Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.com

Đó là 4 jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Phần thưởng của hệ thống đa Jackpot trong thanpoker.com như theo dõi:

1. Cù lũ X 10 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 10 = 10,000)

2. Tứ quý X 250 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 250 = 250,000)

3. Sảnh đồng chất x 1,200 giá jackpot

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chipslà: 1000 X 1,200 = 1,200,000)

4. Thùng phá sảnh X 10,000 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips Là: 1000 X 10,000 = 10,000,000)

5. Siêu thùng phá sảnh X 30,000 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 30,000 = 30,000,000)


Ghi chú:

Phải có ít nhất 2 người chơi đặt cược đến khi hạ bài thì người chơi mới có thể thắng Jackpot. Nếu tất cả các người chơi bỏ bài, bạn sẽ không đủ điều kiện nhân thưởng Jackpot

Điều kiện:

Cù lũ là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá kết họp lại thành 1 bộ ba lá và 1 cặp. Ví dụ: 3 lá số 10 và 2 lá số 5.

Tứ quý là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá kết họp lại thành 4 lá bài có cùng số and 1 lá bài bất kỳ. Ví dụ: bạn lấy 4 lá bài số 3 (3-s, 3-h, 3-c, 3-d) và 1 lá bài bất kỳ.

Sảnh đồng chất ilà điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá có cùng chất và giá trị liên tiếp. Ví dụ: bạn có 5 lá bài liên tiếp là 5-h, 6-h, 7-h, 8-h, 9-h 10-h.

Thùng phá sảnh là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá có cùng chất và giá trị liên tiếp với lá bài nhỏ nhất là số 10. Ví dụ: 10-s, J-s, Q-s, K-s, và A-s.

Siêu thùng phá sảnh là điều kiện mà trong đó 2 lá bài bạn có trong tay kết hợp với 3 lá bài đầu tiên được mở trên bàn là thùng phá sảnh. Ví dụ: 2 lá bài đầu tiên của bạn là 10-s và Q-s và 3 lá tiếp theo trên bàn là J-s, K-s, và A-s.

trên đây là phần mô tả ngắn gọn về đa jackpot thanpoker.com. Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

