Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.com

Đó là 4 jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Phần thưởng của hệ thống đa Jackpot trong thanpoker.com như theo dõi:

1. Cù lũ X 10 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 10 = 10,000)

2. Tứ quý X 250 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 250 = 250,000)

3. Sảnh đồng chất x 1,200 giá jackpot

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chipslà: 1000 X 1,200 = 1,200,000)

4. Thùng phá sảnh X 10,000 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips Là: 1000 X 10,000 = 10,000,000)

5. Siêu thùng phá sảnh X 30,000 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 30,000 = 30,000,000)


Ghi chú:

Phải có ít nhất 2 người chơi đặt cược đến khi hạ bài thì người chơi mới có thể thắng Jackpot. Nếu tất cả các người chơi bỏ bài, bạn sẽ không đủ điều kiện nhân thưởng Jackpot

Điều kiện:

Cù lũ là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá kết họp lại thành 1 bộ ba lá và 1 cặp. Ví dụ: 3 lá số 10 và 2 lá số 5.

Tứ quý là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá kết họp lại thành 4 lá bài có cùng số and 1 lá bài bất kỳ. Ví dụ: bạn lấy 4 lá bài số 3 (3-s, 3-h, 3-c, 3-d) và 1 lá bài bất kỳ.

Sảnh đồng chất ilà điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá có cùng chất và giá trị liên tiếp. Ví dụ: bạn có 5 lá bài liên tiếp là 5-h, 6-h, 7-h, 8-h, 9-h 10-h.

Thùng phá sảnh là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá có cùng chất và giá trị liên tiếp với lá bài nhỏ nhất là số 10. Ví dụ: 10-s, J-s, Q-s, K-s, và A-s.

Siêu thùng phá sảnh là điều kiện mà trong đó 2 lá bài bạn có trong tay kết hợp với 3 lá bài đầu tiên được mở trên bàn là thùng phá sảnh. Ví dụ: 2 lá bài đầu tiên của bạn là 10-s và Q-s và 3 lá tiếp theo trên bàn là J-s, K-s, và A-s.

trên đây là phần mô tả ngắn gọn về đa jackpot thanpoker.com. Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

Siêu thùng phá sảnh
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
Thùng phá sảnh
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 10/08 06:12 C60O666860 Thùng phá sảnh 33,333,333.33
Sảnh đồng chất
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 10/08 10:51 MKOBVOP0DO Sảnh đồng chất 2,000,000
2 09/08 21:55 A961F853 Sảnh đồng chất 4,000,000
3 09/08 21:15 A961F853 Sảnh đồng chất 4,000,000
4 09/08 20:51 A961F853 Sảnh đồng chất 2,000,000
5 09/08 20:41 REAL_VIP Sảnh đồng chất 4,000,000
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 10/08 11:29 BETA7227 1,666.66
2 10/08 11:29 VANKOD 1,666.66
3 10/08 11:29 DUODUOFUI 833.33
4 10/08 11:29 C5E2739A 333.33
5 10/08 11:29 RAGAVIP_99 333.33
6 10/08 11:29 ANTIANJING 333.33
7 10/08 11:29 DISCO19 3,333.33
8 10/08 11:29 YOUGOLD2 833.33
9 10/08 11:29 BCADUA 1,666.66
10 10/08 11:29 TAKADA11 166.66
11 10/08 11:29 F25B099AE3D241 333.33
12 10/08 11:28 MATARAM15 833.33
13 10/08 11:28 HEN2333 833.33
14 10/08 11:28 LINGUIS24 833.33
15 10/08 11:28 MBAH33 333.33
16 10/08 11:28 LUCKGKAWI9 333.33
17 10/08 11:28 AWB01 3,333.33
18 10/08 11:28 D29DCE2C22E274 1,666.66
19 10/08 11:28 SAMSU12341 833.33
20 10/08 11:28 TUALI9424 166.66
21 10/08 11:28 JQKE1D0FEA 83.33
22 10/08 11:28 ARIFZZS 1,666.66
23 10/08 11:28 FATAS 833.33
24 10/08 11:28 VIP_YOGA 166.66
25 10/08 11:28 HBAGABAGA7 833.33
26 10/08 11:28 ZIORO 333.33
27 10/08 11:28 E17UQIU13103 83.33
28 10/08 11:28 B0HAY192 166.66
29 10/08 11:28 OKEBOS97 333.33
30 10/08 11:28 JAMBUDR 1,666.66
31 10/08 11:28 YOSUADPK 3,333.33
32 10/08 11:28 CEPOT77 333.33
33 10/08 11:28 DEDES66 833.33
34 10/08 11:28 BEGO89 333.33
35 10/08 11:28 XB12SLBAK 333.33
36 10/08 11:28 GALANGSAT 833.33
37 10/08 11:28 SOGEM11 1,666.66
38 10/08 11:28 OPELIA71 333.33
39 10/08 11:28 RADIANCE88 833.33
40 10/08 11:28 BIEWAK111 833.33
41 10/08 11:28 VERRI30 1,666.66
42 10/08 11:28 GUN_GUNZ88 333.33
43 10/08 11:28 FANIDAFA20 166.66
44 10/08 11:28 ZOKI798 333.33
45 10/08 11:28 AJIZZ13 166.66
46 10/08 11:28 SULAWANWA 333.33
47 10/08 11:28 KACONGG1 166.66
48 10/08 11:28 A257DFD9E7F434 333.33
49 10/08 11:28 BAHAGIA15 1,666.66
50 10/08 11:28 HOKYABIS99 1,666.66

Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.com.

Đây là 4 loại jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Giải thưởng của hệ thống đa jackpot trong thanpoker.com như sau :

1. Small Pure X 50 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 50 = 5,000)

2. Pure Large X 50 jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 50 = 5,000)

3. Double X 100 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 100 = 10,000)

4. Six Dewa X 6666 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 6666 = 666,600)

Trên đây là mô tả ngắn gọn về đa Jackpot thanpoker.com Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

TOP SIX DEWA
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 10/08 11:18 DIVO86_ SIX GOD 1,666.66
2 10/08 11:07 D76C4378 SIX GOD 166.66
3 10/08 10:44 GUNDIL_SH SIX GOD 1,666.66
4 10/08 10:41 ADZRAVILLA SIX GOD 166.66
5 10/08 10:38 DAZAGO SIX GOD 1,666.66
TOP DOUBLE
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 10/08 11:28 RAJAWALISA TWINS 166.66
2 10/08 11:27 QHENZY TWINS 1,666.66
3 10/08 11:25 MCLERN TWINS 166.66
4 10/08 11:23 SUPERGILE0 TWINS 1,666.66
5 10/08 11:22 HAIMARIO TWINS 833.33
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 10/08 11:28 ANDONKS PURE BIG 166.66
2 10/08 11:28 HOLLOW889 PURE BIG 1,666.66
3 10/08 11:28 RAJAWALISA TWINS 166.66
4 10/08 11:28 AZKALCK PURE BIG 166.66
5 10/08 11:27 QHENZY TWINS 1,666.66
6 10/08 11:27 BIDIQ PURE SMALL 166.66
7 10/08 11:27 MADA4444 PURE BIG 166.66
8 10/08 11:27 KP1FATIR123 PURE BIG 833.33
9 10/08 11:27 ION55FHTF9Q PURE BIG 833.33
10 10/08 11:26 AMPUNBAANG PURE SMALL 1,666.66
11 10/08 11:26 AHMADSURY PURE BIG 1,666.66
12 10/08 11:26 TERAS998 PURE SMALL 833.33
13 10/08 11:25 MUTTT PURE BIG 833.33
14 10/08 11:25 FAJARPAPER PURE SMALL 833.33
15 10/08 11:25 JHONRY087 PURE BIG 1,666.66
16 10/08 11:25 JALANBARU9 PURE SMALL 166.66
17 10/08 11:25 MCLERN TWINS 166.66
18 10/08 11:25 WINDSGO PURE SMALL 1,666.66
19 10/08 11:24 ION55FHTF9Q PURE SMALL 166.66
20 10/08 11:24 TONGDOLAR1 PURE BIG 1,666.66
21 10/08 11:23 HOKYCOY06 PURE BIG 1,666.66
22 10/08 11:23 TONGDOLAR1 PURE SMALL 1,666.66
