Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.com

Đó là 4 jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Phần thưởng của hệ thống đa Jackpot trong thanpoker.com như theo dõi:

1. Cù lũ X 10 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 10 = 10,000)

2. Tứ quý X 250 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 250 = 250,000)

3. Sảnh đồng chất x 1,200 giá jackpot

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chipslà: 1000 X 1,200 = 1,200,000)

4. Thùng phá sảnh X 10,000 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips Là: 1000 X 10,000 = 10,000,000)

5. Siêu thùng phá sảnh X 30,000 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 30,000 = 30,000,000)


Ghi chú:

Phải có ít nhất 2 người chơi đặt cược đến khi hạ bài thì người chơi mới có thể thắng Jackpot. Nếu tất cả các người chơi bỏ bài, bạn sẽ không đủ điều kiện nhân thưởng Jackpot

Điều kiện:

Cù lũ là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá kết họp lại thành 1 bộ ba lá và 1 cặp. Ví dụ: 3 lá số 10 và 2 lá số 5.

Tứ quý là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá kết họp lại thành 4 lá bài có cùng số and 1 lá bài bất kỳ. Ví dụ: bạn lấy 4 lá bài số 3 (3-s, 3-h, 3-c, 3-d) và 1 lá bài bất kỳ.

Sảnh đồng chất ilà điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá có cùng chất và giá trị liên tiếp. Ví dụ: bạn có 5 lá bài liên tiếp là 5-h, 6-h, 7-h, 8-h, 9-h 10-h.

Thùng phá sảnh là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá có cùng chất và giá trị liên tiếp với lá bài nhỏ nhất là số 10. Ví dụ: 10-s, J-s, Q-s, K-s, và A-s.

Siêu thùng phá sảnh là điều kiện mà trong đó 2 lá bài bạn có trong tay kết hợp với 3 lá bài đầu tiên được mở trên bàn là thùng phá sảnh. Ví dụ: 2 lá bài đầu tiên của bạn là 10-s và Q-s và 3 lá tiếp theo trên bàn là J-s, K-s, và A-s.

trên đây là phần mô tả ngắn gọn về đa jackpot thanpoker.com. Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

