Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.com

Đó là 4 jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Phần thưởng của hệ thống đa Jackpot trong thanpoker.com như theo dõi:

1. Cù lũ X 10 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 10 = 10,000)

2. Tứ quý X 250 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 250 = 250,000)

3. Sảnh đồng chất x 1,200 giá jackpot

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chipslà: 1000 X 1,200 = 1,200,000)

4. Thùng phá sảnh X 10,000 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips Là: 1000 X 10,000 = 10,000,000)

5. Siêu thùng phá sảnh X 30,000 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 30,000 = 30,000,000)


Ghi chú:

Phải có ít nhất 2 người chơi đặt cược đến khi hạ bài thì người chơi mới có thể thắng Jackpot. Nếu tất cả các người chơi bỏ bài, bạn sẽ không đủ điều kiện nhân thưởng Jackpot

Điều kiện:

Cù lũ là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá kết họp lại thành 1 bộ ba lá và 1 cặp. Ví dụ: 3 lá số 10 và 2 lá số 5.

Tứ quý là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá kết họp lại thành 4 lá bài có cùng số and 1 lá bài bất kỳ. Ví dụ: bạn lấy 4 lá bài số 3 (3-s, 3-h, 3-c, 3-d) và 1 lá bài bất kỳ.

Sảnh đồng chất ilà điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá có cùng chất và giá trị liên tiếp. Ví dụ: bạn có 5 lá bài liên tiếp là 5-h, 6-h, 7-h, 8-h, 9-h 10-h.

Thùng phá sảnh là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá có cùng chất và giá trị liên tiếp với lá bài nhỏ nhất là số 10. Ví dụ: 10-s, J-s, Q-s, K-s, và A-s.

Siêu thùng phá sảnh là điều kiện mà trong đó 2 lá bài bạn có trong tay kết hợp với 3 lá bài đầu tiên được mở trên bàn là thùng phá sảnh. Ví dụ: 2 lá bài đầu tiên của bạn là 10-s và Q-s và 3 lá tiếp theo trên bàn là J-s, K-s, và A-s.

trên đây là phần mô tả ngắn gọn về đa jackpot thanpoker.com. Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

