Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.com

Đó là 4 jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Phần thưởng của hệ thống đa Jackpot trong thanpoker.com như theo dõi:

1. Cù lũ X 10 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 10 = 10,000)

2. Tứ quý X 250 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 250 = 250,000)

3. Sảnh đồng chất x 1,200 giá jackpot

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chipslà: 1000 X 1,200 = 1,200,000)

4. Thùng phá sảnh X 10,000 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips Là: 1000 X 10,000 = 10,000,000)

5. Siêu thùng phá sảnh X 30,000 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 30,000 = 30,000,000)


Ghi chú:

Phải có ít nhất 2 người chơi đặt cược đến khi hạ bài thì người chơi mới có thể thắng Jackpot. Nếu tất cả các người chơi bỏ bài, bạn sẽ không đủ điều kiện nhân thưởng Jackpot

Điều kiện:

Cù lũ là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá kết họp lại thành 1 bộ ba lá và 1 cặp. Ví dụ: 3 lá số 10 và 2 lá số 5.

Tứ quý là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá kết họp lại thành 4 lá bài có cùng số and 1 lá bài bất kỳ. Ví dụ: bạn lấy 4 lá bài số 3 (3-s, 3-h, 3-c, 3-d) và 1 lá bài bất kỳ.

Sảnh đồng chất ilà điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá có cùng chất và giá trị liên tiếp. Ví dụ: bạn có 5 lá bài liên tiếp là 5-h, 6-h, 7-h, 8-h, 9-h 10-h.

Thùng phá sảnh là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá có cùng chất và giá trị liên tiếp với lá bài nhỏ nhất là số 10. Ví dụ: 10-s, J-s, Q-s, K-s, và A-s.

Siêu thùng phá sảnh là điều kiện mà trong đó 2 lá bài bạn có trong tay kết hợp với 3 lá bài đầu tiên được mở trên bàn là thùng phá sảnh. Ví dụ: 2 lá bài đầu tiên của bạn là 10-s và Q-s và 3 lá tiếp theo trên bàn là J-s, K-s, và A-s.

trên đây là phần mô tả ngắn gọn về đa jackpot thanpoker.com. Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