23 10/08 11:23 AJIE77 PURE BIG 166.66
24 10/08 11:23 SUPERGILE0 TWINS 1,666.66
25 10/08 11:23 KOKO1144 PURE BIG 1,666.66
26 10/08 11:23 ARY226 PURE BIG 833.33
27 10/08 11:22 HAIMARIO TWINS 833.33
28 10/08 11:22 CHOLEL1 PURE SMALL 166.66
29 10/08 11:22 DAZAGO TWINS 1,666.66
30 10/08 11:22 MEJIE PURE SMALL 1,666.66
31 10/08 11:22 PABETA999 TWINS 1,666.66
32 10/08 11:22 MAROCA88 PURE BIG 1,666.66
33 10/08 11:21 IONZ5KZZKDZ PURE BIG 166.66
34 10/08 11:21 WESPMF6SGA PURE BIG 833.33
35 10/08 11:21 B3J088 PURE BIG 1,666.66
36 10/08 11:21 PABETA999 TWINS 1,666.66
37 10/08 11:21 BOMKIFFUCH PURE BIG 1,666.66
38 10/08 11:21 CHOLEL1 PURE SMALL 166.66
39 10/08 11:21 HOOKI10 PURE BIG 1,666.66
40 10/08 11:21 KACER77 TWINS 833.33
41 10/08 11:20 AN4Y42 PURE SMALL 1,666.66
42 10/08 11:20 BAGOSDEWE TWINS 1,666.66
43 10/08 11:20 SUDINJP PURE BIG 1,666.66
44 10/08 11:20 QHENZY PURE BIG 1,666.66
45 10/08 11:19 CHIEL001 PURE BIG 166.66
46 10/08 11:19 MZ999999 PURE BIG 833.33
47 10/08 11:19 JUNET55 PURE BIG 1,666.66
48 10/08 11:19 NUTADARIS8 PURE SMALL 1,666.66
49 10/08 11:19 GOKU669 PURE BIG 166.66
50 10/08 11:19 G3NDON TWINS 166.66

Hệ thống Ceme đa Jackpot

Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.
Jackpot được xem như là sự kết hợp cuat tất cả những lá bài của người chơi và dealer. Dealer nên mua nhiều jackpot của người chơi. Ví dụ: Nếu có 3 người đang ngồi chơi và dealer quyết định mua 100 CHIPS jackpot, trong khoảng thời gian này, Dealer đã mua jackpot là 3 X 100 = 300 CHIPS

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.com.

Đây là 4 loại jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Giải thưởng của hệ thống đa Jackpot trong thanpoker.com như sau:

 1. Small Pure X 50 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 50 = 5,000)
 2. Pure Large X 50 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 50 = 5,000)
 3. Double X 150 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 150 = 15,000)
 4. Six Dewa X 6666 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 6666 = 666,600)

Trên đây là mô tả ngắn gọn về đa Jackpot thanpoker.com Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