Siêu thùng phá sảnh
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 20/09 16:49 OBI251 Siêu thùng phá sảnh 2,500,000
2 20/09 14:43 VAR212 Siêu thùng phá sảnh 10,000,000
3 20/09 14:18 KANG_4W4Y Siêu thùng phá sảnh 2,500,000
4 20/09 10:33 GNUWIK Siêu thùng phá sảnh 10,000,000
5 20/09 06:51 DARMA15 Siêu thùng phá sảnh 25,000,000
Thùng phá sảnh
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 20/09 16:36 PAKTARNO04 Thùng phá sảnh 3,333,333.33
2 20/09 16:30 FUCCK Thùng phá sảnh 1,666,666.66
3 20/09 16:23 SPGRAYA Thùng phá sảnh 8,333,333.33
4 20/09 16:11 HERUU889 Thùng phá sảnh 3,333,333.33
5 20/09 16:07 DARE018 Thùng phá sảnh 1,666,666.66
Sảnh đồng chất
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 20/09 16:50 KACUH Sảnh đồng chất 400,000
2 20/09 16:50 D73LA123202 Sảnh đồng chất 400,000
3 20/09 16:47 D98NA188769 Sảnh đồng chất 400,000
4 20/09 16:47 8IUXZK6POA Sảnh đồng chất 200,000
5 20/09 16:47 ZETA99 Sảnh đồng chất 1,000,000
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 20/09 16:51 HEARTBLACK Cù lũ 3,333.33
2 20/09 16:51 MBOXA333 Cù lũ 333.33
3 20/09 16:51 KEVIN9977 Tứ quý 83,333.33
4 20/09 16:51 WARIKK Tứ quý 333.33
5 20/09 16:51 ANCES87 Cù lũ 8,333.33
6 20/09 16:50 RCK03 Cù lũ 8,333.33
7 20/09 16:50 KACUH Sảnh đồng chất 400,000
8 20/09 16:50 AUDYBILQIS Cù lũ 8,333.33
9 20/09 16:50 LANANG004 Cù lũ 3,333.33
10 20/09 16:50 AR1904 Cù lũ 333.33
11 20/09 16:50 ZAENAL210 Cù lũ 166.66
12 20/09 16:50 BETWIN89 Cù lũ 3,333.33
13 20/09 16:50 MANTAPEA08 Cù lũ 3,333.33
14 20/09 16:50 J033 Cù lũ 3,333.33
15 20/09 16:50 AYUB17 Cù lũ 3,333.33
16 20/09 16:50 MICIIDIT01 Cù lũ 8,333.33
17 20/09 16:50 YANDI58 Tứ quý 208,333.33
18 20/09 16:50 J4G0SLALU Cù lũ 8,333.33
19 20/09 16:50 RAYHAN006 Cù lũ 3,333.33
20 20/09 16:50 CEMPE212 Cù lũ 3,333.33
21 20/09 16:50 BOBBYRNT Cù lũ 3,333.33
22 20/09 16:50 KRISNOBI Cù lũ 333.33
23 20/09 16:50 ADEL1985 Cù lũ 333.33
24 20/09 16:50 KOKOL21 Cù lũ 1,666.66
25 20/09 16:50 WIBOY Cù lũ 8,333.33
26 20/09 16:50 RESTUIBU19 Tứ quý 83,333.33
27 20/09 16:50 DALGADAL Cù lũ 1,666.66
28 20/09 16:50 ENDHUT35 Cù lũ 8,333.33
29 20/09 16:50 A51JTUBOLA58 Cù lũ 3,333.33
30 20/09 16:50 POKEMONJNE Cù lũ 8,333.33
31 20/09 16:50 IRWANASG Cù lũ 3,333.33
32 20/09 16:50 PTK9TMEPA4 Cù lũ 8,333.33
33 20/09 16:50 SIJUKSUUM Tứ quý 83,333.33
34 20/09 16:50 KAWOK8899 Cù lũ 16,666.66
35 20/09 16:50 LA_BOOL Cù lũ 3,333.33
36 20/09 16:50 ERI6969 Cù lũ 8,333.33
37 20/09 16:50 B40ARANG8898 Cù lũ 8,333.33
38 20/09 16:50 D73LA123202 Sảnh đồng chất 400,000
39 20/09 16:50 C50KING07752 Cù lũ 8,333.33
40 20/09 16:50 JOETONG Cù lũ 333.33
41 20/09 16:50 S45PERECOL Cù lũ 333.33
42 20/09 16:50 RUSUH12 Cù lũ 8,333.33
43 20/09 16:50 IZ241312 Cù lũ 33,333.33
44 20/09 16:50 ZBXFOHYKV6 Cù lũ 8,333.33
45 20/09 16:50 BEST_ Cù lũ 1,666.66
46 20/09 16:50 YYSZYFTN9S Cù lũ 1,666.66
47 20/09 16:50 BIJI121 Cù lũ 8,333.33
48 20/09 16:50 SHIFA420 Cù lũ 8,333.33
49 20/09 16:50 MASYOE Cù lũ 3,333.33
50 20/09 16:50 COMBI90 Cù lũ 1,666.66

Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.com.

Đây là 4 loại jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Giải thưởng của hệ thống đa jackpot trong thanpoker.com như sau :

1. Small Pure X 50 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 50 = 5,000)

2. Pure Large X 50 jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 50 = 5,000)

3. Double X 100 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 100 = 10,000)

4. Six Dewa X 6666 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 6666 = 666,600)

Trên đây là mô tả ngắn gọn về đa Jackpot thanpoker.com Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