Siêu thùng phá sảnh
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 21/10 10:25 BOLOT338 Siêu thùng phá sảnh 25,000,000
2 21/10 03:29 LENIPULP25 Siêu thùng phá sảnh 10,000,000
3 21/10 00:44 BUPATI00 Siêu thùng phá sảnh 5,000,000
4 20/10 23:42 CBS888 Siêu thùng phá sảnh 25,000,000
5 20/10 19:09 R3YOIFHRE9 Siêu thùng phá sảnh 5,000,000
Thùng phá sảnh
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 21/10 11:42 KKPERO Thùng phá sảnh 33,333,333.33
2 21/10 11:21 SADEWA03 Thùng phá sảnh 33,333,333.33
3 21/10 11:18 RPL1L4BPZZ Thùng phá sảnh 16,666,666.66
4 21/10 11:18 A52UWATERE919 Thùng phá sảnh 1,666,666.66
5 21/10 11:17 RIANSYA1 Thùng phá sảnh 16,666,666.66
Sảnh đồng chất
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 21/10 11:52 DADO202 Sảnh đồng chất 400,000
2 21/10 11:50 YAKIN_GAN Sảnh đồng chất 2,000,000
3 21/10 11:50 ENJUP666 Sảnh đồng chất 400,000
4 21/10 11:49 PIMEY Sảnh đồng chất 400,000
5 21/10 11:49 SABRIBLACK Sảnh đồng chất 2,000,000
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 21/10 11:52 CJDW69 333.33
2 21/10 11:52 B69NYOH1123 83.33
3 21/10 11:52 GESIT007 333.33
4 21/10 11:52 A68ORAKA45343 Cù lũ 8,333.33
5 21/10 11:52 ARDII7 Cù lũ 8,333.33
6 21/10 11:52 KISWAN88 Cù lũ 1,666.66
7 21/10 11:52 BALBAL_01 Cù lũ 333.33
8 21/10 11:52 MTG1VB2013 Cù lũ 83.33
9 21/10 11:52 SHN1G4MI Cù lũ 3,333.33
10 21/10 11:52 GXHKF565D6 Cù lũ 8,333.33
11 21/10 11:52 KUSOBENDI Cù lũ 833.33
12 21/10 11:52 DADO202 Sảnh đồng chất 400,000
13 21/10 11:52 IJAI777 Cù lũ 3,333.33
14 21/10 11:52 HORRAS45 Cù lũ 1,666.66
15 21/10 11:52 TEMON49 Cù lũ 3,333.33
16 21/10 11:52 ZYREY99 Cù lũ 16,666.66
17 21/10 11:52 BATRICK321 Cù lũ 3,333.33
18 21/10 11:52 HOKIBRAY9 Cù lũ 8,333.33
19 21/10 11:52 QQJELLY99 Cù lũ 3,333.33
20 21/10 11:52 D3WABUMI_ Cù lũ 3,333.33
21 21/10 11:52 APESS212 Cù lũ 8,333.33
22 21/10 11:52 INODE Cù lũ 16,666.66
23 21/10 11:52 RONAJI29 Tứ quý 416,666.66
24 21/10 11:52 KEMARTAN Cù lũ 3,333.33
25 21/10 11:52 BAKAT123 Cù lũ 1,666.66
26 21/10 11:52 ARH878787 Cù lũ 3,333.33
27 21/10 11:52 POLICE890 Cù lũ 8,333.33
28 21/10 11:52 ANDRE_02 Cù lũ 8,333.33
29 21/10 11:52 R1417AF Cù lũ 8,333.33
30 21/10 11:52 NIKEN212 Cù lũ 3,333.33
31 21/10 11:52 KIBAU22 Cù lũ 16,666.66
32 21/10 11:52 L0KN07 Cù lũ 16,666.66
33 21/10 11:52 BISNIS14 Cù lũ 33,333.33
34 21/10 11:51 BOSTESAA Cù lũ 16,666.66
35 21/10 11:51 BENG0709 Cù lũ 833.33
36 21/10 11:51 PHIM99 Tứ quý 208,333.33
37 21/10 11:51 DOSOW Tứ quý 416,666.66
38 21/10 11:51 BUSERR99 Cù lũ 3,333.33
39 21/10 11:51 JAROT88 Tứ quý 83,333.33
40 21/10 11:51 GUMBILI1 Cù lũ 3,333.33
41 21/10 11:51 MINIONS10 Cù lũ 3,333.33
42 21/10 11:51 LIAK888 Cù lũ 16,666.66
43 21/10 11:51 AGUNG_265 Cù lũ 33,333.33
44 21/10 11:51 JIIWA Cù lũ 333.33
45 21/10 11:51 DANANJAYA4 Cù lũ 3,333.33
46 21/10 11:51 CINTA8987 Cù lũ 16,666.66
47 21/10 11:51 SONORA43 Cù lũ 3,333.33
48 21/10 11:51 BLINK42 Cù lũ 3,333.33
49 21/10 11:51 MOSESJJ Cù lũ 8,333.33
50 21/10 11:51 BODORRR Tứ quý 208,333.33

Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.com.

Đây là 4 loại jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Giải thưởng của hệ thống đa jackpot trong thanpoker.com như sau :

1. Small Pure X 50 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 50 = 5,000)

2. Pure Large X 50 jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 50 = 5,000)

3. Double X 100 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 100 = 10,000)

4. Six Dewa X 6666 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 6666 = 666,600)

Trên đây là mô tả ngắn gọn về đa Jackpot thanpoker.com Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

