Thông tin cuối cùng:
26/07/2016 Thanpoker cập nhật giao diện mới!
Jackpot Thắng
Ngày tháng Tên Jackpot Thắng
26/07  07:03 RP5JT 5.000.000
26/07  07:00 MENAPARKER Thùng phá sảnh 1.666.666.67
26/07  06:39 SIBA98 Thùng phá sảnh 1.666.666.67
26/07  06:35 MARCELI0 Thùng phá sảnh 1.666.666.67