Thông tin cuối cùng:
25/11/2017  THANPOKER THÔNG BÁO: THANPOKER CẬP NHẬT KHUYẾN MÃI MỚI DÀNH CHO CÁC THÀNH VIÊN TRONG THÁNG 10...! CÙNG NHANH TAY THAM GIA NÀO.

Giới thiệu

Mẹo Quảng bá

  1. Bạn có thể chia sẻ link giới thiệu lên forum.
  2. Bạn có thể đưa link giới thiệu lên Twitter.
  3. Bình luận hoặc chia sẻ link giới thiệu trên Facebook.
  4. Tạo nhật ký và chia sẻ link giới thiệu.
  5. Chia sẻ link bằng cách gửi email tới mọi người.

Kiểm tra tổng số giới thiệu và tiền thưởng của bạn.

  1. Đăng nhập vàowww.thanpoker.com
  2. Bấm vào link giới thiệu và kiểm tra tổng số
  3. Bấm vào Tiền thưởng để kiểm tra tổng tiền thưởng
  4. Bạn có thể rút tiền thưởng vào thứ 5 hàng tuần.