TOP SIX DEWA
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 21/10 11:13 PV3535 ENAM DEWA 1,111,000
2 21/10 10:41 CHANDUKAN ENAM DEWA 5,555,000
3 21/10 10:35 NENN999 ENAM DEWA 11,110,000
4 21/10 04:25 TH0M4S ENAM DEWA 1,111,000
5 21/10 02:04 B34ARA10677 ENAM DEWA 11,110,000
TOP DOUBLE
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 21/10 11:51 BACKRY420 BALAK 166,666.66
2 21/10 11:50 C16LOBA995 BALAK 16,666.66
3 21/10 11:49 FIRLA15 BALAK 166,666.66
4 21/10 11:48 BEBEC98 BALAK 166,666.66
5 21/10 11:45 RAISHA25 BALAK 166,666.66
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 21/10 11:52 SOEBANGKIT MURNI BESAR 83,333.33
2 21/10 11:52 B55RIANI641 MURNI KECIL 8,333.33
3 21/10 11:52 TAHER10 MURNI BESAR 41,666.66
4 21/10 11:51 C88US656 LUCKY99 16,666.66
5 21/10 11:51 T4IKAMBIN0 MURNI KECIL 41,666.66
6 21/10 11:51 BACKRY420 BALAK 166,666.66
7 21/10 11:50 C16LOBA995 BALAK 16,666.66
8 21/10 11:50 UREKUREK21 MURNI BESAR 83,333.33
9 21/10 11:49 FIRLA15 BALAK 166,666.66
10 21/10 11:49 ZENETFC12 MURNI BESAR 83,333.33
11 21/10 11:48 BEBEC98 BALAK 166,666.66
12 21/10 11:48 HEXAND9758 MURNI KECIL 8,333.33
13 21/10 11:48 WSGVH4XO4D MURNI KECIL 8,333.33
14 21/10 11:47 DOBLER MURNI BESAR 83,333.33
15 21/10 11:47 NARDI45 MURNI BESAR 83,333.33
16 21/10 11:46 AMINUDDIN MURNI KECIL 8,333.33
17 21/10 11:46 GOGONTEDZ MURNI KECIL 8,333.33
18 21/10 11:46 H4R4M21 MURNI KECIL 8,333.33
19 21/10 11:46 RAZZAQ98 MURNI KECIL 8,333.33
20 21/10 11:45 UYU6NG MURNI BESAR 41,666.66
21 21/10 11:45 JOHANIS64 MURNI BESAR 8,333.33
22 21/10 11:45 PAWON12 LUCKY99 41,666.66
23 21/10 11:45 RAISHA25 BALAK 166,666.66
24 21/10 11:43 BAONG99 MURNI BESAR 41,666.66
25 21/10 11:42 HECHALUK MURNI BESAR 41,666.66
26 21/10 11:41 SEPTIANA17 BALAK 16,666.66
27 21/10 11:41 ARIF2910 MURNI BESAR 41,666.66
28 21/10 11:40 REY7798 MURNI KECIL 83,333.33
29 21/10 11:40 YOEYOEN MURNI KECIL 8,333.33
30 21/10 11:39 RX7SQV9MGI MURNI BESAR 8,333.33
31 21/10 11:39 GENT49 MURNI BESAR 8,333.33
32 21/10 11:39 DAVITUTER1 MURNI BESAR 83,333.33
33 21/10 11:39 L3MBUT7 BALAK 83,333.33
34 21/10 11:38 STATIONAAW BALAK 166,666.66
35 21/10 11:37 RX19 MURNI KECIL 83,333.33
36 21/10 11:37 E17TO89405 MURNI BESAR 8,333.33
37 21/10 11:37 GOTRIE BALAK 166,666.66
38 21/10 11:37 SASA3088 MURNI BESAR 83,333.33
39 21/10 11:36 ESA78 BALAK 166,666.66
40 21/10 11:36 YANTO_09 MURNI KECIL 83,333.33
41 21/10 11:36 MBENDIL77 BALAK 166,666.66
42 21/10 11:34 OMOY_99 MURNI KECIL 8,333.33
43 21/10 11:34 WBHAQFI7AV MURNI KECIL 8,333.33
44 21/10 11:33 PEJUANG7 MURNI KECIL 83,333.33
45 21/10 11:33 B849108852 MURNI BESAR 83,333.33
46 21/10 11:33 SIFA_27 BALAK 166,666.66
47 21/10 11:31 ARIF2910 MURNI BESAR 41,666.66
48 21/10 11:31 ALEXANER77 MURNI BESAR 41,666.66
49 21/10 11:31 YANTO_09 MURNI BESAR 83,333.33
50 21/10 11:31 THEPASTI09 MURNI KECIL 41,666.66

Hệ thống Ceme đa Jackpot

Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.
Jackpot được xem như là sự kết hợp cuat tất cả những lá bài của người chơi và dealer. Dealer nên mua nhiều jackpot của người chơi. Ví dụ: Nếu có 3 người đang ngồi chơi và dealer quyết định mua 100 CHIPS jackpot, trong khoảng thời gian này, Dealer đã mua jackpot là 3 X 100 = 300 CHIPS

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.com.

Đây là 4 loại jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Giải thưởng của hệ thống đa Jackpot trong thanpoker.com như sau:

 1. Small Pure X 50 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 50 = 5,000)
 2. Pure Large X 50 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 50 = 5,000)
 3. Double X 200 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 200 = 20,000)
 4. Six Dewa X 6666 giá jackpot bạn mua
   (Ví dụ: bạn mua 100 là : 100 X 6666 = 666,600)

Trên đây là mô tả ngắn gọn về đa Jackpot thanpoker.com Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