Siêu thùng phá sảnh
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 16/07 03:15 ARORA25127 Siêu thùng phá sảnh 50,000,000
2 15/07 22:33 TARAELEH55 Siêu thùng phá sảnh 25,000,000
3 15/07 22:06 HIRO008 Siêu thùng phá sảnh 25,000,000
4 15/07 21:22 CIHKO14 Siêu thùng phá sảnh 25,000,000
5 15/07 19:51 MANOK1896 Siêu thùng phá sảnh 25,000,000
Thùng phá sảnh
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 16/07 05:04 TEDJO17 Thùng phá sảnh 3,333,333.33
2 16/07 04:56 SEPTIANIII Thùng phá sảnh 3,333,333.33
3 16/07 04:41 4SAPKACA Thùng phá sảnh 8,333,333.33
4 16/07 04:23 ADI_C7 Thùng phá sảnh 8,333,333.33
5 16/07 03:51 MAYFA99 Thùng phá sảnh 16,666,666.66
Sảnh đồng chất
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 16/07 05:06 C88LJITU45583 Sảnh đồng chất 2,000,000
2 16/07 05:05 PISCES9 Sảnh đồng chất 1,000,000
3 16/07 05:02 GAMBIT999 Sảnh đồng chất 2,000,000
4 16/07 05:00 MAMIDJ Sảnh đồng chất 2,000,000
5 16/07 05:00 E5E1D47F Sảnh đồng chất 100,000
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 16/07 05:07 CVPBK Cù lũ 1,666.66
2 16/07 05:07 Y42DI Cù lũ 8,333.33
3 16/07 05:07 CREPOO Cù lũ 33,333.33
4 16/07 05:07 SIKAMPAY99 Cù lũ 1,666.66
5 16/07 05:07 IPNAYL Cù lũ 8,333.33
6 16/07 05:07 C35LI065498 Cù lũ 3,333.33
7 16/07 05:07 DIAHH Cù lũ 33,333.33
8 16/07 05:07 BEROY22 Cù lũ 16,666.66
9 16/07 05:07 DEWI501 Cù lũ 16,666.66
10 16/07 05:07 ARYASR84 Cù lũ 3,333.33
11 16/07 05:07 NAREK1K Cù lũ 833.33
12 16/07 05:07 OPERASIVES Cù lũ 8,333.33
13 16/07 05:07 RAJAPOKIS9 Tứ quý 41,666.66
14 16/07 05:07 SOLAR12345 Cù lũ 3,333.33
15 16/07 05:07 ZX84 Cù lũ 16,666.66
16 16/07 05:07 VORKS Cù lũ 3,333.33
17 16/07 05:07 JACK_DEN Cù lũ 8,333.33
18 16/07 05:07 SERVICE808 Cù lũ 8,333.33
19 16/07 05:07 JP_T3RU5 Tứ quý 208,333.33
20 16/07 05:07 CHICAY_0NG Cù lũ 3,333.33
21 16/07 05:07 TOMPEL115 Cù lũ 1,666.66
22 16/07 05:07 EXSEDED Cù lũ 8,333.33
23 16/07 05:07 MG0I0CRN4R Cù lũ 3,333.33
24 16/07 05:07 LAKKYU8888 Cù lũ 3,333.33
25 16/07 05:07 EKOW88 Cù lũ 16,666.66
26 16/07 05:07 S1LIWANGI6 Cù lũ 8,333.33
27 16/07 05:07 HLXNMQDSOW Tứ quý 41,666.66
28 16/07 05:07 ANJIING88 Cù lũ 33,333.33
29 16/07 05:07 SADLIN699 Cù lũ 8,333.33
30 16/07 05:07 P2LU4 Cù lũ 1,666.66
31 16/07 05:07 BEAT555666 Cù lũ 8,333.33
32 16/07 05:07 GEROT19 Cù lũ 8,333.33
33 16/07 05:07 ANJ1N9_99 Cù lũ 3,333.33
34 16/07 05:07 GOMBLO118 Cù lũ 8,333.33
35 16/07 05:07 JONI_22 Cù lũ 3,333.33
36 16/07 05:07 SANDIMULYA Cù lũ 3,333.33
37 16/07 05:07 DARMA98 Cù lũ 3,333.33
38 16/07 05:07 MATAPVOKA4 Cù lũ 8,333.33
39 16/07 05:07 C6500D12 Cù lũ 8,333.33
40 16/07 05:07 DIAHH Cù lũ 33,333.33
41 16/07 05:07 KOTI_212 Cù lũ 16,666.66
42 16/07 05:07 PINTO87 Cù lũ 16,666.66
43 16/07 05:07 BUCATCROT Cù lũ 3,333.33
44 16/07 05:07 BREDEXXX31 Cù lũ 8,333.33
45 16/07 05:07 C377D1FB Cù lũ 8,333.33
46 16/07 05:07 RAMJA Tứ quý 208,333.33
47 16/07 05:07 SAMUDRA87 Cù lũ 8,333.33
48 16/07 05:07 HOLLYVAPE Cù lũ 3,333.33
49 16/07 05:07 Y4JH2JAVO7 Cù lũ 3,333.33
50 16/07 05:07 APMOPHAL Cù lũ 1,666.66

Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.com.

Đây là 4 loại jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Giải thưởng của hệ thống đa jackpot trong thanpoker.com như sau :

1. Small Pure X 50 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 50 = 5,000)

2. Pure Large X 50 jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 50 = 5,000)

3. Double X 100 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 100 = 10,000)

4. Six Dewa X 6666 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 6666 = 666,600)

Trên đây là mô tả ngắn gọn về đa Jackpot thanpoker.com Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