Siêu thùng phá sảnh
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 06/12 00:19 SRF19 Siêu thùng phá sảnh 10,000,000
2 05/12 19:32 AMBROSI Siêu thùng phá sảnh 25,000,000
3 05/12 18:00 D29KPANEL785 Siêu thùng phá sảnh 10,000,000
4 05/12 16:17 D40410C2 Siêu thùng phá sảnh 10,000,000
5 05/12 15:32 AERO1111 Siêu thùng phá sảnh 50,000,000
Thùng phá sảnh
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 06/12 02:31 T000000000 Thùng phá sảnh 16,666,666.66
2 06/12 02:20 MASTER0910 Thùng phá sảnh 16,666,666.66
3 06/12 02:14 COKA77 Thùng phá sảnh 3,333,333.33
4 06/12 02:12 YUS8484 Thùng phá sảnh 1,666,666.66
5 06/12 02:07 BIRINGYES Thùng phá sảnh 1,666,666.66
Sảnh đồng chất
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 06/12 02:33 JALAS33 Sảnh đồng chất 4,000,000
2 06/12 02:31 SPARTAK1 Sảnh đồng chất 4,000,000
3 06/12 02:31 GAA03MONALISA77 Sảnh đồng chất 1,000,000
4 06/12 02:31 D98GHUY909963 Sảnh đồng chất 400,000
5 06/12 02:28 RAMELJAYA Sảnh đồng chất 200,000
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 06/12 02:36 BUSER75 Cù lũ 1,666.66
2 06/12 02:36 TIREX68 Cù lũ 16,666.66
3 06/12 02:36 LIEE_855 Cù lũ 16,666.66
4 06/12 02:36 DEPJU Cù lũ 833.33
5 06/12 02:36 B84UCKY99860 Cù lũ 1,666.66
6 06/12 02:36 C04ING443 Cù lũ 8,333.33
7 06/12 02:36 JLL100 Cù lũ 33,333.33
8 06/12 02:36 PRIMEJ5 Cù lũ 16,666.66
9 06/12 02:36 DEDY080 Cù lũ 333.33
10 06/12 02:36 YOYO39 Cù lũ 8,333.33
11 06/12 02:36 ERLANGGAFP Cù lũ 166.66
12 06/12 02:36 DUNHILGIRL Cù lũ 333.33
13 06/12 02:36 RGSKLYN Cù lũ 8,333.33
14 06/12 02:36 MULIAJPRY8 Cù lũ 3,333.33
15 06/12 02:36 YONGGARIFK Cù lũ 3,333.33
16 06/12 02:36 SURYANA979 Cù lũ 333.33
17 06/12 02:36 NDAAUWOE Cù lũ 333.33
18 06/12 02:36 MONANG73 Cù lũ 3,333.33
19 06/12 02:36 AKKA999 Cù lũ 3,333.33
20 06/12 02:36 M3RDEKA666 Cù lũ 3,333.33
21 06/12 02:36 B73V11N71 Cù lũ 333.33
22 06/12 02:36 ENOJRT Cù lũ 3,333.33
23 06/12 02:36 HELLCREW Cù lũ 333.33
24 06/12 02:36 JUNTAX99 Cù lũ 833.33
25 06/12 02:36 BATAMJP Cù lũ 3,333.33
26 06/12 02:36 RIOT666 Cù lũ 3,333.33
27 06/12 02:36 TEMPEKELEN Cù lũ 16,666.66
28 06/12 02:36 YEAHH98 Cù lũ 16,666.66
29 06/12 02:36 DWBT98748 Tứ quý 83,333.33
30 06/12 02:36 JEGERQQ Tứ quý 833.33
31 06/12 02:36 C0832979 Tứ quý 1,666.66
32 06/12 02:36 AMIRCAN Cù lũ 8,333.33
33 06/12 02:36 RZRZ161 Cù lũ 3,333.33
34 06/12 02:36 LEPEK09 Cù lũ 3,333.33
35 06/12 02:35 FUJI_05 Cù lũ 3,333.33
36 06/12 02:35 D18PLUR02490 Cù lũ 833.33
37 06/12 02:35 T00099000K Cù lũ 8,333.33
38 06/12 02:35 SANTUY9998 Cù lũ 8,333.33
39 06/12 02:35 OYZPFUKGZJ Cù lũ 333.33
40 06/12 02:35 VINPIN Cù lũ 333.33
41 06/12 02:35 AYUNIAI88 Cù lũ 333.33
42 06/12 02:35 SCOTTBOS9 Cù lũ 3,333.33
43 06/12 02:35 VWGRM1AFSL Cù lũ 333.33
44 06/12 02:35 TGH303 Cù lũ 833.33
45 06/12 02:35 SNOWQUEENF Cù lũ 833.33
46 06/12 02:35 KIRIKLAOET Cù lũ 833.33
47 06/12 02:35 FV7V5FN7KD Cù lũ 8,333.33
48 06/12 02:35 RICKYOKE_1 Cù lũ 1,666.66
49 06/12 02:35 COBIAN Cù lũ 3,333.33
50 06/12 02:35 MELO1173 Cù lũ 8,333.33

Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.com.

Đây là 4 loại jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Giải thưởng của hệ thống đa jackpot trong thanpoker.com như sau :

1. Small Pure X 50 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 50 = 5,000)

2. Pure Large X 50 jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 50 = 5,000)

3. Double X 100 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 100 = 10,000)

4. Six Dewa X 6666 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 6666 = 666,600)

Trên đây là mô tả ngắn gọn về đa Jackpot thanpoker.com Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

