Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.com

Đó là 4 jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Phần thưởng của hệ thống đa Jackpot trong thanpoker.com như theo dõi:

1. Cù lũ X 10 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 10 = 10,000)

2. Tứ quý X 250 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 250 = 250,000)

3. Sảnh đồng chất x 1,200 giá jackpot

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chipslà: 1000 X 1,200 = 1,200,000)

4. Thùng phá sảnh X 10,000 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips Là: 1000 X 10,000 = 10,000,000)

5. Siêu thùng phá sảnh X 30,000 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 30,000 = 30,000,000)


Ghi chú:

Phải có ít nhất 2 người chơi đặt cược đến khi hạ bài thì người chơi mới có thể thắng Jackpot. Nếu tất cả các người chơi bỏ bài, bạn sẽ không đủ điều kiện nhân thưởng Jackpot

Điều kiện:

Cù lũ là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá kết họp lại thành 1 bộ ba lá và 1 cặp. Ví dụ: 3 lá số 10 và 2 lá số 5.

Tứ quý là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá kết họp lại thành 4 lá bài có cùng số and 1 lá bài bất kỳ. Ví dụ: bạn lấy 4 lá bài số 3 (3-s, 3-h, 3-c, 3-d) và 1 lá bài bất kỳ.

Sảnh đồng chất ilà điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá có cùng chất và giá trị liên tiếp. Ví dụ: bạn có 5 lá bài liên tiếp là 5-h, 6-h, 7-h, 8-h, 9-h 10-h.

Thùng phá sảnh là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá có cùng chất và giá trị liên tiếp với lá bài nhỏ nhất là số 10. Ví dụ: 10-s, J-s, Q-s, K-s, và A-s.

Siêu thùng phá sảnh là điều kiện mà trong đó 2 lá bài bạn có trong tay kết hợp với 3 lá bài đầu tiên được mở trên bàn là thùng phá sảnh. Ví dụ: 2 lá bài đầu tiên của bạn là 10-s và Q-s và 3 lá tiếp theo trên bàn là J-s, K-s, và A-s.

trên đây là phần mô tả ngắn gọn về đa jackpot thanpoker.com. Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