TOP SIX DEWA
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 16/07 04:58 SINIDONK12 ENAM DEWA 11,110,000
2 16/07 04:38 KURIK9 ENAM DEWA 5,555,000
3 16/07 02:57 PARTNER87 ENAM DEWA 5,555,000
4 16/07 01:52 JI3NK94 ENAM DEWA 5,555,000
5 16/07 01:37 DDYDDE ENAM DEWA 11,110,000
TOP DOUBLE
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 16/07 05:05 ANTHIK12 BALAK 16,666.66
2 16/07 05:05 JOK0134 BALAK 16,666.66
3 16/07 05:00 POKERPIT10 BALAK 16,666.66
4 16/07 04:59 ZIDAD88 BALAK 83,333.33
5 16/07 04:56 DODOS66 BALAK 16,666.66
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 16/07 05:07 RO5ID LUCKY99 16,666.66
2 16/07 05:06 PERINTISS MURNI BESAR 83,333.33
3 16/07 05:06 AX3377RVMU MURNI BESAR 83,333.33
4 16/07 05:05 ZHANETAKU2 MURNI KECIL 83,333.33
5 16/07 05:05 ANTHIK12 BALAK 16,666.66
6 16/07 05:05 JOK0134 BALAK 16,666.66
7 16/07 05:04 A27F764C MURNI KECIL 83,333.33
8 16/07 05:03 LINCE_S MURNI KECIL 8,333.33
9 16/07 05:02 KECE81 MURNI BESAR 8,333.33
10 16/07 05:02 EME999Q MURNI BESAR 83,333.33
11 16/07 05:02 MATAH471 MURNI KECIL 41,666.66
12 16/07 05:00 POKERPIT10 BALAK 16,666.66
13 16/07 04:59 ZIDAD88 BALAK 83,333.33
14 16/07 04:59 NYAMUK288 MURNI KECIL 8,333.33
15 16/07 04:59 KHAN1979 MURNI BESAR 83,333.33
16 16/07 04:58 ALEKY12 MURNI BESAR 83,333.33
17 16/07 04:58 SINIDONK12 MURNI ENAM 11,110,000
18 16/07 04:58 DANA_BESAR MURNI BESAR 41,666.66
19 16/07 04:58 LOBET83 MURNI BESAR 8,333.33
20 16/07 04:57 GABE_04 MURNI KECIL 83,333.33
21 16/07 04:56 BAU007 MURNI BESAR 41,666.66
22 16/07 04:56 DODOS66 BALAK 16,666.66
23 16/07 04:55 DAAPAL99 BALAK 166,666.66
24 16/07 04:55 TRAAEE13 MURNI KECIL 83,333.33
25 16/07 04:54 BODON966 MURNI BESAR 41,666.66
26 16/07 04:52 SAKAR12 MURNI BESAR 83,333.33
27 16/07 04:51 SINIDONK12 MURNI BESAR 83,333.33
28 16/07 04:51 AXIANGXX MURNI BESAR 8,333.33
29 16/07 04:51 POLTOB05 MURNI KECIL 83,333.33
30 16/07 04:51 UDN9999 LUCKY99 41,666.66
31 16/07 04:51 DEDY127 LUCKY99 41,666.66
32 16/07 04:51 YUDI1987 MURNI KECIL 83,333.33
33 16/07 04:49 KECE81 MURNI BESAR 8,333.33
34 16/07 04:49 ADITTIA15 MURNI KECIL 41,666.66
35 16/07 04:49 ZELLACYK BALAK 166,666.66
36 16/07 04:48 TOMCAT89 MURNI KECIL 83,333.33
37 16/07 04:48 BEKENTOPAH MURNI BESAR 83,333.33
38 16/07 04:47 DUMHIL MURNI KECIL 83,333.33
39 16/07 04:45 AX3377RVMU MURNI KECIL 83,333.33
40 16/07 04:45 KENTANG89 MURNI BESAR 41,666.66
41 16/07 04:44 DEWAAGIN99 BALAK 166,666.66
42 16/07 04:43 LUNOXX40 MURNI BESAR 41,666.66
43 16/07 04:43 WARIBAN10 MURNI BESAR 8,333.33
44 16/07 04:42 RI014 LUCKY99 4,166.66
45 16/07 04:42 ALYANDRA14 BALAK 166,666.66
46 16/07 04:42 NIZWA26 BALAK 83,333.33
47 16/07 04:42 POK71 MURNI BESAR 83,333.33
48 16/07 04:41 TUYULJP MURNI KECIL 83,333.33
49 16/07 04:41 C60EMEDT38 MURNI BESAR 83,333.33
50 16/07 04:39 TIKUS22222 MURNI BESAR 41,666.66

Hệ thống Ceme đa Jackpot

Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.
Jackpot được xem như là sự kết hợp cuat tất cả những lá bài của người chơi và dealer. Dealer nên mua nhiều jackpot của người chơi. Ví dụ: Nếu có 3 người đang ngồi chơi và dealer quyết định mua 100 CHIPS jackpot, trong khoảng thời gian này, Dealer đã mua jackpot là 3 X 100 = 300 CHIPS

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.com.

