Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.com

Đó là 4 jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Phần thưởng của hệ thống đa Jackpot trong thanpoker.com như theo dõi:

1. Cù lũ X 10 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 10 = 10,000)

2. Tứ quý X 250 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 250 = 250,000)

3. Sảnh đồng chất x 1,200 giá jackpot

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chipslà: 1000 X 1,200 = 1,200,000)

4. Thùng phá sảnh X 10,000 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips Là: 1000 X 10,000 = 10,000,000)

5. Siêu thùng phá sảnh X 30,000 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: Bạn mua 1000 chips là: 1000 X 30,000 = 30,000,000)


Ghi chú:

Phải có ít nhất 2 người chơi đặt cược đến khi hạ bài thì người chơi mới có thể thắng Jackpot. Nếu tất cả các người chơi bỏ bài, bạn sẽ không đủ điều kiện nhân thưởng Jackpot

Điều kiện:

Cù lũ là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá kết họp lại thành 1 bộ ba lá và 1 cặp. Ví dụ: 3 lá số 10 và 2 lá số 5.

Tứ quý là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá kết họp lại thành 4 lá bài có cùng số and 1 lá bài bất kỳ. Ví dụ: bạn lấy 4 lá bài số 3 (3-s, 3-h, 3-c, 3-d) và 1 lá bài bất kỳ.

Sảnh đồng chất ilà điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá có cùng chất và giá trị liên tiếp. Ví dụ: bạn có 5 lá bài liên tiếp là 5-h, 6-h, 7-h, 8-h, 9-h 10-h.

Thùng phá sảnh là điều kiện mà trong đó những lá bài của bạn và những lá bài giữa bàn có tổng cộng 7 lá, có thể lấy 5 lá có cùng chất và giá trị liên tiếp với lá bài nhỏ nhất là số 10. Ví dụ: 10-s, J-s, Q-s, K-s, và A-s.

Siêu thùng phá sảnh là điều kiện mà trong đó 2 lá bài bạn có trong tay kết hợp với 3 lá bài đầu tiên được mở trên bàn là thùng phá sảnh. Ví dụ: 2 lá bài đầu tiên của bạn là 10-s và Q-s và 3 lá tiếp theo trên bàn là J-s, K-s, và A-s.

trên đây là phần mô tả ngắn gọn về đa jackpot thanpoker.com. Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