TOP SIX DEWA
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 06/12 02:15 FAZZART722 ENAM DEWA 11,110,000
2 06/12 00:56 CINGCONG99 ENAM DEWA 11,110,000
3 06/12 00:20 MR_6656 ENAM DEWA 1,111,000
4 05/12 23:57 CHEDAF ENAM DEWA 11,110,000
5 05/12 23:33 BEATRIC889 ENAM DEWA 5,555,000
TOP DOUBLE
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 06/12 02:34 B8ADF8D9 BALAK 166,666.66
2 06/12 02:30 POK71 BALAK 166,666.66
3 06/12 02:29 JINGOBET BALAK 83,333.33
4 06/12 02:29 JACKBENUA2 BALAK 166,666.66
5 06/12 02:28 BK54OL BALAK 83,333.33
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 06/12 02:36 ZKO666 MURNI BESAR 83,333.33
2 06/12 02:36 MALIH85 MURNI BESAR 41,666.66
3 06/12 02:36 ACUNG007 MURNI BESAR 41,666.66
4 06/12 02:35 CEKI83 MURNI BESAR 8,333.33
5 06/12 02:34 GHIBRANN_ MURNI BESAR 83,333.33
6 06/12 02:34 B8ADF8D9 BALAK 166,666.66
7 06/12 02:33 HELMY85 MURNI BESAR 83,333.33
8 06/12 02:33 YUNANDI01 MURNI KECIL 83,333.33
9 06/12 02:33 THEJHONS MURNI BESAR 83,333.33
10 06/12 02:33 IDOSELALU MURNI BESAR 8,333.33
11 06/12 02:32 SAKOY82 MURNI KECIL 83,333.33
12 06/12 02:32 MJ88449887 MURNI KECIL 83,333.33
13 06/12 02:32 V3NIA MURNI KECIL 8,333.33
14 06/12 02:32 DOKTERHOKI MURNI BESAR 83,333.33
15 06/12 02:32 MREZHA99 MURNI BESAR 8,333.33
16 06/12 02:31 D1ZYILOVN LUCKY99 4,166.66
17 06/12 02:31 FARHAN49 MURNI BESAR 41,666.66
18 06/12 02:31 JAMET82 MURNI KECIL 83,333.33
19 06/12 02:30 POK71 BALAK 166,666.66
20 06/12 02:30 B01009113 MURNI KECIL 41,666.66
21 06/12 02:29 JINGOBET BALAK 83,333.33
22 06/12 02:29 ETNAMYPGMY MURNI BESAR 83,333.33
23 06/12 02:29 TAMBILUAK MURNI KECIL 8,333.33
24 06/12 02:29 JACKBENUA2 BALAK 166,666.66
25 06/12 02:29 DEDII11 MURNI KECIL 41,666.66
26 06/12 02:29 GASCTRO MURNI KECIL 41,666.66
27 06/12 02:29 REJENG99 MURNI BESAR 83,333.33
28 06/12 02:29 SIRNAJAYA MURNI BESAR 83,333.33
29 06/12 02:29 SADOYO01 MURNI KECIL 8,333.33
30 06/12 02:29 DARKBLUE MURNI KECIL 8,333.33
31 06/12 02:28 HELLOKITT MURNI KECIL 8,333.33
32 06/12 02:28 BK54OL BALAK 83,333.33
33 06/12 02:28 ARI12_ MURNI BESAR 8,333.33
34 06/12 02:28 TE_RONG BALAK 83,333.33
35 06/12 02:28 BEBEN_ MURNI BESAR 41,666.66
36 06/12 02:27 BOSREYNAND MURNI KECIL 41,666.66
37 06/12 02:27 JG3QDFCKSK MURNI KECIL 83,333.33
38 06/12 02:27 N8X6PB5KPJ MURNI BESAR 83,333.33
39 06/12 02:27 RAN990 MURNI BESAR 41,666.66
40 06/12 02:27 MJ88449887 BALAK 166,666.66
41 06/12 02:27 HELLOKITT MURNI KECIL 8,333.33
42 06/12 02:26 RASACIKAL MURNI KECIL 83,333.33
43 06/12 02:26 K0R0N99 MURNI BESAR 8,333.33
44 06/12 02:26 ACUNG007 MURNI BESAR 41,666.66
45 06/12 02:26 KEJU5 BALAK 83,333.33
46 06/12 02:26 GACO12 MURNI BESAR 41,666.66
47 06/12 02:25 DOMBET2323 LUCKY99 16,666.66
48 06/12 02:25 OEBOBO MURNI BESAR 41,666.66
49 06/12 02:25 GACO12 MURNI BESAR 41,666.66
50 06/12 02:25 CABU86 MURNI BESAR 83,333.33

Hệ thống Ceme đa Jackpot

Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.
Jackpot được xem như là sự kết hợp cuat tất cả những lá bài của người chơi và dealer. Dealer nên mua nhiều jackpot của người chơi. Ví dụ: Nếu có 3 người đang ngồi chơi và dealer quyết định mua 100 CHIPS jackpot, trong khoảng thời gian này, Dealer đã mua jackpot là 3 X 100 = 300 CHIPS

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.com.

Đây là 4 loại jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Giải thưởng của hệ thống đa Jackpot trong thanpoker.com như sau:

 1. Small Pure X 50 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 50 = 5,000)
 2. Pure Large X 50 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 50 = 5,000)
 3. Double X 200 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 200 = 20,000)
 4. Six Dewa X 6666 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 6666 = 666,600)

Trên đây là mô tả ngắn gọn về đa Jackpot thanpoker.com Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