Đây là 4 loại jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Giải thưởng của hệ thống đa Jackpot trong thanpoker.com như sau:

 1. Small Pure X 50 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 50 = 5,000)
 2. Pure Large X 50 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 50 = 5,000)
 3. Double X 200 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 200 = 20,000)
 4. Six Dewa X 6666 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 6666 = 666,600)

Trên đây là mô tả ngắn gọn về đa Jackpot thanpoker.com Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

TOP SIX DEWA
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 16/07 04:16 SLOMOT ENAM DEWA 5,555,000
2 16/07 04:08 PRXSUC899 ENAM DEWA 11,110,000
3 16/07 03:57 KOPET16 ENAM DEWA 11,110,000
4 16/07 03:44 D17UH6676 ENAM DEWA 11,110,000
5 16/07 03:35 WAKWAUKDL ENAM DEWA 11,110,000
TOP DOUBLE
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 16/07 05:08 LOT79 BALAK 333,333.33
2 16/07 05:07 NICHO29 BALAK 33,333.33
3 16/07 05:07 DEDI234 BALAK 166,666.66
4 16/07 05:07 D98INESEVEN528 BALAK 33,333.33
5 16/07 05:06 TOHIR324 BALAK 166,666.66
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 16/07 05:08 LOT79 BALAK 333,333.33
2 16/07 05:07 CB415F26 MURNI BESAR 83,333.33
3 16/07 05:07 APALEK12 MURNI BESAR 8,333.33
4 16/07 05:07 KOBE808 MURNI BESAR 8,333.33
5 16/07 05:07 NICHO29 BALAK 33,333.33
6 16/07 05:07 MANDIRI135 MURNI KECIL 83,333.33
7 16/07 05:07 DARNO71 MURNI KECIL 83,333.33
8 16/07 05:07 LOT79 MURNI KECIL 83,333.33
9 16/07 05:07 DEDI234 BALAK 166,666.66
10 16/07 05:07 D98INESEVEN528 BALAK 33,333.33
11 16/07 05:07 BUNDAFADLI MURNI BESAR 83,333.33
12 16/07 05:07 IKHSAN2426 MURNI KECIL 83,333.33
13 16/07 05:06 TOHIR324 BALAK 166,666.66
14 16/07 05:06 DANGWARAS MURNI KECIL 83,333.33
15 16/07 05:06 TUN87 BALAK 166,666.66
16 16/07 05:06 CANDI05 BALAK 33,333.33
17 16/07 05:06 JOHNY11 BALAK 333,333.33
18 16/07 05:06 REALYOGI BALAK 33,333.33
19 16/07 05:06 MUKIDI_02 BALAK 33,333.33
20 16/07 05:05 AGENKASTOP MURNI BESAR 83,333.33
21 16/07 05:05 DUTAPKR MURNI KECIL 83,333.33
22 16/07 05:05 DANGWARAS MURNI KECIL 83,333.33
23 16/07 05:05 FAJRI11 MURNI KECIL 83,333.33
24 16/07 05:05 B61L182548 MURNI KECIL 83,333.33
25 16/07 05:05 WIICHAN01 MURNI KECIL 8,333.33
26 16/07 05:05 MANDIRI135 MURNI KECIL 83,333.33
27 16/07 05:05 SW16 BALAK 333,333.33
28 16/07 05:05 HASIL85 BALAK 333,333.33
29 16/07 05:05 JITAK1234 MURNI BESAR 83,333.33
30 16/07 05:05 DUHUR888 MURNI KECIL 83,333.33
31 16/07 05:05 TEDUH93 MURNI KECIL 8,333.33
32 16/07 05:05 DUHUR888 MURNI KECIL 83,333.33
33 16/07 05:05 GOKILZ10 MURNI KECIL 8,333.33
34 16/07 05:05 DEDI234 BALAK 166,666.66
35 16/07 05:05 D98INESEVEN528 BALAK 33,333.33
36 16/07 05:05 RAJAJUDI_3 MURNI BESAR 83,333.33
37 16/07 05:05 GEMBEL4567 MURNI KECIL 83,333.33
38 16/07 05:04 APALEK12 BALAK 33,333.33
39 16/07 05:04 TIKAKA BALAK 166,666.66
40 16/07 05:04 APALEK12 BALAK 33,333.33
41 16/07 05:04 SUGIARTI14 BALAK 166,666.66
42 16/07 05:04 AB71937E MURNI BESAR 83,333.33
43 16/07 05:04 TOGOG6666 MURNI BESAR 8,333.33
44 16/07 05:04 BOBI1818 MURNI KECIL 8,333.33
45 16/07 05:04 OJIGOGREEN BALAK 166,666.66
46 16/07 05:04 BRIMOB88 MURNI KECIL 83,333.33
47 16/07 05:04 HAJAROM MURNI KECIL 83,333.33
48 16/07 05:04 ALDODESTA8 MURNI KECIL 83,333.33
49 16/07 05:04 BLADE MURNI KECIL 41,666.66
50 16/07 05:04 SYAHERSH MURNI BESAR 8,333.33