Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.com

Đó là 4 jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Phần thưởng của hệ thống đa Jackpot trong thanpoker.com như theo dõi:

1. Cù lũ X 10 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 10 = 10,000)

2. Tứ quý X 250 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 250 = 250,000)

3. Sảnh đồng chất x 1,200 giá jackpot

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chipslà: 1000 X 1,200 = 1,200,000)

4. Thùng phá sảnh X 10,000 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips Là: 1000 X 10,000 = 10,000,000)

5. Siêu thùng phá sảnh X 30,000 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 30,000 = 30,000,000)


Ghi chú:

Phải có ít nhất 2 người chơi đặt cược đến khi hạ bài thì người chơi mới có thể thắng Jackpot. Nếu tất cả các người chơi bỏ bài, bạn sẽ không đủ điều kiện nhân thưởng Jackpot

Điều kiện:

Cù lũ là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá kết họp lại thành 1 bộ ba lá và 1 cặp. Ví dụ: 3 lá số 10 và 2 lá số 5.

Tứ quý là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá kết họp lại thành 4 lá bài có cùng số and 1 lá bài bất kỳ. Ví dụ: bạn lấy 4 lá bài số 3 (3-s, 3-h, 3-c, 3-d) và 1 lá bài bất kỳ.

Sảnh đồng chất ilà điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá có cùng chất và giá trị liên tiếp. Ví dụ: bạn có 5 lá bài liên tiếp là 5-h, 6-h, 7-h, 8-h, 9-h 10-h.

Thùng phá sảnh là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá có cùng chất và giá trị liên tiếp với lá bài nhỏ nhất là số 10. Ví dụ: 10-s, J-s, Q-s, K-s, và A-s.

Siêu thùng phá sảnh là điều kiện mà trong đó 2 lá bài bạn có trong tay kết hợp với 3 lá bài đầu tiên được mở trên bàn là thùng phá sảnh. Ví dụ: 2 lá bài đầu tiên của bạn là 10-s và Q-s và 3 lá tiếp theo trên bàn là J-s, K-s, và A-s.

trên đây là phần mô tả ngắn gọn về đa jackpot thanpoker.com. Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

Siêu thùng phá sảnh
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
Thùng phá sảnh
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 14/07 17:30 DWRUC1 Thùng phá sảnh 8,333,333.33
2 14/07 01:32 LOLA88888 Thùng phá sảnh 16,666,666.66
3 13/07 15:39 SYIF27 Thùng phá sảnh 16,666,666.66
Sảnh đồng chất
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 15/07 03:41 PXC9BN8Q1G Sảnh đồng chất 1,000,000
2 15/07 01:44 SINOGHONZ Sảnh đồng chất 4,000,000
3 14/07 09:18 UNYILMAD3P Sảnh đồng chất 1,000,000
4 14/07 02:07 WESTERLING Sảnh đồng chất 4,000,000
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 15/07 07:53 CF72E617 833.33
2 15/07 07:53 B4NT1N99 1,666.66
3 15/07 07:53 ARIMENANG9 833.33
4 15/07 07:53 KEBOGIRO69 1,666.66
5 15/07 07:53 BAKRI1982 1,666.66
6 15/07 07:52 DANIJUNAI 1,666.66
7 15/07 07:52 DINI898 833.33
8 15/07 07:52 RISKYSURAT 833.33
9 15/07 07:52 PENGILING 333.33
10 15/07 07:52 4ROT8KRHEF 1,666.66
11 15/07 07:52 TERAHDAH 833.33
12 15/07 07:52 KANGBECA08 833.33
13 15/07 07:52 KLOMPENN99 166.66
14 15/07 07:52 Q5ZU8PNJ8N 166.66
15 15/07 07:52 HOBI_JUDI 333.33
16 15/07 07:52 SUBASI01 166.66
17 15/07 07:52 IYIAK18 833.33
18 15/07 07:52 GUI22 833.33
19 15/07 07:52 POTAL88 833.33
20 15/07 07:52 ANDI25ZZ 1,666.66
21 15/07 07:52 CA13261B 166.66
22 15/07 07:52 BAGUS_789 333.33
23 15/07 07:52 D1EC041A 333.33
24 15/07 07:52 NISA3007 1,666.66
25 15/07 07:52 ZURY999 833.33
26 15/07 07:52 MASTERN88 333.33
27 15/07 07:52 PELERAS 333.33
28 15/07 07:52 CBR29 1,666.66
29 15/07 07:52 BEHGUSSS12 333.33
30 15/07 07:52 BK3GANTA 166.66
31 15/07 07:52 FAA5F5D5 333.33
32 15/07 07:52 F3RKHUC104 833.33
33 15/07 07:52 B4NT1N99 1,666.66
34 15/07 07:52 APTIRAWAN 166.66
35 15/07 07:52 G04CCE7C57A242 166.66
36 15/07 07:52 SMDQQ 166.66
37 15/07 07:52 DHEVANO 333.33
38 15/07 07:52 JENALTEA 833.33
39 15/07 07:52 FAVO99 333.33
40 15/07 07:52 KRIBOO8 333.33
41 15/07 07:52 NOUBA99 333.33
42 15/07 07:52 DRA1424 333.33
43 15/07 07:52 DINI898 833.33
44 15/07 07:52 KUP4N969 833.33
45 15/07 07:52 SEJATI27 333.33
46 15/07 07:52 KASEADE321 333.33
47 15/07 07:52 MATES021 333.33
48 15/07 07:52 D3EB1082 333.33
49 15/07 07:52 DANIIS88 3,333.33
50 15/07 07:51 SELOWHE46 3,333.33

Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.com.

Đây là 4 loại jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Giải thưởng của hệ thống đa jackpot trong thanpoker.com như sau :

1. Small Pure X 50 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 50 = 5,000)

2. Pure Large X 50 jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 50 = 5,000)

3. Double X 100 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 100 = 10,000)

4. Six Dewa X 6666 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 6666 = 666,600)

Trên đây là mô tả ngắn gọn về đa Jackpot thanpoker.com Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

TOP SIX DEWA
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 15/07 05:54 SIDENDAM SIX GOD 166.66
2 15/07 04:16 ARB89B249 SIX GOD 1,666.66
3 15/07 04:14 PASMING99 SIX GOD 1,666.66
4 15/07 04:10 PIDRI321 SIX GOD 833.33
5 15/07 03:36 KULKASBARU SIX GOD 1,666.66
TOP DOUBLE
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 15/07 07:52 DEWITUNIY TWINS 166.66
2 15/07 07:52 UWENTEA TWINS 833.33
3 15/07 07:48 NGEWE_07 TWINS 1,666.66
4 15/07 07:47 SARIMON8 TWINS 1,666.66
5 15/07 07:46 BAJANGLAUK TWINS 833.33
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 15/07 07:53 AZAIZI888 PURE BIG 166.66
2 15/07 07:52 DEWITUNIY TWINS 166.66
3 15/07 07:52 UWENTEA TWINS 833.33
4 15/07 07:52 M4RY4T444 PURE SMALL 833.33
5 15/07 07:51 C55INDI97520 PURE BIG 166.66
6 15/07 07:51 SUBERR99 PURE BIG 1,666.66
7 15/07 07:51 AGATS01 PURE SMALL 1,666.66
8 15/07 07:51 SARMILI88 PURE BIG 833.33
9 15/07 07:51 ASLIONG51 PURE SMALL 1,666.66
10 15/07 07:50 SINGA1711 PURE SMALL 166.66
11 15/07 07:50 D73E49D4C7560 PURE BIG 1,666.66
12 15/07 07:50 SIOHOALU PURE BIG 1,666.66
13 15/07 07:50 B1J1KONDOR PURE BIG 1,666.66
14 15/07 07:48 KON_TO11 PURE BIG 166.66
15 15/07 07:48 EBHYJAKKY1 PURE SMALL 833.33
16 15/07 07:48 BALOLO4238 PURE BIG 1,666.66
17 15/07 07:48 NGEWE_07 TWINS 1,666.66
18 15/07 07:48 D79156BT PURE SMALL 1,666.66
19 15/07 07:47 ALQIFARI91 PURE BIG 1,666.66
20 15/07 07:47 G286F3280D5236 PURE SMALL 833.33
21 15/07 07:47 SARIMON8 TWINS 1,666.66
22 15/07 07:46 J4KC PURE SMALL 833.33