TOP SIX DEWA
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 06/12 02:24 ZIPRET88 ENAM DEWA 11,110,000
2 06/12 01:59 AGUS_AFF ENAM DEWA 11,110,000
3 06/12 01:56 IPULXXX ENAM DEWA 1,111,000
4 06/12 01:52 BAGASTEA3 ENAM DEWA 11,110,000
5 06/12 01:38 CROOOTTT01 ENAM DEWA 11,110,000
TOP DOUBLE
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 06/12 02:36 DRY46 BALAK 333,333.33
2 06/12 02:35 CEMENNNNNN BALAK 333,333.33
3 06/12 02:35 BANGSATCE1 BALAK 333,333.33
4 06/12 02:35 QQQDOUBLE BALAK 166,666.66
5 06/12 02:35 H89KLONG BALAK 33,333.33
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 06/12 02:36 FIRK765 MURNI KECIL 41,666.66
2 06/12 02:36 DRY46 BALAK 333,333.33
3 06/12 02:36 BOSPUYENG MURNI KECIL 8,333.33
4 06/12 02:36 CAKIS55 MURNI KECIL 83,333.33
5 06/12 02:36 R4774POKER MURNI BESAR 83,333.33
6 06/12 02:36 BOY_BILLY MURNI BESAR 8,333.33
7 06/12 02:36 P526I5O9ZU MURNI BESAR 83,333.33
8 06/12 02:36 LIMA40 MURNI BESAR 83,333.33
9 06/12 02:36 ADIELI02 MURNI BESAR 83,333.33
10 06/12 02:36 LOS4R1 MURNI BESAR 8,333.33
11 06/12 02:36 EKIGARDA79 MURNI KECIL 8,333.33
12 06/12 02:35 DOBOLSEJAH MURNI KECIL 41,666.66
13 06/12 02:35 CEMENNNNNN BALAK 333,333.33
14 06/12 02:35 EWEAN15 MURNI KECIL 83,333.33
15 06/12 02:35 CODE001 MURNI KECIL 8,333.33
16 06/12 02:35 BANGSATCE1 BALAK 333,333.33
17 06/12 02:35 B353T_ MURNI BESAR 83,333.33
18 06/12 02:35 BACEK09 MURNI KECIL 8,333.33
19 06/12 02:35 HHUDA123 MURNI KECIL 41,666.66
20 06/12 02:35 DOCTOR212 MURNI KECIL 83,333.33
21 06/12 02:35 ADIELI02 MURNI KECIL 83,333.33
22 06/12 02:35 CANCELLG MURNI KECIL 8,333.33
23 06/12 02:35 JAESU MURNI KECIL 83,333.33
24 06/12 02:35 JAESU MURNI KECIL 83,333.33
25 06/12 02:35 NAUFALINY MURNI KECIL 41,666.66
26 06/12 02:35 OTMRNGFAV3 MURNI BESAR 8,333.33
27 06/12 02:35 MZXXX1 MURNI BESAR 41,666.66
28 06/12 02:35 QQQDOUBLE BALAK 166,666.66
29 06/12 02:35 H89KLONG BALAK 33,333.33
30 06/12 02:35 HISAM MURNI KECIL 83,333.33
31 06/12 02:35 5E02ZNSYOY MURNI KECIL 83,333.33
32 06/12 02:35 ERWIN366 BALAK 333,333.33
33 06/12 02:35 FIQRI111 MURNI KECIL 83,333.33
34 06/12 02:35 FIQRI111 MURNI KECIL 83,333.33
35 06/12 02:35 SYARIEFF14 MURNI KECIL 8,333.33
36 06/12 02:35 EKIGARDA79 MURNI BESAR 8,333.33
37 06/12 02:35 IDKUUPRO20 BALAK 333,333.33
38 06/12 02:35 VGI1SUN144 BALAK 333,333.33
39 06/12 02:34 GENK31 MURNI BESAR 8,333.33
40 06/12 02:34 NIRMANA MURNI BESAR 8,333.33
41 06/12 02:34 JUVENTINO MURNI KECIL 83,333.33
42 06/12 02:34 JONLY2345 MURNI KECIL 83,333.33
43 06/12 02:34 GEPENG111 MURNI KECIL 41,666.66
44 06/12 02:34 THEBUEK MURNI KECIL 83,333.33
45 06/12 02:34 NORD28 MURNI KECIL 8,333.33
46 06/12 02:34 ANDOZAN MURNI BESAR 83,333.33
47 06/12 02:34 JOKER_HAND MURNI BESAR 83,333.33
48 06/12 02:34 BIILLY7 MURNI KECIL 83,333.33
49 06/12 02:34 EKONOF MURNI KECIL 83,333.33
50 06/12 02:34 P526I5O9ZU MURNI KECIL 83,333.33