TOP SIX DEWA
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 10/08 11:10 BIARTO SIX GOD 1,666.66
2 10/08 10:46 SIMBOLON69 SIX GOD 1,666.66
3 10/08 10:38 SAVES03 SIX GOD 1,666.66
4 10/08 10:33 ROBIULFI18 SIX GOD 833.33
5 10/08 10:30 ACF1BADA SIX GOD 166.66
TOP DOUBLE
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 10/08 11:29 KUKUT_SS TWINS 1,666.66
2 10/08 11:29 BANGIJENG9 TWINS 1,666.66
3 10/08 11:29 A0KX2RTI4L TWINS 1,666.66
4 10/08 11:28 GERUSGANS TWINS 166.66
5 10/08 11:28 TENGBOCHE TWINS 1,666.66
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 10/08 11:29 KUKUT_SS TWINS 1,666.66
2 10/08 11:29 BANGIJENG9 TWINS 1,666.66
3 10/08 11:29 A0KX2RTI4L TWINS 1,666.66
4 10/08 11:29 AS5DUR4 PURE SMALL 1,666.66
5 10/08 11:29 D4110AC1 PURE SMALL 1,666.66
6 10/08 11:29 AJAN1979 PURE BIG 1,666.66
7 10/08 11:29 NGANTANG PURE SMALL 1,666.66
8 10/08 11:29 ARSENAL182 PURE SMALL 1,666.66
9 10/08 11:29 ARSENAL182 PURE SMALL 1,666.66
10 10/08 11:28 ROYALL0607 PURE SMALL 1,666.66
11 10/08 11:28 BUBUH880 PURE BIG 833.33
12 10/08 11:28 VU6WWUWJSB PURE BIG 1,666.66
13 10/08 11:28 RYAN19000 PURE SMALL 166.66
14 10/08 11:28 LEPASBAJU PURE BIG 1,666.66
15 10/08 11:28 YOGALOBA PURE BIG 833.33
16 10/08 11:28 GERUSGANS TWINS 166.66
17 10/08 11:28 TENGBOCHE TWINS 1,666.66
18 10/08 11:28 KLOMANG123 PURE SMALL 166.66
19 10/08 11:28 WIN_CEMEQ9 PURE BIG 833.33
20 10/08 11:28 T20KMR8UCS PURE SMALL 1,666.66
21 10/08 11:28 ARTHO9 PURE SMALL 1,666.66
22 10/08 11:28 HRY78 PURE SMALL 1,666.66
23 10/08 11:28 VU6WWUWJSB PURE SMALL 1,666.66
24 10/08 11:28 NGANTANG PURE SMALL 1,666.66
25 10/08 11:28 ARSENAL182 PURE SMALL 1,666.66
26 10/08 11:28 1AHW7O8EYA PURE SMALL 166.66
27 10/08 11:28 WEED69 PURE BIG 1,666.66
28 10/08 11:28 VIAN112 PURE BIG 833.33
29 10/08 11:28 EVA PURE BIG 1,666.66
30 10/08 11:28 TEHTRIK99 PURE BIG 1,666.66
31 10/08 11:28 LOTS PURE BIG 1,666.66
32 10/08 11:28 BALEHOWIN9 PURE BIG 1,666.66
33 10/08 11:28 NSUH TWINS 833.33
34 10/08 11:28 GUDANG91 TWINS 1,666.66
35 10/08 11:27 QQBOWOFRAO TWINS 166.66
36 10/08 11:27 PABILAKK TWINS 1,666.66
37 10/08 11:27 ERLIN9999 PURE BIG 1,666.66
38 10/08 11:27 ROYALTY8 PURE BIG 833.33
39 10/08 11:27 ROYALTY8 PURE BIG 833.33
40 10/08 11:27 ARIEZONA27 PURE SMALL 166.66
41 10/08 11:27 ONKY666 PURE SMALL 833.33
42 10/08 11:27 ALAMGAIB77 PURE BIG 1,666.66
43 10/08 11:27 HM13 PURE BIG 1,666.66
44 10/08 11:27 HM13 PURE BIG 1,666.66
45 10/08 11:27 TROYMINEVA PURE BIG 1,666.66
46 10/08 11:27 BUBUH880 PURE BIG 166.66
47 10/08 11:27 VU6WWUWJSB PURE BIG 1,666.66
48 10/08 11:27 DEVILBLADE TWINS 1,666.66
49 10/08 11:27 KINCE11 TWINS 1,666.66
50 10/08 11:27 AWANLANGI PURE BIG 833.33