TOP SIX DEWA
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 20/09 12:59 BANPOL_AJA ENAM DEWA 11,110,000
2 20/09 12:06 TITITLOYO ENAM DEWA 11,110,000
3 20/09 10:59 HAKUNA23 ENAM DEWA 11,110,000
4 20/09 09:02 JEMINAH17 ENAM DEWA 11,110,000
5 20/09 06:27 HANUNGRUDI ENAM DEWA 11,110,000
TOP DOUBLE
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 20/09 16:50 UYU6NG BALAK 83,333.33
2 20/09 16:47 BEBEC98 BALAK 83,333.33
3 20/09 16:44 GRABFOOD45 BALAK 16,666.66
4 20/09 16:43 PEXXCOY BALAK 16,666.66
5 20/09 16:42 JOHAN72388 BALAK 83,333.33
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 20/09 16:50 UYU6NG BALAK 83,333.33
2 20/09 16:50 GUS9898 MURNI KECIL 83,333.33
3 20/09 16:49 XITABU MURNI BESAR 83,333.33
4 20/09 16:49 JANGKUNG98 MURNI KECIL 8,333.33
5 20/09 16:49 ASEP557 MURNI KECIL 83,333.33
6 20/09 16:49 NEVADAMAN9 MURNI KECIL 83,333.33
7 20/09 16:49 UJINYALI87 MURNI BESAR 83,333.33
8 20/09 16:49 PANJUL0 MURNI KECIL 41,666.66
9 20/09 16:49 FORTUNA12 MURNI KECIL 83,333.33
10 20/09 16:48 EPINHOKI99 MURNI BESAR 83,333.33
11 20/09 16:47 BEBEC98 BALAK 83,333.33
12 20/09 16:47 RJUDI999 LUCKY99 333,333.33
13 20/09 16:46 SEMURAYAM_ MURNI BESAR 83,333.33
14 20/09 16:46 RUBEN90 MURNI BESAR 8,333.33
15 20/09 16:45 SITUBATU77 MURNI BESAR 41,666.66
16 20/09 16:44 VEYZ92 MURNI BESAR 83,333.33
17 20/09 16:44 GRABFOOD45 BALAK 16,666.66
18 20/09 16:44 BG6410H MURNI KECIL 41,666.66
19 20/09 16:44 ROZIROMA MURNI BESAR 41,666.66
20 20/09 16:44 KARCA99 MURNI BESAR 41,666.66
21 20/09 16:43 PEXXCOY BALAK 16,666.66
22 20/09 16:43 SULTANSATU MURNI BESAR 8,333.33
23 20/09 16:42 JOHAN72388 BALAK 83,333.33
24 20/09 16:41 GIBEI88 MURNI KECIL 83,333.33
25 20/09 16:40 BOIM3 MURNI BESAR 8,333.33
26 20/09 16:40 LB888628 MURNI KECIL 8,333.33
27 20/09 16:39 CANTENG4N MURNI KECIL 83,333.33
28 20/09 16:38 PRAHARA7 LUCKY99 16,666.66
29 20/09 16:38 PR0BMW MURNI KECIL 83,333.33
30 20/09 16:38 DELLY91 MURNI BESAR 41,666.66
31 20/09 16:38 B484P MURNI KECIL 83,333.33
32 20/09 16:37 DEDYGP MURNI BESAR 83,333.33
33 20/09 16:37 SLUMUN11 MURNI BESAR 83,333.33
34 20/09 16:36 BAHLUL23 MURNI BESAR 83,333.33
35 20/09 16:35 B0N9K4RL4H MURNI KECIL 8,333.33
36 20/09 16:35 WINFOOD MURNI KECIL 8,333.33
37 20/09 16:35 HONGIBI BALAK 166,666.66
38 20/09 16:34 S1SC4234 MURNI KECIL 83,333.33
39 20/09 16:34 PKPT21 MURNI KECIL 83,333.33
40 20/09 16:34 KARUNIA91 MURNI KECIL 41,666.66
41 20/09 16:34 CHORTEZ99 MURNI KECIL 8,333.33
42 20/09 16:34 ROZIROMA BALAK 83,333.33
43 20/09 16:34 A4ZLI4RDI MURNI BESAR 83,333.33
44 20/09 16:34 RUBEN90 MURNI KECIL 8,333.33
45 20/09 16:33 KISUD88 MURNI KECIL 41,666.66
46 20/09 16:33 HONGIBI BALAK 166,666.66
47 20/09 16:33 GIGIH89 MURNI BESAR 41,666.66
48 20/09 16:32 TODES600SJ MURNI KECIL 8,333.33
49 20/09 16:32 RUNYBOY BALAK 166,666.66
50 20/09 16:32 DHANZ888 MURNI KECIL 41,666.66

Hệ thống Ceme đa Jackpot

Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.
Jackpot được xem như là sự kết hợp cuat tất cả những lá bài của người chơi và dealer. Dealer nên mua nhiều jackpot của người chơi. Ví dụ: Nếu có 3 người đang ngồi chơi và dealer quyết định mua 100 CHIPS jackpot, trong khoảng thời gian này, Dealer đã mua jackpot là 3 X 100 = 300 CHIPS

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.com.

