Thông tin cuối cùng:
20/01/2017  Lưu ý: Thanpoker cập nhật tỉ giá chuyển chip mới 1 VND = 0.55 Chip. Tỉ giá này không đổi khi quý khách nạp tiền và rút tiền. Thân!

Đăng ký

*Không bắt buộc
CAPTCHA