Siêu thùng phá sảnh
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 20/01 18:09 COROET87 Siêu thùng phá sảnh 5,000,000
2 20/01 17:49 CUPANG011 Siêu thùng phá sảnh 25,000,000
3 20/01 14:30 AF150D7E Siêu thùng phá sảnh 10,000,000
4 20/01 13:59 WALU77 Siêu thùng phá sảnh 50,000,000
5 20/01 12:18 AAGBALAG91 Siêu thùng phá sảnh 25,000,000
Thùng phá sảnh
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 20/01 19:34 HILMYNUGRA Thùng phá sảnh 8,333,333.33
2 20/01 19:33 SHYPDT Thùng phá sảnh 8,333,333.33
3 20/01 19:31 DEWAJEKP0T Thùng phá sảnh 16,666,666.66
4 20/01 19:30 VIV303 Thùng phá sảnh 1,666,666.66
5 20/01 19:19 PT4DTON9999 Thùng phá sảnh 3,333,333.33
Sảnh đồng chất
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 20/01 19:33 GALIAT Sảnh đồng chất 2,000,000
2 20/01 19:33 MUMBULAH Sảnh đồng chất 400,000
3 20/01 19:30 MYBENZ Sảnh đồng chất 2,000,000
4 20/01 19:28 BIG_69 Sảnh đồng chất 1,000,000
5 20/01 19:28 WAYYAHNA Sảnh đồng chất 1,000,000
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 20/01 19:34 WREIZKY777 Cù lũ 3,333.33
2 20/01 19:34 DORRA12 Cù lũ 3,333.33
3 20/01 19:34 THE8AONK99 Cù lũ 1,666.66
4 20/01 19:34 LGBT909 Cù lũ 1,666.66
5 20/01 19:34 AGENCCTV Cù lũ 8,333.33
6 20/01 19:34 KANAFI07 Cù lũ 1,666.66
7 20/01 19:34 GEZTAVO888 Cù lũ 16,666.66
8 20/01 19:34 TG7DPZ09ZQ Cù lũ 3,333.33
9 20/01 19:34 OMPEK44 Tứ quý 83,333.33
10 20/01 19:34 DEPOSIT77 Cù lũ 8,333.33
11 20/01 19:34 LIUTNIA88 Cù lũ 3,333.33
12 20/01 19:34 BAGAN168 Cù lũ 8,333.33
13 20/01 19:34 PERM96YT2P Cù lũ 1,666.66
14 20/01 19:34 MW888 Cù lũ 1,666.66
15 20/01 19:34 SIPACIL Cù lũ 3,333.33
16 20/01 19:34 N9AZL0WXZZ Cù lũ 8,333.33
17 20/01 19:34 X910XZ42NL Cù lũ 33,333.33
18 20/01 19:34 ADRIEND Cù lũ 8,333.33
19 20/01 19:34 INAHH_33 Cù lũ 3,333.33
20 20/01 19:34 ARES2 Tứ quý 416,666.66
21 20/01 19:34 LOBOT29 Cù lũ 1,666.66
22 20/01 19:34 MEBAR Cù lũ 3,333.33
23 20/01 19:34 BATUKOTA Cù lũ 3,333.33
24 20/01 19:34 SNI41123 Cù lũ 1,666.66
25 20/01 19:34 C594812E Cù lũ 833.33
26 20/01 19:34 CHOMBATT Cù lũ 3,333.33
27 20/01 19:34 NINDYNAV Cù lũ 3,333.33
28 20/01 19:34 DION654321 Cù lũ 1,666.66
29 20/01 19:34 P4Y0S2 Cù lũ 16,666.66
30 20/01 19:34 J0KER_000 Cù lũ 8,333.33
31 20/01 19:34 PORWOTO14 Cù lũ 16,666.66
32 20/01 19:34 PATKAY13 Cù lũ 8,333.33
33 20/01 19:34 TELK00MSEL Cù lũ 3,333.33
34 20/01 19:34 KATA18 Cù lũ 8,333.33
35 20/01 19:34 EWEDEUI Cù lũ 8,333.33
36 20/01 19:34 BISAINI Cù lũ 16,666.66
37 20/01 19:34 DABIL12 Cù lũ 3,333.33
38 20/01 19:34 GALHEH03 Cù lũ 8,333.33
39 20/01 19:34 SRTLBANDA11 Cù lũ 3,333.33
40 20/01 19:34 KLAPAMUDA Tứ quý 208,333.33
41 20/01 19:34 TR3599 Cù lũ 3,333.33
42 20/01 19:34 ALFARIS20 Cù lũ 1,666.66
43 20/01 19:34 LOEBIEZ Tứ quý 41,666.66
44 20/01 19:34 DISPEN Cù lũ 1,666.66
45 20/01 19:34 TILEI99 Cù lũ 3,333.33
46 20/01 19:34 FA3012 Cù lũ 1,666.66
47 20/01 19:34 XFEEDER217 Cù lũ 16,666.66
48 20/01 19:34 DWBTOLAN45 Tứ quý 208,333.33
49 20/01 19:34 HILMYNUGRA Thùng phá sảnh 8,333,333.33
50 20/01 19:34 J053PXM7IS Cù lũ 16,666.66

Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.com.

Đây là 4 loại jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Giải thưởng của hệ thống đa jackpot trong thanpoker.com như sau :

1. Small Pure X 50 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 50 = 5,000)

2. Pure Large X 50 jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 50 = 5,000)

3. Double X 100 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 100 = 10,000)

4. Six Dewa X 6666 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 6666 = 666,600)

Trên đây là mô tả ngắn gọn về đa Jackpot thanpoker.com Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

