAM DEWA 1,111,000
2 22/08 18:02 GOPLUS ENAM DEWA 5,555,000
3 22/08 16:53 KIMMY04 ENAM DEWA 1,111,000
4 22/08 16:29 DAPEN366 ENAM DEWA 1,111,000
5 22/08 15:56 JATNIKAPKR ENAM DEWA 1,111,000
TOP DOUBLE
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 22/08 18:20 JAYA520 BALAK 16,666.66
2 22/08 18:16 GEBOS69 BALAK 166,666.66
3 22/08 18:15 SENSAL174 BALAK 166,666.66
4 22/08 18:13 FOUR190 BALAK 83,333.33
5 22/08 18:12 ENCEK21 BALAK 16,666.66
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 22/08 18:20 AYUKRIS2 LUCKY99 4,166.66
2 22/08 18:20 GRANDONG90 MURNI BESAR 83,333.33
3 22/08 18:20 JAYA520 BALAK 16,666.66
4 22/08 18:19 FOUR190 MURNI BESAR 41,666.66
5 22/08 18:19 PU_TRA33 MURNI ENAM 1,111,000
6 22/08 18:18 BANGJACK_4 MURNI KECIL 41,666.66
7 22/08 18:18 M44NTULL MURNI KECIL 41,666.66
8 22/08 18:17 STEMPEL99 LUCKY99 4,166.66
9 22/08 18:16 GEBOS69 BALAK 166,666.66
10 22/08 18:16 J9J9J9 MURNI KECIL 83,333.33
11 22/08 18:16 SIOMPIN85 MURNI BESAR 83,333.33
12 22/08 18:16 PROJOK878 MURNI BESAR 83,333.33
13 22/08 18:16 DJSNAKE MURNI KECIL 83,333.33
14 22/08 18:15 JHITHU MURNI KECIL 8,333.33
15 22/08 18:15 SENSAL174 BALAK 166,666.66
16 22/08 18:15 PIAN86X9 MURNI KECIL 83,333.33
17 22/08 18:14 R4ZK4AJA MURNI KECIL 83,333.33
18 22/08 18:14 OPHE554 MURNI KECIL 83,333.33
19 22/08 18:14 ANJING3399 MURNI BESAR 83,333.33
20 22/08 18:13 AWED37 MURNI BESAR 41,666.66
21 22/08 18:13 FOUR190 BALAK 83,333.33
22 22/08 18:13 JEPLIN99 MURNI BESAR 83,333.33
23 22/08 18:13 WIDODOW MURNI KECIL 83,333.33
24 22/08 18:12 YEDDY86 MURNI BESAR 41,666.66
25 22/08 18:12 D3NBAGUS99 MURNI KECIL 83,333.33
26 22/08 18:12 VIJAY282 MURNI BESAR 83,333.33
27 22/08 18:12 MENTO50 MURNI BESAR 83,333.33
28 22/08 18:12 ENCEK21 BALAK 16,666.66
29 22/08 18:11 PROJOK878 MURNI KECIL 41,666.66
30 22/08 18:11 CIVICTURBO MURNI KECIL 83,333.33
31 22/08 18:11 MOMOARY MURNI KECIL 41,666.66
32 22/08 18:11 JUNI27 LUCKY99 4,166.66
33 22/08 18:11 ARDI2078 MURNI KECIL 83,333.33
34 22/08 18:10 MAMAKZ MURNI BESAR 83,333.33
35 22/08 18:10 BIYA10 BALAK 166,666.66
36 22/08 18:10 SIOMPIN85 MURNI KECIL 83,333.33
37 22/08 18:09 GANTENG168 MURNI KECIL 83,333.33
38 22/08 18:08 ADINATA565 MURNI BESAR 83,333.33
39 22/08 18:08 FULLLGHOSH MURNI KECIL 8,333.33
40 22/08 18:08 OMH3CJNLWE MURNI KECIL 8,333.33
41 22/08 18:08 RANGGA99 BALAK 16,666.66
42 22/08 18:08 MAMAHH322 MURNI KECIL 83,333.33
43 22/08 18:06 VVIP7035 BALAK 166,666.66
44 22/08 18:06 CUMICANT MURNI KECIL 83,333.33
45 22/08 18:06 ALOVSI LUCKY99 4,166.66
46 22/08 18:06 LANCAR1927 MURNI KECIL 41,666.66
47 22/08 18:05 ASUKEREK87 MURNI KECIL 83,333.33
48 22/08 18:05 C4M4T MURNI BESAR 83,333.33
49 22/08 18:05 QNONG MURNI KECIL 8,333.33
50 22/08 18:05 D3NBAGUS99 MURNI KECIL 83,333.33

Hệ thống Ceme đa Jackpot

Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.
Jackpot được xem như là sự kết hợp cuat tất cả những lá bài của người chơi và dealer. Dealer nên mua nhiều jackpot của người chơi. Ví dụ: Nếu có 3 người đang ngồi chơi và dealer quyết định mua 100 CHIPS jackpot, trong khoảng thời gian này, Dealer đã mua jackpot là 3 X 100 = 300 CHIPS

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.com.

