Thông tin cuối cùng:
25/05/2016 Đấu trường Poker. Nhận ngay IPhone6S hàng tuần. Tham gia ngay!
Jackpot Thắng
Ngày tháng Tên Jackpot Thắng
25/05  11:09 R4HRS1A Thùng phá sảnh 33.333.333.33
25/05  10:59 GENDENG212 Thùng phá sảnh 16.666.666.67
25/05  10:55 BIG_TOKE22 Thùng phá sảnh 16.666.666.67
25/05  10:24 OZHA Thùng phá sảnh 8.333.333.33
Hỗ trợ 24/24