TOP SIX DEWA
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 20/01 16:39 ACIL66 ENAM DEWA 11,110,000
2 20/01 14:08 SANGENYA ENAM DEWA 5,555,000
3 20/01 12:17 TONI028 ENAM DEWA 5,555,000
4 20/01 10:14 WADDUT99 ENAM DEWA 11,110,000
5 20/01 09:22 KATROK009 ENAM DEWA 11,110,000
TOP DOUBLE
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 20/01 19:32 MILIKU9 BALAK 83,333.33
2 20/01 19:31 BNT96 BALAK 83,333.33
3 20/01 19:31 JAYB33 BALAK 83,333.33
4 20/01 19:29 SUKMA9999 BALAK 83,333.33
5 20/01 19:26 T4DCATUR04 BALAK 83,333.33
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 20/01 19:34 KATEM123 MURNI KECIL 8,333.33
2 20/01 19:34 DEDENG94 MURNI BESAR 83,333.33
3 20/01 19:33 MENSEN18 MURNI BESAR 8,333.33
4 20/01 19:32 MILIKU9 BALAK 83,333.33
5 20/01 19:31 BNT96 BALAK 83,333.33
6 20/01 19:31 PALBO87 MURNI KECIL 83,333.33
7 20/01 19:31 RERZ11 MURNI KECIL 41,666.66
8 20/01 19:31 JAYB33 BALAK 83,333.33
9 20/01 19:31 C88B6706 MURNI KECIL 41,666.66
10 20/01 19:31 HNDRX LUCKY99 83,333.33
11 20/01 19:31 DHER89 MURNI KECIL 83,333.33
12 20/01 19:30 CICHE MURNI BESAR 83,333.33
13 20/01 19:30 HERNIK57 LUCKY99 4,166.66
14 20/01 19:30 ANOA81 MURNI KECIL 83,333.33
15 20/01 19:29 SAGO6666 LUCKY99 16,666.66
16 20/01 19:29 SUKMA9999 BALAK 83,333.33
17 20/01 19:28 COEN88 MURNI KECIL 83,333.33
18 20/01 19:26 T4DCATUR04 BALAK 83,333.33
19 20/01 19:26 TIN92 MURNI BESAR 83,333.33
20 20/01 19:26 CIQUUH MURNI BESAR 83,333.33
21 20/01 19:26 GAPLEXXX BALAK 166,666.66
22 20/01 19:25 RUNGKAD7 MURNI BESAR 41,666.66
23 20/01 19:25 MAMI001 BALAK 16,666.66
24 20/01 19:25 DW80SS MURNI KECIL 41,666.66
25 20/01 19:24 ZEAN007 MURNI KECIL 8,333.33
26 20/01 19:24 MRS84 MURNI KECIL 83,333.33
27 20/01 19:23 MICHMIX MURNI BESAR 83,333.33
28 20/01 19:22 PAKERZZ MURNI BESAR 8,333.33
29 20/01 19:22 BREAD007 MURNI KECIL 83,333.33
30 20/01 19:22 B1UMD4305Q MURNI BESAR 8,333.33
31 20/01 19:22 RBT55 BALAK 166,666.66
32 20/01 19:22 DORA1122 MURNI KECIL 83,333.33
33 20/01 19:21 LB881007 BALAK 16,666.66
34 20/01 19:21 JERRY8889 MURNI BESAR 8,333.33
35 20/01 19:20 GOZI007 BALAK 83,333.33
36 20/01 19:20 CEKELIT BALAK 16,666.66
37 20/01 19:19 DENAI88 MURNI BESAR 83,333.33
38 20/01 19:19 LB881007 BALAK 16,666.66
39 20/01 19:18 TOGGOG52 MURNI BESAR 41,666.66
40 20/01 19:18 VHALDII LUCKY99 41,666.66
41 20/01 19:18 YUDA01011 MURNI BESAR 8,333.33
42 20/01 19:18 MILIA11 MURNI KECIL 83,333.33
43 20/01 19:17 MATLEH99 MURNI KECIL 83,333.33
44 20/01 19:16 MENSEN18 MURNI KECIL 8,333.33
45 20/01 19:16 AYOO66 MURNI KECIL 8,333.33
46 20/01 19:15 C663565B MURNI KECIL 41,666.66
47 20/01 19:15 INDRA6969 MURNI KECIL 83,333.33
48 20/01 19:14 ZAKI678 BALAK 166,666.66
49 20/01 19:13 ROBERTA79 MURNI BESAR 83,333.33
50 20/01 19:13 KURUS500 MURNI KECIL 83,333.33