Đây là 4 loại jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Giải thưởng của hệ thống đa Jackpot trong thanpoker.com như sau:

 1. Small Pure X 50 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 50 = 5,000)
 2. Pure Large X 50 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 50 = 5,000)
 3. Double X 200 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 200 = 20,000)
 4. Six Dewa X 6666 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 6666 = 666,600)

Trên đây là mô tả ngắn gọn về đa Jackpot thanpoker.com Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

TOP SIX DEWA
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 22/08 18:15 SOPIYAN06 ENAM DEWA 1,111,000
2 22/08 18:12 IC3M4N ENAM DEWA 11,110,000
3 22/08 18:12 SATRIYA31 ENAM DEWA 11,110,000
4 22/08 18:10 DEVIN24 ENAM DEWA 1,111,000
5 22/08 18:10 BOJOGLK007 ENAM DEWA 11,110,000
TOP DOUBLE
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 22/08 18:20 BCA40 BALAK 333,333.33
2 22/08 18:20 CUPEZ19 BALAK 166,666.66
3 22/08 18:20 IRFANJPP BALAK 166,666.66
4 22/08 18:20 U125Z BALAK 33,333.33
5 22/08 18:20 PUTBIAN08 BALAK 166,666.66
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 22/08 18:20 BCA40 BALAK 333,333.33
2 22/08 18:20 CUPEZ19 BALAK 166,666.66
3 22/08 18:20 MARCHELO MURNI KECIL 83,333.33
4 22/08 18:20 FAJAR919 MURNI KECIL 83,333.33
5 22/08 18:20 O9RK6TDAOH MURNI BESAR 83,333.33
6 22/08 18:20 IRFANJPP BALAK 166,666.66
7 22/08 18:20 U125Z BALAK 33,333.33
8 22/08 18:20 RKLINSMAN MURNI BESAR 83,333.33
9 22/08 18:20 AFFI23 MURNI KECIL 41,666.66
10 22/08 18:20 PUTBIAN08 BALAK 166,666.66
11 22/08 18:20 VANVIC27 MURNI KECIL 41,666.66
12 22/08 18:20 UFGAN889 MURNI KECIL 41,666.66
13 22/08 18:20 QQBOSKUQQ BALAK 333,333.33
14 22/08 18:20 DZEC0W MURNI KECIL 41,666.66
15 22/08 18:20 WIROSABLE2 MURNI KECIL 8,333.33
16 22/08 18:20 DZEC0W MURNI KECIL 41,666.66
17 22/08 18:20 CGPONLINE MURNI BESAR 83,333.33
18 22/08 18:20 ADOBE99 MURNI BESAR 41,666.66
19 22/08 18:20 S4BU12 BALAK 33,333.33
20 22/08 18:20 JOKERRPKQ MURNI BESAR 8,333.33
21 22/08 18:20 TATO221 BALAK 333,333.33
22 22/08 18:19 MIRIT1984 BALAK 333,333.33
23 22/08 18:19 XEXE17 BALAK 333,333.33
24 22/08 18:19 STEVAN17 MURNI BESAR 41,666.66
25 22/08 18:19 HAMID881 MURNI BESAR 83,333.33
26 22/08 18:19 ALIAS93885 MURNI KECIL 83,333.33
27 22/08 18:19 MIRIT1984 MURNI KECIL 83,333.33
28 22/08 18:19 AMELIA051 MURNI KECIL 41,666.66
29 22/08 18:19 ADAM6DVL MURNI BESAR 83,333.33
30 22/08 18:19 MUDHOFAR MURNI KECIL 83,333.33
31 22/08 18:19 OLLENG123 MURNI KECIL 83,333.33
32 22/08 18:19 NAMBORU29 MURNI KECIL 83,333.33
33 22/08 18:19 LAURAFANO MURNI KECIL 8,333.33
34 22/08 18:19 HENGDEN88 BALAK 333,333.33
35 22/08 18:19 B82N1972791 BALAK 333,333.33
36 22/08 18:19 BTR371 MURNI BESAR 83,333.33
37 22/08 18:19 MANDANYUIK MURNI KECIL 8,333.33
38 22/08 18:19 RKLINSMAN MURNI BESAR 83,333.33
39 22/08 18:19 ALDIALDI03 MURNI KECIL 83,333.33
40 22/08 18:19 C402322 MURNI KECIL 8,333.33
41 22/08 18:19 AKA13_ MURNI KECIL 83,333.33
42 22/08 18:19 SUMKID MURNI KECIL 83,333.33
43 22/08 18:18 YONO6699 MURNI KECIL 83,333.33
44 22/08 18:18 REZ15 MURNI KECIL 83,333.33
45 22/08 18:18 JEDONG420 MURNI KECIL 41,666.66
46 22/08 18:18 PABLO804 MURNI BESAR 41,666.66
47 22/08 18:18 KEBET08 MURNI KECIL 8,333.33
48 22/08 18:18 JENIUS100 MURNI KECIL 8,333.33
49 22/08 18:18 ANJIG888 MURNI BESAR 83,333.33
50 22/08 18:18 TERHOKY99 BALAK 166,666.66