Siêu thùng phá sảnh
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 12/12 09:54 ADITOYONG Siêu thùng phá sảnh 5,000,000
2 11/12 22:47 D888F95B Siêu thùng phá sảnh 5,000,000
3 11/12 20:26 ASOKA_PEH Siêu thùng phá sảnh 5,000,000
4 11/12 08:57 TUMBUNG09 Siêu thùng phá sảnh 10,000,000
5 11/12 04:12 LUKY0299 Siêu thùng phá sảnh 10,000,000
Thùng phá sảnh
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 12/12 11:36 XXXXX19919 Thùng phá sảnh 1,666,666.66
2 12/12 11:21 JEJEY03 Thùng phá sảnh 8,333,333.33
3 12/12 11:10 KALDON99 Thùng phá sảnh 16,666,666.66
4 12/12 10:41 NAPI323 Thùng phá sảnh 833,333.33
5 12/12 10:38 POZ88 Thùng phá sảnh 3,333,333.33
Sảnh đồng chất
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 12/12 11:37 CEMPAKA01 Sảnh đồng chất 200,000
2 12/12 11:37 TINGTINGGG Sảnh đồng chất 1,000,000
3 12/12 11:36 T4DT0K0H4D Sảnh đồng chất 400,000
4 12/12 11:33 POW9999 Sảnh đồng chất 400,000
5 12/12 11:28 ZHUL1I4N Sảnh đồng chất 400,000
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 12/12 11:40 JAZZ201238 Cù lũ 1,666.66
2 12/12 11:40 HENGKI4677 Cù lũ 8,333.33
3 12/12 11:40 RALINE Tứ quý 208,333.33
4 12/12 11:40 ANDI_NO1 Cù lũ 833.33
5 12/12 11:40 QXTYUG4XL9 Cù lũ 8,333.33
6 12/12 11:40 BARAELLOYZ Cù lũ 33,333.33
7 12/12 11:40 AMIIIN81 Cù lũ 1,666.66
8 12/12 11:40 DELLII Cù lũ 3,333.33
9 12/12 11:40 D4DUT135 Cù lũ 3,333.33
10 12/12 11:40 SUTIOTIO Tứ quý 416,666.66
11 12/12 11:40 SAMSUDIN99 Cù lũ 3,333.33
12 12/12 11:40 AKU_LLL Cù lũ 1,666.66
13 12/12 11:40 TERRANO01 Cù lũ 3,333.33
14 12/12 11:40 OMJEN123 Cù lũ 8,333.33
15 12/12 11:40 DIANANOP Tứ quý 208,333.33
16 12/12 11:40 BESTONE22 Cù lũ 1,666.66
17 12/12 11:40 MASSKU99 Cù lũ 1,666.66
18 12/12 11:40 RANGGA234 Cù lũ 3,333.33
19 12/12 11:40 H889 Cù lũ 3,333.33
20 12/12 11:40 FREDDY012 Cù lũ 33,333.33
21 12/12 11:40 NOO9 Cù lũ 33,333.33
22 12/12 11:40 SARKUM01 Cù lũ 3,333.33
23 12/12 11:40 KOMODOACX Cù lũ 8,333.33
24 12/12 11:39 MAMI82 Cù lũ 3,333.33
25 12/12 11:39 REX66666 Cù lũ 8,333.33
26 12/12 11:39 SOKI123 Cù lũ 8,333.33
27 12/12 11:39 SURAWUNG77 Cù lũ 1,666.66
28 12/12 11:39 MOSES58 Cù lũ 8,333.33
29 12/12 11:39 EMINK40 Cù lũ 8,333.33
30 12/12 11:39 IBET_77 Cù lũ 1,666.66
31 12/12 11:39 NJM221 Cù lũ 33,333.33
32 12/12 11:39 HARU_TING Cù lũ 8,333.33
33 12/12 11:39 LENGGER Cù lũ 16,666.66
34 12/12 11:39 ROYAL_85 Cù lũ 8,333.33
35 12/12 11:39 AGIL705 Cù lũ 3,333.33
36 12/12 11:39 MZWG47YJ8I Cù lũ 3,333.33
37 12/12 11:39 ZHUL1I4N Cù lũ 3,333.33
38 12/12 11:39 DA6ABAD7 Cù lũ 8,333.33
39 12/12 11:39 S4DR1 Cù lũ 3,333.33
40 12/12 11:39 DJORHAP Cù lũ 33,333.33
41 12/12 11:39 TARNI555 Cù lũ 1,666.66
42 12/12 11:39 COMPAQ46 Cù lũ 1,666.66
43 12/12 11:39 PEMKECIL Cù lũ 16,666.66
44 12/12 11:39 A97E95A6 Cù lũ 16,666.66
45 12/12 11:39 SAGHATE Cù lũ 1,666.66
46 12/12 11:39 FATAN79 Cù lũ 1,666.66
47 12/12 11:39 MEGAROS9 Cù lũ 3,333.33
48 12/12 11:39 KAMALIA66 Cù lũ 3,333.33
49 12/12 11:39 TOMPAK69 Cù lũ 8,333.33
50 12/12 11:39 DIAN_89 Cù lũ 3,333.33

Tham gia vào giải đặc biệt toàn cầu hiện nay đã có sẵn trong trò chơi của chúng tôi, với các hệ thống jackpot mới nhất và phần thưởng lớn hơn, nơi bạn có thể mua một jackpot với giá nhỏ như 100 CHIPS.

Không cần thiết phải mua jackpot, chúng tôi bổ sung 1 tính năng mở rộng cho các thành viên trung thành của thanpoker.com.

Đây là 4 loại jackpot chips bạn có thể mua: 100 chips , 500 chips , 1000 chips , và 2000 chips (Chỉ dành cho bàn VIP đặc biệt và cao hơn).

Giải thưởng của hệ thống đa jackpot trong thanpoker.com như sau :

1. Small Pure X 50 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 50 = 5,000)

2. Pure Large X 50 jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 50 = 5,000)

3. Double X 100 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 100 = 10,000)

4. Six Dewa X 6666 giá jackpot bạn mua

(Ví dụ: bạn mua 100 là: 100 X 6666 = 666,600)

Trên đây là mô tả ngắn gọn về đa Jackpot thanpoker.com Cảm ơn đã chọn game của chúng tôi và chúc mọi người may mắn!