Đây là 4 loại jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Giải thưởng của hệ thống đa Jackpot trong thanpoker.com như sau:

 1. Small Pure X 50 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 50 = 5,000)
 2. Pure Large X 50 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 50 = 5,000)
 3. Double X 200 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 200 = 20,000)
 4. Six Dewa X 6666 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 6666 = 666,600)

Trên đây là mô tả ngắn gọn về đa Jackpot thanpoker.com Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

TOP SIX DEWA
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 20/09 16:39 HK21POKER29 ENAM DEWA 11,110,000
2 20/09 16:39 LETTERB ENAM DEWA 1,111,000
3 20/09 16:37 SHELADIT ENAM DEWA 11,110,000
4 20/09 16:37 PUJA123456 ENAM DEWA 5,555,000
5 20/09 16:22 MASITAH542 ENAM DEWA 11,110,000
TOP DOUBLE
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 20/09 16:50 BAPAKCAN BALAK 33,333.33
2 20/09 16:50 KET785 BALAK 33,333.33
3 20/09 16:50 KATEM07 BALAK 333,333.33
4 20/09 16:50 BAGOLCUY BALAK 33,333.33
5 20/09 16:50 SARIDAMARA BALAK 333,333.33
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 20/09 16:51 BALI7888 MURNI BESAR 83,333.33
2 20/09 16:51 HOKI980 MURNI BESAR 83,333.33
3 20/09 16:51 HAPPYLIN MURNI KECIL 83,333.33
4 20/09 16:51 TOPAN_88 MURNI KECIL 83,333.33
5 20/09 16:50 PUCUL MURNI KECIL 83,333.33
6 20/09 16:50 PINKA77 MURNI KECIL 83,333.33
7 20/09 16:50 BAPAKCAN BALAK 33,333.33
8 20/09 16:50 KET785 BALAK 33,333.33
9 20/09 16:50 KATEM07 BALAK 333,333.33
10 20/09 16:50 EDY7896 MURNI KECIL 8,333.33
11 20/09 16:50 BAGOLCUY BALAK 33,333.33
12 20/09 16:50 A80MAMEN597 MURNI KECIL 83,333.33
13 20/09 16:50 GROSIR07 MURNI KECIL 83,333.33
14 20/09 16:50 SARIDAMARA MURNI BESAR 83,333.33
15 20/09 16:50 EXTENZJR2G MURNI KECIL 83,333.33
16 20/09 16:50 SARIDAMARA BALAK 333,333.33
17 20/09 16:50 MATA_MUU BALAK 333,333.33
18 20/09 16:50 YEUM222 MURNI BESAR 83,333.33
19 20/09 16:50 DQHSQDANZK MURNI KECIL 83,333.33
20 20/09 16:50 DONIISWAND MURNI KECIL 83,333.33
21 20/09 16:50 THEKING11 MURNI KECIL 41,666.66
22 20/09 16:50 NAWI47 BALAK 166,666.66
23 20/09 16:50 ZJACKPOT BALAK 333,333.33
24 20/09 16:49 E0700567 MURNI KECIL 83,333.33
25 20/09 16:49 OMED27 MURNI KECIL 83,333.33
26 20/09 16:49 ROY08 MURNI KECIL 83,333.33
27 20/09 16:49 ONCOM666 MURNI BESAR 8,333.33
28 20/09 16:49 AKUANG91 MURNI BESAR 83,333.33
29 20/09 16:49 BIBUHALI BALAK 333,333.33
30 20/09 16:49 AABBAANNGG MURNI KECIL 83,333.33
31 20/09 16:49 NEO7C4EM MURNI KECIL 41,666.66
32 20/09 16:49 ZEKSANI MURNI KECIL 83,333.33
33 20/09 16:49 YOGI44 MURNI KECIL 83,333.33
34 20/09 16:49 SKYMING3 BALAK 333,333.33
35 20/09 16:49 LUKMEN77 MURNI BESAR 83,333.33
36 20/09 16:49 WOW583 MURNI KECIL 8,333.33
37 20/09 16:49 CHA04 MURNI BESAR 41,666.66
38 20/09 16:49 EVIBAE MURNI KECIL 83,333.33
39 20/09 16:49 FIRMAN1234 MURNI BESAR 8,333.33
40 20/09 16:49 BONCOS9A MURNI KECIL 83,333.33
41 20/09 16:49 RANDI1177 BALAK 166,666.66
42 20/09 16:49 KATEM07 BALAK 333,333.33
43 20/09 16:49 OCHIM212 MURNI BESAR 83,333.33
44 20/09 16:49 OXQBKIE3CQ BALAK 33,333.33
45 20/09 16:49 FAY2011 BALAK 333,333.33
46 20/09 16:49 CANDI956 MURNI KECIL 83,333.33
47 20/09 16:49 BHUMIBOLZ MURNI KECIL 83,333.33
48 20/09 16:49 GKTAUJP MURNI BESAR 83,333.33
49 20/09 16:49 CAHYAHOKKI MURNI BESAR 83,333.33
50 20/09 16:48 ANODIZE2 BALAK 333,333.33