TOP SIX DEWA
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 21/10 11:34 SHAEFUL ENAM DEWA 11,110,000
2 21/10 11:34 NCHI78 ENAM DEWA 5,555,000
3 21/10 11:28 MR_BRO66 ENAM DEWA 5,555,000
4 21/10 11:13 ALFAREL01 ENAM DEWA 1,111,000
5 21/10 11:13 WADAG66 ENAM DEWA 11,110,000
TOP DOUBLE
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 21/10 11:52 09CIFQMC00 BALAK 333,333.33
2 21/10 11:52 ADEN92 BALAK 333,333.33
3 21/10 11:51 SWAN8709 BALAK 166,666.66
4 21/10 11:51 UGEW BALAK 333,333.33
5 21/10 11:51 IQBALBULUK BALAK 333,333.33
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 21/10 11:52 MISWA2851 MURNI KECIL 83,333.33
2 21/10 11:52 ASBCRKOQR MURNI BESAR 83,333.33
3 21/10 11:52 C67GUGUK94105 MURNI KECIL 83,333.33
4 21/10 11:52 PEPITO6 MURNI KECIL 83,333.33
5 21/10 11:52 SEMPRUL213 MURNI KECIL 83,333.33
6 21/10 11:52 GWGZPQJ86L MURNI KECIL 41,666.66
7 21/10 11:52 09CIFQMC00 BALAK 333,333.33
8 21/10 11:52 ADEN92 BALAK 333,333.33
9 21/10 11:51 SWAN8709 BALAK 166,666.66
10 21/10 11:51 UGEW BALAK 333,333.33
11 21/10 11:51 IQBALBULUK BALAK 333,333.33
12 21/10 11:51 JONPELOR17 BALAK 33,333.33
13 21/10 11:51 ALITXX9 MURNI KECIL 83,333.33
14 21/10 11:51 IDNGNAWA83 MURNI KECIL 83,333.33
15 21/10 11:51 BAPAKCAN MURNI KECIL 83,333.33
16 21/10 11:51 MOHDI MURNI KECIL 41,666.66
17 21/10 11:51 GILANG212 MURNI KECIL 83,333.33
18 21/10 11:51 NETY33 MURNI BESAR 41,666.66
19 21/10 11:51 JEXX01 MURNI BESAR 8,333.33
20 21/10 11:51 VLPLVLDVZ MURNI KECIL 83,333.33
21 21/10 11:51 IMEL9999 MURNI KECIL 41,666.66
22 21/10 11:50 MBULL06 BALAK 333,333.33
23 21/10 11:50 RIDER04 BALAK 333,333.33
24 21/10 11:50 AJAX4 BALAK 333,333.33
25 21/10 11:50 AGVIN99 BALAK 333,333.33
26 21/10 11:50 KLATENPNYA MURNI KECIL 83,333.33
27 21/10 11:50 ABIGAL111 MURNI KECIL 83,333.33
28 21/10 11:50 TANOBATO MURNI KECIL 83,333.33
29 21/10 11:50 BAPAKCAN MURNI BESAR 83,333.33
30 21/10 11:50 BAPAKCAN MURNI BESAR 83,333.33
31 21/10 11:50 DPP123 MURNI BESAR 83,333.33
32 21/10 11:50 C4427796 MURNI BESAR 8,333.33
33 21/10 11:50 KLENTUS88 BALAK 333,333.33
34 21/10 11:50 KLENTUS88 BALAK 333,333.33
35 21/10 11:50 GENJONK BALAK 333,333.33
36 21/10 11:50 YUSUK333 MURNI KECIL 83,333.33
37 21/10 11:50 ANIES MURNI KECIL 83,333.33
38 21/10 11:50 O012345 MURNI BESAR 83,333.33
39 21/10 11:50 WDTERUS69 MURNI BESAR 83,333.33
40 21/10 11:50 EYANGQWOY MURNI KECIL 41,666.66
41 21/10 11:50 SALIIN MURNI BESAR 83,333.33
42 21/10 11:49 YUSUK333 MURNI KECIL 83,333.33
43 21/10 11:49 ANIES MURNI KECIL 83,333.33
44 21/10 11:49 IKSAN90 MURNI BESAR 83,333.33
45 21/10 11:49 HOKAGE26 MURNI KECIL 41,666.66
46 21/10 11:49 RRH31 MURNI BESAR 83,333.33
47 21/10 11:49 JORAN76 MURNI BESAR 83,333.33
48 21/10 11:49 RRH31 MURNI BESAR 83,333.33
49 21/10 11:49 ANGANGA1 MURNI BESAR 83,333.33
50 21/10 11:49 KENDEDES76 MURNI KECIL 83,333.33