23 15/07 07:46 BANDIT72 PURE SMALL 1,666.66
24 15/07 07:46 BAJANGLAUK TWINS 833.33
25 15/07 07:46 D79156BT PURE BIG 1,666.66
26 15/07 07:45 B0OM10_ PURE BIG 166.66
27 15/07 07:45 KUYANG69 PURE SMALL 1,666.66
28 15/07 07:44 NDIL92 PURE BIG 833.33
29 15/07 07:44 SS0201831462 PURE SMALL 166.66
30 15/07 07:44 ANGSAP PURE SMALL 1,666.66
31 15/07 07:44 KOMO0279 TWINS 833.33
32 15/07 07:44 MAISKIH01 TWINS 1,666.66
33 15/07 07:43 FREDRICK21 PURE SMALL 833.33
34 15/07 07:43 UUS8888 PURE BIG 166.66
35 15/07 07:43 WHA08BURIK007 PURE BIG 166.66
36 15/07 07:43 TONNY PURE BIG 1,666.66
37 15/07 07:43 PASA091 PURE SMALL 1,666.66
38 15/07 07:43 ACIL1010 PURE BIG 1,666.66
39 15/07 07:42 NGEWE_07 TWINS 1,666.66
40 15/07 07:42 HARIMAU14 PURE BIG 833.33
41 15/07 07:42 ROSID1987 PURE BIG 166.66
42 15/07 07:42 THOBING212 PURE SMALL 166.66
43 15/07 07:42 ALLINQQQ PURE SMALL 833.33
44 15/07 07:42 NGEWE_07 PURE BIG 1,666.66
45 15/07 07:42 BGTONI202 PURE BIG 166.66
46 15/07 07:42 XXPUMVJAFH PURE SMALL 166.66
47 15/07 07:42 WAILEY PURE SMALL 833.33
48 15/07 07:42 IMRANHK TWINS 1,666.66
49 15/07 07:41 JPOT66 PURE BIG 1,666.66
50 15/07 07:40 ENDOET700 TWINS 833.33

Hệ thống Ceme đa Jackpot

Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.
Jackpot được xem như là sự kết hợp cuat tất cả những lá bài của người chơi và dealer. Dealer nên mua nhiều jackpot của người chơi. Ví dụ: Nếu có 3 người đang ngồi chơi và dealer quyết định mua 100 CHIPS jackpot, trong khoảng thời gian này, Dealer đã mua jackpot là 3 X 100 = 300 CHIPS

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.com.

Đây là 4 loại jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Giải thưởng của hệ thống đa Jackpot trong thanpoker.com như sau:

 1. Small Pure X 50 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 50 = 5,000)
 2. Pure Large X 50 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 50 = 5,000)
 3. Double X 150 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 150 = 15,000)
 4. Six Dewa X 6666 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 6666 = 666,600)

Trên đây là mô tả ngắn gọn về đa Jackpot thanpoker.com Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