TOP SIX DEWA
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 12/12 09:01 SAEL111 ENAM DEWA 11,110,000
2 12/12 08:22 KUMANHELL ENAM DEWA 11,110,000
3 12/12 06:05 YASRIP ENAM DEWA 5,555,000
4 12/12 05:22 LOTUS0308 ENAM DEWA 11,110,000
5 12/12 03:17 DWBT77711 ENAM DEWA 11,110,000
TOP DOUBLE
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 12/12 11:40 PWIDJAYA BALAK 166,666.66
2 12/12 11:40 BIJIBIJI17 BALAK 83,333.33
3 12/12 11:38 PLUIT1 BALAK 83,333.33
4 12/12 11:37 BALLI27 BALAK 166,666.66
5 12/12 11:36 MESMEW01 BALAK 166,666.66
Jackpot cuối
No. Ngày tháng Tên Giá Thắng
1 12/12 11:40 RICK04 LUCKY99 16,666.66
2 12/12 11:40 PWIDJAYA BALAK 166,666.66
3 12/12 11:40 BIJIBIJI17 BALAK 83,333.33
4 12/12 11:39 NILAFLOWER MURNI KECIL 41,666.66
5 12/12 11:38 PLUIT1 BALAK 83,333.33
6 12/12 11:38 DEWAOMES MURNI KECIL 41,666.66
7 12/12 11:38 4LTAF MURNI BESAR 83,333.33
8 12/12 11:38 POK71 MURNI KECIL 83,333.33
9 12/12 11:37 BALLI27 BALAK 166,666.66
10 12/12 11:36 POK71 MURNI KECIL 83,333.33
11 12/12 11:36 MESMEW01 BALAK 166,666.66
12 12/12 11:36 QIMORA999 MURNI BESAR 41,666.66
13 12/12 11:33 PASTINYAMI MURNI BESAR 83,333.33
14 12/12 11:33 AC0NG599 MURNI BESAR 41,666.66
15 12/12 11:32 R3NDY018 MURNI BESAR 8,333.33
16 12/12 11:31 WENSILUMAN MURNI KECIL 41,666.66
17 12/12 11:30 BLACKKUMIS MURNI BESAR 83,333.33
18 12/12 11:30 KOINAG99 MURNI BESAR 8,333.33
19 12/12 11:27 KIOSKU MURNI BESAR 41,666.66
20 12/12 11:27 DUAJIWEH MURNI BESAR 83,333.33
21 12/12 11:27 ASSKA1 MURNI BESAR 83,333.33
22 12/12 11:26 SETANN88 LUCKY99 4,166.66
23 12/12 11:26 D3071AR MURNI KECIL 41,666.66
24 12/12 11:26 UKWODY4OR6 MURNI BESAR 83,333.33
25 12/12 11:25 RAISHA25 MURNI KECIL 41,666.66
26 12/12 11:25 F47Z4KZ9EP MURNI BESAR 83,333.33
27 12/12 11:23 ROBERTA79 MURNI BESAR 83,333.33
28 12/12 11:22 AJOY378 MURNI KECIL 8,333.33
29 12/12 11:21 EKAMM MURNI BESAR 83,333.33
30 12/12 11:19 PEPEDUDUT MURNI KECIL 83,333.33
31 12/12 11:19 DUAJIWEH MURNI BESAR 83,333.33
32 12/12 11:19 STERES39 BALAK 166,666.66
33 12/12 11:19 T4AIK MURNI BESAR 41,666.66
34 12/12 11:18 BANGTONGA BALAK 83,333.33
35 12/12 11:18 AADD11TT MURNI KECIL 8,333.33
36 12/12 11:18 NILAFLOWER BALAK 83,333.33
37 12/12 11:18 MUSTARI889 BALAK 166,666.66
38 12/12 11:17 VINO101014 MURNI KECIL 83,333.33
39 12/12 11:16 AADD11TT LUCKY99 41,666.66
40 12/12 11:16 INIJEDAR02 MURNI KECIL 83,333.33
41 12/12 11:16 YUDA128 LUCKY99 4,166.66
42 12/12 11:16 REALMSC BALAK 83,333.33
43 12/12 11:16 BOCCOMO MURNI BESAR 83,333.33
44 12/12 11:14 TAROTAAN MURNI KECIL 83,333.33
45 12/12 11:14 SONIK1234 MURNI KECIL 41,666.66
46 12/12 11:13 DUAJIWEH MURNI KECIL 83,333.33
47 12/12 11:12 RENANG00 MURNI BESAR 83,333.33
48 12/12 11:12 SONIK1234 MURNI KECIL 41,666.66
49 12/12 11:12 UKWODY4OR6 MURNI KECIL 83,333.33
50 12/12 11:11 AHMADGOFUR MURNI BESAR 83,333.33