TOP SIX DEWA
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 15/07 07:43 ZAMANEDAN8 SIX GOD 1,666.66
2 15/07 07:36 JPDEWA93 SIX GOD 833.33
3 15/07 07:16 N5060AP SIX GOD 166.66
4 15/07 06:52 BANG_THIN SIX GOD 1,666.66
5 15/07 06:51 GEDUR SIX GOD 1,666.66
TOP DOUBLE
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 15/07 07:53 BASUK1 TWINS 166.66
2 15/07 07:52 ASNAHQQ TWINS 833.33
3 15/07 07:52 HOME_150 TWINS 1,666.66
4 15/07 07:51 A203B508641731 TWINS 1,666.66
5 15/07 07:51 GARONG_1 TWINS 833.33
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 15/07 07:53 AMMEL23 PURE BIG 166.66
2 15/07 07:53 BANG_THIN PURE BIG 1,666.66
3 15/07 07:53 BALIKNO PURE SMALL 1,666.66
4 15/07 07:53 KELOR15 PURE SMALL 1,666.66
5 15/07 07:53 BASUK1 TWINS 166.66
6 15/07 07:52 ANA_ROFIKK PURE BIG 166.66
7 15/07 07:52 AYOMASKU PURE SMALL 833.33
8 15/07 07:52 BHOP9080 PURE SMALL 1,666.66
9 15/07 07:52 ASNAHQQ TWINS 833.33
10 15/07 07:52 MARCOP PURE SMALL 166.66
11 15/07 07:52 BODENX1 PURE SMALL 833.33
12 15/07 07:52 B69ADECEAF0434 PURE SMALL 1,666.66
13 15/07 07:52 F20AAM439 PURE SMALL 1,666.66
14 15/07 07:52 F20AAM439 PURE SMALL 1,666.66
15 15/07 07:52 TIT21 PURE SMALL 1,666.66
16 15/07 07:52 KINTONG PURE BIG 166.66
17 15/07 07:52 BD3ECDB6 PURE SMALL 166.66
18 15/07 07:52 SASA31 PURE BIG 1,666.66
19 15/07 07:52 HOME_150 TWINS 1,666.66
20 15/07 07:51 A203B508641731 TWINS 1,666.66
21 15/07 07:51 DROP200 PURE SMALL 833.33
22 15/07 07:51 HALIM7617 PURE SMALL 833.33
23 15/07 07:51 GARONG_1 TWINS 833.33
24 15/07 07:51 DHE9922 PURE SMALL 166.66
25 15/07 07:51 HOME_150 PURE SMALL 1,666.66
26 15/07 07:51 A203B508641731 PURE BIG 1,666.66
27 15/07 07:51 WANIUDAG19 PURE BIG 1,666.66
28 15/07 07:51 HRK621 TWINS 1,666.66
29 15/07 07:51 WPA10SHERLINA TWINS 1,666.66
30 15/07 07:50 GAYOTAKE PURE SMALL 1,666.66
31 15/07 07:50 SISWADI PURE SMALL 1,666.66
32 15/07 07:50 JPDEWA93 PURE BIG 833.33
33 15/07 07:50 JHOIN45 PURE BIG 1,666.66
34 15/07 07:50 A53NJHO909 PURE BIG 1,666.66
35 15/07 07:50 THAHIR000 TWINS 833.33
36 15/07 07:50 WOLES_92 PURE SMALL 166.66
37 15/07 07:50 B05_6414U PURE SMALL 1,666.66
38 15/07 07:50 W00NK PURE SMALL 1,666.66
39 15/07 07:50 EJM013 PURE SMALL 1,666.66
40 15/07 07:50 KHAJOKS18 PURE SMALL 1,666.66
41 15/07 07:50 PURNAMA013 PURE SMALL 833.33
42 15/07 07:49 OKUS3 TWINS 1,666.66
43 15/07 07:49 IGEDEA671 TWINS 1,666.66
44 15/07 07:49 KGF1CD3J6J TWINS 166.66
45 15/07 07:49 VVX1TCMSED TWINS 1,666.66
46 15/07 07:49 ANIOX6TAZY PURE BIG 166.66
47 15/07 07:49 IKATAN PURE BIG 166.66
48 15/07 07:49 NURJR21 PURE SMALL 833.33
49 15/07 07:49 S0NY PURE SMALL 1,666.66
50 15/07 07:49 HRK621 PURE BIG 1,666.66